Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Nele Lijnen

10 resultaten

4-27 Nele Lijnen (Open Vld) 7/12/2007
  het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  dossier afgesloten
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-42
4-42 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2008
  het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-27
4-87 Nele Lijnen (Open Vld) 31/1/2008
  identiteitsdiefstal
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-106 Nele Lijnen (Open Vld) 5/2/2008
  de organisatie van de federale verkiezingen van 10 juni 2007
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4838
4-108 Nele Lijnen (Open Vld) 5/2/2008
  het vervolgen van bijzitters
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-305 Nele Lijnen (Open Vld) 14/5/2008
  de uitbreiding van het dienstenchequesysteem tot kinderopvang
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 22/5/2008 (handelingen 4-30)
4-1536 Nele Lijnen (Open Vld) 3/3/2010
  het ouderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1537 Nele Lijnen (Open Vld) 3/3/2010
  meervoudige chemische sensitiviteit
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1685 Nele Lijnen (Open Vld) 31/3/2010
  de verloning van jobstudenten
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1686 Nele Lijnen (Open Vld) 31/3/2010
  de individuele loopbaanrekening
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode