BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3082

de Paul Wille (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging
________
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
elektronische post
spionage
industriële spionage
Verenigde Staten
eerbiediging van het privé-leven
telefoon- en briefgeheim
geheime dienst
staatsveiligheid
________
27/2/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3083
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5626
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3082 d.d. 27 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 27 april 2006 vond op de Vrije Universiteit Brussel een studiedag plaats met als thema de "Bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel in België". Tijdens de debatten kwam de noodzaak naar voor om onze Belgische bedrijven en onderzoekinstituten beter te beschermen. Ook Echelon - het systeem van een aantal buitenlandse geheime diensten waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland om satellietverkeer uit de lucht te plukken - kwam ter sprake.

Op 25 februari 2002 publiceerden de Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Bijzondere Commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten het verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, Echelon genaamd (Stuk Senaat nr. 2-754/1 - 2001/2002).

In dat verslag formuleren de begeleidingscommissies negen concrete aanbevelingen.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

Heeft de Belgische overheid - zeven jaar na de publicatie van het Echelon-rapport - werk gemaakt van deze aanbevelingen ?

Zo ja, welke aanbevelingen zijn opgevolgd en hoe werden deze in concreet beleid geformuleerd ?

Zo neen; heeft de geachte minister plannen om deze aanbevelingen te laten uitvoeren en binnen welk tijdsbestek is hij dit van plan ?