BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5639

de Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke)

aan de minister van Justitie
________
Mensenhandel - Dwangarbeid - Strijd - Europees beleid - Houding van BelgiŽ
________
mensenhandel
slavernij
misdaadbestrijding
________
7/12/2009 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3497
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5639 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In Bahrein heeft van 1 tot 3 maart 2009 een belangrijke vergadering plaatsgehad over het thema mensenhandel en dwangarbeid. Daarbij werd aangetoond dat de omvang van het fenomeen nog is toegenomen in plaats van af te nemen.

Welke acties onderneemt BelgiŽ met het oog op de bijstelling van het Europees beleid ter bestrijding van mensenhandel dat door de Europese Commissie wordt voorbereid?