BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
6 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2972

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Merksplas - Stand van zaken
________
strafgevangenis
Regie der Gebouwen
________
6/2/2009 Verzending vraag
22/6/2009 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2971
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2972 d.d. 6 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering 2003-2007 besliste reeds om in Merksplas de capaciteit uit te breiden. Volgens het Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden (stand van zaken en bijkomende projecten tot 2016 de dato 28 januari 2009) zou deze nieuwe blok in snelbouw in april 2009 klaar zijn. Zestig bijkomende cellen worden daarmee extra gecreŽerd. Daarnaast wenst de geachte minister een nieuwe gevangenis te plaatsen in Merksplas ter vervanging van de oude paviljoenen. Vier honderd veertig nieuwe cellen zouden daarvan het resultaat moeten zijn in 2013. Nochtans antwoordde de minister van FinanciŽn eerder op de mondelinge vraag nr. 4-225 (Handelingen nr. 4-25 van 17 april 2008, blz. 27) : "Op het terrein is ook nog ruimte om een grotere nieuwbouw op te richten. De Regie der Gebouwen heeft deze technische optie voorgesteld. Justitie heeft de optie Merksplas voorlopig niet als prioritair aangemerkt. Door zijn geografische ligging beantwoordt Merksplas niet aan de actuele behoeften."

Vandaar mijn vragen :

1. Hoever staat het met de capaciteitsuitbreiding (60 cellen) in Merksplas ? Wanneer denkt de geachte minister dat de oplevering kan gebeuren ? Komen hier gedetineerden vast te zitten, die reeds in de oude paviljoenen opgesloten zitten, opdat hun leefomstandigheden zouden verbeteren ?

2. Vanwaar de reden om nu toch te kiezen om op de terreinen een nieuwbouw te plaatsen ?

3. Is de ligging van Merksplas volgens de geachte minister geografisch wel interessant genoeg, hoewel zijn voorganger daar anders over dacht ?

4. Wil dit zeggen dat de gevangenis in Merksplas in 2013 over 500 cellen (440 nieuwe cellen en de 60 cellen in de nieuwe blok in snelbouw) gaat beschikken in plaats van de huidige 694 ? Heeft dit gevolgen voor de tewerkstelling in deze gevangenis ? Streeft hij naar een personeelslid op een gevangene-relatie ?

5. Hoe ziet hij de overgang verlopen ?

Antwoord ontvangen op 22 juni 2009 :

De nieuwbouw “De Haven” in Merksplas, die bestaat uit een capaciteitsuitbreiding van zestig cellen, werd officieel geopend op 5 juni 2009 en is dus momenteel operationeel.
Deze nieuwbouw wordt voorzien voor gedetineerden met een verstandelijke handicap.
Er wordt gekozen voor een nieuwbouw op de terreinen omdat er nog voldoende ruimte binnen een beveiligde perimeter ligt.

Aangaande de gevolgen voor de capaciteit zal een grondige studie worden gewijd aan de staat waarin de betaande gebouwen zich bevinden. Er zal nagegaan worden welke van de bestaande paviljoenen nog zullen gebruikt worden voor gedetineerden en welke paviljoenen een andere finaliteit zullen krijgen. Er is geen sprake van een vermindering van de huidige capaciteit, noch van gedetineerden, noch voor wat het personeel betreft.
Ik zal een actieplan maken voor de gehele site in Merksplas.