BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
18 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7012

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Informantenbeheerders - Onderzoeksrechters - Communicatieproblemen - Maatregelen en overleg
________
rechter
gerechtelijke politie
gerechtelijk onderzoek
misdaadbestrijding
________
18/2/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7012 d.d. 18 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het Comité P vinden de meeste magistraten dat de nationale en lokale informantenbeheerders hun taak en voorbeeldfunctie op goede tot zeer goede wijze invullen. Ook over de relaties die zij met hen onderhouden, zijn ze tevreden. De onderzoeksrechters vinden daarentegen dat hun relatie stroef verloopt. Ze maakten bij het Comité P zelfs melding van ernstige communicatieproblemen.

1. Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de communicatieproblemen op te lossen tussen de nationale en lokale informantenbeheerders enerzijds en de onderzoeksrechters anderzijds.

2. Was er in dit verband reeds overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie? Zo ja, welke andere actoren waren daarbij eventueel nog betrokken?