BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
20 februari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-369

de Nahima Lanjri (CD&V N-VA)

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________
Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers)
________
richtlijn (EU)
nationale uitvoeringsmaatregel
politiek asiel
asielzoeker
werkvergunning
migrerende werknemer
________
20/2/2008Verzending vraag
3/3/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-370
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-369 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds de wijziging van de asielprocedure bestaat er geen recht meer voor asielzoekers om te werken tijdens de duur van de procedure. Aangezien er heden geen recht op werk bestaat voor asielzoekers, schendt de huidige Belgische regelgeving de opvangrichtlijn 2003/9 die tegen 6 februari 2005 diende omgezet te worden.

De geachte minister verklaarde recentelijk dat een koninklijk besluit voorbereid zou worden dat asielzoekers tijdens de duur van de asielprocedure zou toelaten om te werken.

Graag had ik van een antwoord gekregen op de volgende vragen:

Welke termijn stelt de geachte minister voorop om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met de opvangrichtlijn 2003/9?

Is er ook al een akkoord met de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie over de bijdrage die de werkende asielzoeker zou moeten betalen?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2008 :

In antwoord op haar vraag, kan ik het geachte lid meedelen dat deze vraag niet behoort tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Werk, Josly Piette (schriftelijke vraag nr. 4-370).