BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
4 november 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4919

de Paul Wille (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Evenement I love techno - Drugs - Betere tests - Samenwerking tussen het parket en het Wetenschappelijk Instituut volksgezondheid
________
culturele manifestatie
verdovend middel
drugverslaving
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
beslag op bezittingen
________
4/11/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5722
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4919 d.d. 4 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op I love techno op 24 oktober 2009 werd een groot aantal jongeren gefouilleerd op drugsbezit. Uiteraard werd, gelukkig, bij de grote meerderheid niets aangetroffen. Toch werd er een pak drugs in beslag genomen. Aangezien er 30 000 bezoekers waren en een hele reeks verschillende drugs in beslag werd genomen, is deze actie, mijns inziens, een bijzonder representatieve steekproef van welke drugs er worden gebruikt en hoe het met de samenstelling ervan is gesteld. Toch blijkt dat de politie ter plaatse bij inbeslagnames louter een basistest verricht om te kijken welke drugs er worden gebruikt en welke inbreuk er bijgevolg wordt gepleegd. Op de door de hoofdcommissaris uitgestippelde rondleiding bleek dat de politie in rechtstreeks contact staat met een procureur van het parket in situ, een uitstekende samenwerking om de vele inbreuken gemakkelijker te verwerken. De geteste stalen worden evenwel later vernietigd. De kennisreflex is hierbij duidelijk niet aanwezig. Uit onze praktijkervaring die avond, en uit andere contacten, blijkt dat het openbaar ministerie de kennislogica volgt om deze stalen op samenstelling te laten checken en door te sturen naar het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).

Graag kreeg ik een antwoord op volgende vragen:

1.Welke hoeveelheden geconfisqueerde drugs werden in 2007 en 2008 vernietigd? Kan de geachte minister dat volgens typologie en gewicht weergeven? Welke evolutie is hierbij merkbaar?

2.Is hij het ermee eens dat, indien het parket alle stalen zou doorsturen, dit een uitstekende steekproef zou zijn van het Belgische partydrugsaanbod en de samenstelling ervan?

3.Welke stalen, zoals geconfisqueerd op dergelijke festivals, worden wel door het parket of de politie naar het WIV gestuurd? Welke afspraken bestaan er tussen het parket en het WIV? Waarom worden niet alle stalen door het parket doorgestuurd naar labo’s of naar het WIV? Graag kreeg ik een uitvoerig antwoord.

4.Gaat hij akkoord dat, indien het beleid zou worden gewijzigd, het parket een relevante rol zou kunnen spelen om ook de kleine geconfisqueerde drugsstalen aan het WIV te bezorgen?

5.Gaat hij akkoord om, in het kader van hoorzittingen in een parlementaire commissie, mee te werken aan een verdere reflectie over een zinvol analyse systeem waarmee de risico’s voor de volksgezondheid sneller kunnen worden vastgesteld en waarmee de bevolking sneller op de hoogte zou kunnen worden gebracht ?