BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2525

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Taalgebruik - Initiatieven
________
strafgevangenis
taalgebruik
buitenlandse staatsburger
gedetineerde
officiŽle statistiek
________
12/1/2009 Verzending vraag
25/11/2009 Dossier gesloten
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-845
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5594
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2525 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de pers lees ik dat een groot aantal gedetineerden van allochtone afkomt is. Onder de veroordeelden zitten onder anderen 197 Turken, 110 Albanezen, 77 Russen, 206 ex-JoegoslaviŽrs, 76 Polen, 113 Congolezen, 427 Algerijnen, een van de Dominicaanse Republiek, 2 uit BraziliŽ, 251 Italianen en 1 088 Marokkanen. Dit zorgt er uiteraard voor dat er verschillende talen worden gesproken in de gevangenissen. De meeste gevangenen zijn het Nederlands niet machtig.

Vandaar mijn vragen:

1. In hoeveel talen worden de onthaalbrochures voor gedetineerden gedrukt? In welke talen wordt deze het meest gedrukt en verspreid?

2. Welke maatregelen worden genomen om communicatieproblemen in gevangenissen zo veel mogelijk te vermijden?

3. Hoeveel gevangenen volgen Nederlandse les in de Belgische strafinstellingen? Hoeveel van hen Frans? Hoeveel Duits? Hoeveel Engels? Hoeveel een andere taal, en welke zijn dat dan?

4. Kan de geachte minister de bovenstaande gegevens opsplitsen per gevangenis zodat ik een zicht krijg welke gevangenissen het meeste taalonderricht geeft aan hun gedetineerden en welke talen vooral geleerd worden?

5. Is het zinvol om gevangenen die geen van onze drie officiŽle landstalen spreken, samen te zetten in een cel met personen die dat wel kunnen? Worden hieromtrent reeds initiatieven genomen?

6. Welk communicatiebeleid wordt er gevoerd om communicatiestoornissen tussen cipiers en gevangenen te beperken?