BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
20 februari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-371

de Nahima Lanjri (CD&V N-VA)

aan de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
________
Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen
________
gas
elektrische energie
sociaal achtergestelde groep
stookolie
verwarming
begrotingsfonds
laag inkomen
hulp aan minderbegunstigden
________
20/2/2008Verzending vraag
19/3/2008Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-93
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-723
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-371 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele weken geleden werd de uitbreiding van het stookoliefonds goedgekeurd. De doelgroep werd sterk uitgebreid en de tussenkomst verhoogd. Ongeveer 100 000 gezinnen konden genieten van het bestaande systeem. Met de nieuwe regeling zouden dat er ongeveer 300 000 worden. De inkomensgrens is opgetrokken tot 22 873 euro. Wie nu reeds een tussenkomst ontvangt, kan rekenen op maximaal 210 euro per jaar. Voor de nieuwe categorie gaat het om maximaal 105 euro.

De regering kondigde toen eveneens aan dat ook de verbruikers van gas en elektriciteit beroep zouden kunnen doen op een tussenkomst. Want niet alle mensen met een laag inkomen verwarmen hun woning met stookolie.

De regering heeft beslist om één uniek fonds te stichten voor mensen met een bepaald inkomen.

Welke stappen werden reeds gezet?

Welke doelgroep zal hiervan kunnen genieten?

Hoe zal het worden uitgewerkt?

Wanneer zal men daarop beroep kunnen doen?