BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6039

de Dominique Tilmans (MR)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Dringende medische hulp - Verbetering - Beheer van de oproepen - Ambtenaren - Vereiste schoolopleiding - Urgentieverpleegkundigen - Bijstand
________
eerste hulp
geneeskundige noodhulp
verplegend personeel
medisch onderwijs
telefoon
________
7/12/2009Verzending vraag
27/4/2010Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4896
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6039 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb u in november 2008 een vraag gesteld over het beheer van de oproepen teneinde de dringende medische hulp te verbeteren (mondelinge vraag nr. 4-436, Handelingen nr. 4-47 van 6 november 2008, blz. 18).

U hebt mij daarop geantwoord dat het beheer van de oproepen gebeurde door ambtenaren die geen arts zijn, maar gespecialiseerd zijn in het beheer van de oproepen en opgeleid worden door urgentieverpleegkundigen. Aan de hand van een handboek schatten ze de urgentie en ernst van de pathologie van de patiŽnt in om de gepaste spoedeisende hulp te sturen.

Ik had toch graag geweten :

welke de vereiste minimumopleiding is voor die ambtenaren in heel het land;

of in het beheersteam de ambtenaar in alle omstandigheden wordt bijgestaan door een urgentieverpleegkundige.

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

1. De exploitatie van de hulpcentra 100 behoort tot de verantwoordelijkheid van de gemeente waar de centra gevestigd zijn. Als dusdanig zijn de gemeenten ook bevoegd voor de rekrutering van de aangestelden. Normaliter is hoger secundair onderwijs het minimum opleidingsniveau.

2. Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega mevrouw Onkelinx, minister van Volksgezondheid.