Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Jan Roegiers

22 resultaten

5-4131 Jan Roegiers (sp.a) 21/10/2013
  de deelname van Belgische ambassadeurs aan marsen voor gelijke rechten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10473
5-4148 Jan Roegiers (sp.a) 23/10/2013
  de daling van de middelen voor seksuele en reproductieve gezondheid binnen de ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-255)
5-4176 Jan Roegiers (sp.a) 29/10/2013
  de implementatie van het nationale hiv-plan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2013 (commissiehandelingen 5-267)
5-4179 Jan Roegiers (sp.a) 29/10/2013
  de toevloed aan processen-verbaal na trajectcontrole
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  Vraag vervallen
5-4203 Jan Roegiers (sp.a) 5/11/2013
  de plaats van Noordwerking in het beleid rond ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4205 Jan Roegiers (sp.a) 5/11/2013
  de verkeersboetes voor buitenlanders
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 11/12/2013 (commissiehandelingen 5-266)
5-4206 Jan Roegiers (sp.a) 5/11/2013
  de compensatie voor de Palestijnen voor de Dexia-financiering van Isralische nederzettingen in de bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  Vraag vervallen
5-4254 Jan Roegiers (sp.a) 14/11/2013
  de houding van de federale regering ten aanzien van de antihomowet in Rusland in het licht van de deelname aan de Olympische Winterspelen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4383 Jan Roegiers (sp.a) 4/12/2013
  de compensatie voor de Palestijnen voor de Dexia-financiering van Isralische nederzettingen in de bezette gebieden
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 5/2/2014 (commissiehandelingen 5-281)
5-4464 Jan Roegiers (sp.a) 11/12/2013
  de toevloed aan processen-verbaal na trajectcontrole
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/2/2014 (commissiehandelingen 5-282)
5-4569 Jan Roegiers (sp.a) 16/12/2013
  de ratificatie van de Vredesakkoorden van Parijs van 1991 inzake Cambodja
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10892
5-4612 Jan Roegiers (sp.a) 18/12/2013
  de door buitenlanders onbetaalde verkeersboetes
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-10870
5-4613 Jan Roegiers (sp.a) 18/12/2013
  de Russische holebi's die asiel aanvragen in Belgi
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2014 (commissiehandelingen 5-270)
5-4637 Jan Roegiers (sp.a) 8/1/2014
  de antihomowet in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4683 Jan Roegiers (sp.a) 22/1/2014
  de onbetaalde verkeersboetes door buitenlanders
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11113 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4807 Jan Roegiers (sp.a) 18/2/2014
  het aantal vrouwen in de Belgische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11274
5-4808 Jan Roegiers (sp.a) 18/2/2014
  het vernielen van door de Europese Unie gefinancierde projecten door Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4901 Jan Roegiers (sp.a) 12/3/2014
  de verkeersboetes voor buitenlanders
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4902 Jan Roegiers (sp.a) 12/3/2014
  de compensatie voor Palestijnen voor de Dexia-financiering van Isralische nederzettingen in de bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4903 Jan Roegiers (sp.a) 13/3/2014
  het nationale HIV-plan
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11368
5-4913 Jan Roegiers (sp.a) 17/3/2014
  de dubbele taxatie bij de overdracht van tak 23-levensverzekeringen tussen verzekeringsmaatschappijen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11372
5-4951 Jan Roegiers (sp.a) 20/3/2014
  de verbetering van de structurele samenwerking tussen de Veiligheid van de Staat, de douane en de dienst strategische goederen aangaande de controle op wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode