BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
7 oktober 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4711

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Offshore windmolens - Procedures - Versoepeling - Verkorting van de termijnen
________
windenergie
offshore-installatie
bouwvoorschriften
________
7/10/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5748
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4711 d.d. 7 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De procedure om offshore windmolens te bouwen en te exploiteren, is zeer omslachtig. Ze vereist niet minder dan zes vergunningen. In de Algemene beleidsnota van de geachte minister werd beloofd deze procedures te rationaliseren, de termijnen te verkorten en de lasten voor de nieuwe investeerders te verminderen.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de procedures te rationaliseren en de termijnen te verkorten bij het bekomen van :

1.de domeinconcessie van het Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;

2.de bouw- en milieuvergunning van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde Estuarium;

3.de vergunning voor het leggen van elektriciteitskabels in zee;

4.de stedenbouwkundige vergunning voor kabels op het land;

5.de wegvergunning voor de hoogspanningsverbinding ;

6.de netkoppelingsvergunning voor de aansluiting op het hoogspanningsnet.

In welke mate zijn voor deze zes vergunningen de termijnen verkort?