BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1954

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
________
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
________
ministerie
dienstverleningscontract
openbare aanbesteding
overheidsadministratie
overheidsopdrachten
________
29/10/2008Verzending vraag
11/12/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1939
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1940
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1941
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1942
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1943
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1944
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1945
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1946
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1947
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1948
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1949
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1950
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1951
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1952
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1953
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1955
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1954 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Regelmatig worden er door de ministers en staatssecretarissen, hun beleidscellen (cellen beleidsvoorbereiding) en administraties studies besteld bij derden.

Kan u mij voor elke studieopdracht die vanaf 10 juni 2007 door u, uw eventuele voorganger(s), uw kabinet of administratie werd uitgeschreven het volgende meedelen:

1. het onderwerp van de studieopdracht en omschrijving ervan;

2. de vraagstelling of beleidsproblematiek die aan de basis ligt van de opdracht; welke beleidsdoelstelling wordt er met andere woorden mee betracht?

3. de wijze van gunning en naam en plaats van de exploitatiezetel/woonplaats van diegene aan wie de studieopdracht werd toegewezen,

4. Werd de opdracht aan de meest voordelige (goedkoopste) offerte toevertrouwd en zo neen, waarom niet?

5. de datum waarop de opdracht werd aanbesteed en datum waarop deze dient/diende te worden afgeleverd.

6. de totale kostprijs van de studie;

7. de taal/talen waarin deze studie (eindrapport) werd/wordt opgesteld en afgeleverd;

8. de verspreiding die aan het eindrapport van deze studie werd/wordt gegeven;

9. de concrete gevolgen er aan de resultaten en de conclusies van deze studie werden gegeven.

10. Op welke wijze werden de conclusies van de studie met andere woorden in het beleid omgezet en uitgevoerd? Wat is in voorkomend geval de actuele stand van zaken van de uitvoering van de conclusies van deze studie?

Antwoord ontvangen op 11 december 2008 :

1. Eén studieopdracht betreft de vergelijking en de evaluatie van offertes van een openbare Europese aanbesteding in verband met de interconnectiviteit tussen 2 datacenters. Plus het opstellen van een evaluatierapport.

2. Aangezien de zeer hoge techniciteit van de dossiers was een onafhankelijk technisch specialist nodig voor de studie en de vergelijking van de aangeboden offertes.

3. In eerste instantie waren vijf dagen voorzien voor het uitvoeren van de opdracht. Door het feit dat er onduidelijkheden en onvolledigheden bestonden in de aangeboden offertes, was een tweede informatieronde nodig waarbij opnieuw extra onderzoek nodig was. Initieel werd dus een gewone bestelling geplaatst, gezien het kleine bedrag.

Prodata Systems, Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem

4. Er werd gezocht naar een volledig onafhankelijk technisch specialist die geen enkele binding had met de verschillende aangeboden offertes op de gepubliceerde aanbesteding.

5. Besteld op 12 april 2008 met eindaflevering 9 september 2008

6. 5 250 euro+ 2 100 euro BTW inclusief

7. Het rapport werd in de Nederlandse taal gevraagd en opgeleverd.

8. Het rapport werd gebruikt voor toewijzing van de beste offerte, en werd toegevoegd aan het dossier voor de Inspectie van Financiën en de staatssecretaris voor Begroting.

9. Er gebeurde een technische evaluatie van de offertes, waaraan dus een toewijzing van een dossier volgde.

10. Het eindrapport vormt de basis van de beste keuze uit de verschillende aangeboden offertes.