Vraag om uitleg nr. 4-42

4-42 Nele Lijnen (Open Vld) 10/1/2008
  het aantal personen met een handicap tewerkgesteld bij de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/1/2008 (handelingen 4-13)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 4-27