BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
5 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7110

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Doven en slechthorenden - Bioscoop - Ondertiteling van films
________
lichamelijk gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten
filmindustrie
________
5/3/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7109
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7110 d.d. 5 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds enige tijd doen verscheidene televisiezenders inspanningen om programma's te ondertitelen ten behoeve van doven en slechthorenden. Dat is een goede evolutie.

In commerciŽle bioscoopzalen worden de vertoonde films echter vaak helemaal niet ondertiteld, omdat de moedertaal van het aanwezige filmpubliek wordt gebruikt. Dat maakt het voor mensen met gehoorstoornissen onmogelijk de film te volgen.

Misschien moeten de verdelers van films in Belgische bioscoopzalen daarom aangemaand of verplicht worden om, naar analogie van de inspanning van televisiezenders, de films te ondertitelen.

Ik wil daarover de volgende vragen stellen:

1. Werden hiertoe al stappen ondernomen?

2. Zo nee, zal hiervoor een initiatief genomen worden?