BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5657

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Bouw gevangenissen - Provincie Antwerpen - Locatie - Procedure
________
strafgevangenis
Regie der Gebouwen
Antwerpen
________
7/12/2009 Verzending vraag
5/1/2010 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4015
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5657 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de plenaire vergadering van de Senaat van 9 juli 2009 vernam ik van de minister dat de geplande bouw van een gevangenis in Puurs niet doorgaat (Handelingen nr. 4-83 van 9 juli 2009, blz. 65). Inmiddels is opnieuw de procedure opgestart voor de selectie van een nieuw terrein voor de bouw van deze gevangenis voor de provincie Antwerpen.

Graag had ik van de geachte minister antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Welke locaties worden/werden opnieuw in overweging genomen voor de bouw van deze gevangenis? Welke zijn de voor- en nadelen van elk van deze sites?

2. Welke procedure wordt er voor de verdere selectie gevolgd?

3. Naar welke site is uiteindelijk de keuze gegaan en wat waren de doorslaggevende argumenten hiervoor?

Antwoord ontvangen op 5 januari 2010 :
 1. Verschillende sites rond de knelpuntregio Antwerpen werden onderzocht en getoetst aan de hieronder opgesomde criteria. Thans wordt de site te Beveren in aanmerking genomen.

 2. Deze vraag doet niet ter zake.

 3. Beveren, gezien deze site het best voldoet aan volgende criteria (dezelfde criteria die voor de gehele zoektocht worden gebruikt):

 • de prijs van de grond;

 • de stedenbouwkundige bestemming;

 • de afmetingen en de vorm van de grond;

 • de uitbreidingsmogelijkheden;

 • de plaats;

 • de structuur van de grond;

 • de aard van de ondergrond;

 • de toegankelijkheid;

 • de beschikbaarheid van personeel;

 • de nabijheid en de beschikbaarheid van de gerechtelijke diensten;

 • de parkeermogelijkheden.