BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
4 april 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11355

de Louis Ide (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
________
de coderingssystemen
________
medische gegevens
ziekenhuisopname
ziekenhuis
________
4/4/2014 Verzending vraag
16/4/2014 Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4907
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11355 d.d. 4 april 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eerder stelde ik de minister een vraag omtrent coderingen voor registraties in parlementaire vraag 5-10190. Daarin gaf de minister aan de ze de overgang plant van ICD-9 naar ICD-10 i.p.v. ICD-11, wat nochtans veel logischer zou zijn. Als reden gaf de minister aan dat de verfijning van ICD-11 naar ICD-11-CM en ECD-11-PCS nog zou duren tot 2039.

Hoe komt de minister in haar antwoord van vorig jaar aan het jaar 2039 als de coderingen ICD-11-CM/PCS in 2017 al beschikbaar worden?

Antwoord ontvangen op 16 april 2014 :

ICD-10 werd goedgekeurd door de 43ste World Health Assembly in mei 1990 en werd beschikbaar gesteld voor gebruik in de World Health Organization (WHO) lidstaten vanaf 1994.

Net als ICD-9, is ICD-10 in hoofdzaak een mortaliteitsclassificatie en bevat deze geen mogelijkheid tot het coderen van ingrepen en procedures. Aldus wordt daarvan een grondige verfijning ontwikkeld, in concreto vanuit ICD-10 worden ICD-10-CM en ICD-10-PCS ontwikkeld. Van deze verfijnde versie van ICD-10 waren de eerste codesets van ICD-10-CM en van ICD-10-PCS beschikbaar vanaf 2012. Gerekend vanaf 1990 tot 2012, komt dit neer op een ontwikkelingsperiode van 22 jaar. Er wordt verwacht dat de verfijning van ICD-11 eenzelfde verloop zal kennen. In dat geval zal, gerekend vanaf 2017, de verfijning van ICD-11 naar ICD-11-CM en ICD-11-PCS dus beschikbaar zijn in 2039. Op dat ogenblik is de ICD-9-CM bijna 60 jaar oud en gedurende 26 jaar niet meer onderhouden. Het onderhoud van ICD-9-CM stopte immers eind 2013.

Er zijn tevens andere Europese landen die momenteel de overstap naar ICD-10-CM en ICD-10-PCS voorbereiden of doormaken, met name Spanje en Portugal, en die er dus mede om deze reden evenmin voor gekozen hebben om ICD-10-CM/PCS over te slaan. Ook omdat voor de ziekenhuizen de overgang van ICD-9-CM naar ICD-11-CM/PCS haalbaarder is indien deze via de tussenstap van ICD-10-CM/PCS gebeurt.