BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
17 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7215

de Cécile Thibaut (Ecolo)

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Atelier van Stockem - Toekomst - Nieuwe ateliers - Modernisering - Werkgelegenheid- Onderhoud - Vooruitzichten na 2013
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
onderhoud
________
17/3/2010Verzending vraag
3/5/2010Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1556
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7215 d.d. 17 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Na de ramp in Buizingen wordt in het debat over de toekomst van de Belgische spoorwegen meer en meer de klemtoon gelegd op de veiligheid en de investeringskeuze. De verschillende entiteiten van de Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) moeten de prioriteiten bepalen om de door iedereen gewenste modernisering van het spoorwegnet te kunnen realiseren.

De versnelde invoering van een zo efficiënt mogelijke veiligheidsuitrusting zal ongetwijfeld spoedig op de agenda staan.

In dat opzicht zal een beroep worden gedaan op verschillende ateliers (Kortrijk, Hasselt, Oostende en Stockem) om het rollend materieel in de komende maanden en jaren aan te passen. Het personeel van die ateliers verheugt er zich over en hoopt dat men die werken niet zal uitbesteden. De onderaanneming zou nadelig zijn voor de werkgelegenheid in overheidsdienst.

In het noorden van het land zijn voor de modernisering van de ateliers al verschillende werken uitgevoerd en gepland. In Stockem is de situatie helemaal anders omdat Infrabel in die site de jongste jaren blijkbaar niet meer heeft geïnvesteerd.

Het atelier van Stockem beschikt nochtans over alle troeven om die nieuwe opdrachten te vervullen. Aan de directie is een betrouwbaar project voor de bouw van een nieuw atelier voorgelegd. Die studie biedt alle mogelijke garanties om het vlak van leefbaarheid en afschrijving van de site.

In het licht van die situatie wens ik u volgende vragen te stellen :

- Welke visie heeft de directie op de toekomst van het atelier van Stockem?

- Zal worden gekozen voor de inrichting van nieuwe ateliers of wil men de bestaande uitrusting moderniseren?

- Welke perspectieven zijn er voor het behoud van de werkgelegenheid na 2013?

Antwoord ontvangen op 3 mei 2010 :

De directie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) heeft een aantal richtsnoeren bepaald met betrekking tot de verdeling van de onderhoudslasten van het rollend materieel tussen de verschillende onderhoudscentra.

Wat de werkplaats van Stockem betreft, zullen montagewerken van de seinuitrusting TBL1+ op het rollend materieel in eerste instantie het vertrek van de locomotieven type 20 naar de werkplaats van Antwerpen kunnen compenseren.

In tweede instantie zullen nieuwe tweespanningsstellen vanaf hun indienststelling in 2011-2012 voor hun onderhoud toegewezen worden aan de werkplaats van Stockem. Het juiste aantal stellen zal later worden bepaald volgens de evolutie van het vervoerplan.

De huidige installaties zullen worden aangepast voor het onderhoud van die stellen.

De tewerkstelling na 2013 zal worden bepaald in functie van de te onderhouden stellen.