BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
2 juli 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1204

de Dominique Tilmans (MR)

aan de minister van Landsverdediging
________
Slag om de Ardennen - Luxemburgse gemeenten - Oorlogsschade
________
Tweede Wereldoorlog
oorlogsschade
provincie Luxemburg
________
2/7/2008Verzending vraag
16/7/2008Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-404
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1204 d.d. 2 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

1.De Rechtbank van Marche-en-Famenne heeft de Belgische staat na vierenzestig jaar procedure veroordeeld tot schadeloosstelling van de gemeenten Manhay en Houffalize, die tijdens het von Rundstedt-offensief van 1944-1945 zware schade hebben geleden.

De bombardementen op de stad Houffalize hebben tweehonderd burgerlijke slachtoffers gemaakt en 90% van de stad vernield. Ze zou bijgevolg een schadevergoeding van 45.000 euro moeten krijgen voor de vernieling van haar patrimonium en van het gemeentelijke meubilair.

De gemeente Mahay zal een schadevergoeding krijgen van 5,5 miljoen euro die ze onmiddellijk wil investeren in het patrimonium, de sociale huisvesting,...

De twee gemeenten vrezen echter dat de Staat beroep zal aantekenen.

Zal de Staat de uitspraak betwisten? Ik hoop toch dat de gemeenten, die in de Slag om de Ardennen al zwaar geleden hebben, na zestig jaar kafkiaanse procedure geen nieuwe administratieve veldslag zullen moeten ondergaan.

Antwoord ontvangen op 16 juli 2008 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

Deze materie behoort niet tot mijn bevoegdheden. Ik nodig u uit om de vraag te stellen aan mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken.