BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1924

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
________
Rijbewijs - Verlenging in geval van ziekte - Retributie - Afschaffing
________
rijbewijs
hart- en vaatziekte
diabetes
parafiscale heffing
medisch onderzoek
________
29/10/2008Verzending vraag
13/11/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1923
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1924 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Bijlage 6 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 inzake het rijbewijs bepaalt de modaliteiten voor de toekenning van een rijgeschiktheidsattest aan bestuurders met een medische aandoening.

Naast de gebruikelijke medische controle voor rijbewijzen uit de groep 2 (C en D), moeten sommige bestuurders op basis van medische redenen ook voor rijbewijzen uit de groep 1 (A en B) een rijgeschiktheidsattest voorleggen. Zo moeten diabetici en bepaalde hartpatiŽnten voor hun rijbewijs A en B een periodieke medisch onderzoek ondergaan.

Het koninklijk besluit bepaalt ook dat bestuurders jonger dan 48 jaar een rijbewijs krijgen met een geldigheid van vijf jaar; wie ouder is krijgt slecht voor drie jaar een rijbewijs. Voor bepaalde medische groepen is de duur van het rijbewijs steeds beperkt tot drie jaar, zodat men om de drie jaar een nieuw rijbewijs dient te halen.

Bij de aflevering of de vernieuwing van een rijbewijs innen de steden en gemeenten een retributie. Die retributie kan vrij door de gemeente worden bepaald, met dien verstande dat een vast recht dient doorgestort te worden aan de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer, met controle door de FOD FinanciŽn.

Enkele steden en gemeenten onderzoeken nu de mogelijkheid om de vernieuwing van het rijbewijs omwille van medische redenen uit de groep 1 kosteloos te maken.

Dat kan echter alleen maar als het deel dat de gemeenten en de steden naar de federale overheid moeten doorstorten niet langer wordt opgelegd.

Kan de federale overheid de retributie afschaffen voor de verlening omwille van medische redenen van een rijbewijs uit de groep 1†? Het gaat immers om mensen die het vaak al moeilijk hebben. Deze federale retributie lijkt vooral op een pestbelasting die ook niet fundamenteel bijdraagt tot het in evenwicht houden van de federale begroting.

Antwoord ontvangen op 13 november 2008 :

Ik kan ten volle begrip opbrengen voor het door u aangehaalde probleem.

Personen met een bepaalde medische aandoening zoals diabetes, epilepsie, een neurologische aandoening, enz., moeten inderdaad op geregelde tijdstippen hun rijbewijs laten verlengen of hernieuwen, waarvoor in principe telkens een retributie is verschuldigd.

Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling om mensen die om medische redenen hun rijbewijs op regelmatige tijdstippen moeten vernieuwen op te zadelen met extra administratieve kosten.

Ik zal mijn administratie dan ook laten onderzoeken op welke manier aan dit probleem kan worden tegemoet gekomen en of er een mogelijkheid bestaat om de retributie in dergelijke gevallen af te schaffen.