Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Mia De Schamphelaere

22 resultaten

2-101 Mia De Schamphelaere (CVP) 13/3/2000
  de mogelijkheid van ruling-afspraken met de administratie van Sociale Zaken
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-367 Mia De Schamphelaere (CVP) 15/2/2001
  de toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-97)
2-383 Mia De Schamphelaere (CVP) 22/2/2001
  de toestand in Roemeniλ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-411 Mia De Schamphelaere (CVP) 16/3/2001
  de omzetting van de richtlijn ter bestrijding van de betalingsachterstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-459 Mia De Schamphelaere (CVP) 8/5/2001
  de massacommunicatie en andere projecten van de regering naar aanleiding van de overschakeling op de euro als betaalmiddel
  minister van Financiλn
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-498 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  de mensenrechten in Vietnam
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 2-643
2-499 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  de begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/6/2001 (commissiehandelingen 2-5)
  Met redenen omklede motie door Patrik Vankrunkelsven, Mia De Schamphelaere, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Jacques Devolder, Fatma Pehlivan, Paul Galand, Jan Remans, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-503
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-502
2-544 Mia De Schamphelaere (CVP) 12/7/2001
  de toename van het gebruik van antidepressiva in Belgiλ
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-139)
2-589 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/11/2001
  de sociale bescherming van de zelfstandigen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-593 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/11/2001
  de invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-739
2-595 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/11/2001
  het aantrekken van werknemers uit de toekomstige Lidstaten van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-596 Mia De Schamphelaere (CD&V) 14/11/2001
  de administratieve vereenvoudiging
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-632 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/12/2001
  het recht op integratie van de Vierde Wereld
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-163)
2-811 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/6/2002
  de reclame voor vermageringspillen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-813 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/6/2002
  het vervolgen van pesterijen op het werk na de dood van het slachtoffer
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-210)
2-819 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/6/2002
  de islamitische eredienst
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-213)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1017
2-829 Mia De Schamphelaere (CD&V) 27/6/2002
  de afschaffing van de bijzondere beroepstitels voor verpleegkundigen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-830 Mia De Schamphelaere (CD&V) 27/6/2002
  het tekort aan bepaalde geneesheren-specialisten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-843 Mia De Schamphelaere (CD&V) 4/7/2002
  de organisatie van de islam in Belgiλ
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-917 Mia De Schamphelaere (CD&V) 28/11/2002
  het hoge aantal zelfdodingen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-961 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/2/2003
  de toepassing van de euthanasiewet
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-971 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/2/2003
  de weigering van de eerste minister en de minister van Justitie de beroepsorganisatie van de griffiers te horen aangaande de hervorming van hun statuut en hun taken
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2003 (handelingen 2-272)