Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Claudia Niessen

11 resultaten

5-129 Claudia Niessen (Ecolo) 30/11/2010
  het wettelijke kader inzake Google Street View op het Belgisch grondgebied
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-22)
5-301 Claudia Niessen (Ecolo) 18/1/2011
  de vermoedelijke betrokkenheid van Belgische politieagenten bij de schendingen van de mensenrechten aan de Grieks-Turkse grens
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1388
5-723 Claudia Niessen (Ecolo) 29/3/2011
  het nieuwe netwerk voor de Duitse hogesnelheidstrein "ICE" in Belgi, en mogelijke haltes
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag ingetrokken
5-783 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  het talenonderwijs in politiescholen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-784 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  de bilaterale akkoorden over politiesamenwerking
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-785 Claudia Niessen (Ecolo) 7/4/2011
  de transparantie en de actualisering van de verdeelsleutel voor politiecapaciteit tussen de gemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2011 (commissiehandelingen 5-62)
5-1104 Claudia Niessen (Ecolo) 21/6/2011
  het systeem voor gezichtsherkenning op Facebook
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2693
5-1268 Claudia Niessen (Ecolo) 22/9/2011
  de gerichte controle van Duitse betogers door de Belgische politie gedurende de betoging " Stop Tihange " van 17 september 2011
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-4332
5-1302 Claudia Niessen (Ecolo) 11/10/2011
  de problematiek van de belastingheffing op buitenlandse pensioenen die door Belgen worden gend
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  Vraag vervallen
5-1385 Claudia Niessen (Ecolo) 27/10/2011
  het indelen van de reizigers van Brussels Airport in een aantal risicogroepen, de privacy en de kans op discriminatie
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-4333
5-1874 Claudia Niessen (Ecolo) 2/2/2012
  de hervorming van de Belgische gerechtelijke arrondissementen en de specifieke taalsituatie van het gerechtelijk arrondissement van Eupen - Die Reform der belgischen Gerichtsbezirke und die sprachlichen Alleinstellungsmerkmale des Gerichtsbezirks Eupen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-415