Vraag om uitleg nr. 4-404

4-404 Dominique Tilmans (MR) 26/6/2008
  de oorlogsschade geleden door de Luxemburgse gemeenten ten gevolge van het Ardennen-offensief
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1204