Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Hugo Vandenberghe

51 resultaten

2-7 Hugo Vandenberghe (CVP) 7/10/1999
  de Interparlementaire en Intergouvernementele Conferentie voor Institutionele en Democratische vernieuwing
  Eerste minister
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-379 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/2/2001
  het exotisch vlees
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-101)
2-380 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/2/2001
  de tewerkstelling van de oudere Belgen in ons land
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-101)
2-381 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/2/2001
  het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet
  Eerste minister
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
  Met redenen omklede motie door Luc Van den Brande, Mia De Schamphelaere, gestemd op 8/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Nathalie de T' Serclaes, Michiel Maertens, Frans Lozie, gestemd op 8/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 15/3/2001 : verworpen
2-406 Hugo Vandenberghe (CVP) 15/3/2001
  de herziening van de veroordeling uitgesproken tegen Leo Vindevogel
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-425 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/3/2001
  de fiscale controle van de belastingaangifte
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-426 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/3/2001
  de zoekacties in de gevangenis van Leuven-Centraal en de commentaar van het Leuvense parket daarop
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-437 Hugo Vandenberghe (CVP) 18/4/2001
  de fiscale controle van bedrijven
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-441 Hugo Vandenberghe (CVP) 19/4/2001
  de fiscale controle van de belastingaangifte
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
2-474 Hugo Vandenberghe (CVP) 15/5/2001
  de moord op een agent van de federale politie in Rotselaar
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-121)
2-545 Hugo Vandenberghe (CVP) 12/7/2001
  het verschuiven van bevoegdheden in de federale regering tijdens het Belgische voorzitterschap
  Eerste minister
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-547 Hugo Vandenberghe (CVP) 12/7/2001
  de protocollaire rangorde voor het Te Deum
  Eerste minister
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-140)
2-548 Hugo Vandenberghe (CVP) 12/7/2001
  het ontbreken van middelen om het plan tegen BTW-carrousels uit te voeren
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-140)
2-563 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2001
  de algemene socio-economische enquÍte 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
2-616 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/11/2001
  Sabena
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-617 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/11/2001
  de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-618 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/11/2001
  de uitspraken van de heer NoŽl Slangen
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-629 Hugo Vandenberghe (CD&V) 6/12/2001
  de nood aan gelegenheidsarbeidskrachten in de land- en tuinbouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag ingetrokken
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-643
2-641 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/12/2001
  Horizon 2005
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-643 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/12/2001
  de nood aan gelegenheidsarbeidskrachten in de land- en tuinbouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-629
2-656 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/1/2002
  de maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van de 50-plussers in ons land
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-668 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/1/2002
  de omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Renť Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-704 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/2/2002
  de invulling van het begrip "politieke verantwoordelijkheid" onder het paars-groene beleid
  Eerste minister
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-752 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/3/2002
  de werking van de werkgroep "informatieflux" in het kader van de veiligheid van het zelfstandig ondernemen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-198)
2-773 Hugo Vandenberghe (CD&V) 18/4/2002
  de mededeling van niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek in het kader van de algemene socio-economische enquÍte 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-784 Hugo Vandenberghe (CD&V) 8/5/2002
  de nieuwe Senaat
  Eerste minister
  beantwoord op 23/5/2002 (handelingen 2-206)
2-796 Hugo Vandenberghe (CD&V) 23/5/2002
  het Europees aanhoudingsmandaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-800 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/5/2002
  de verklaringen van de ex-topman van De Post, de heer Rombouts, volgens wie de ministers elke strategische visie missen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-801 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/5/2002
  het toenemend aantal niet verzekerde chauffeurs
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-802 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/5/2002
  de bewaring van in beslag genomen goederen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
2-832 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/6/2002
  het voorstel van een lid van de Vlaamse Regering tot het invoeren van een bonus-malus systeem bij het naleven van de verkeerswetgeving
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-215)
2-833 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/6/2002
  de toepassing van een bonus-malus systeem in de personenbelasting
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 4/7/2002 (handelingen 2-216)
2-844 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/7/2002
  de verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van BelgiŽ
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-850
2-862 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/10/2002
  de wapenleveringen aan Nepal
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-865 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/10/2002
  de verklaringen van vice-eerste minister Vande Lanotte over "de uitbreiding van de Europese Unie"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-881 Hugo Vandenberghe (CD&V) 17/10/2002
  de sociale onrust bij het personeel van de rechtbanken en parketten
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-896 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/11/2002
  de aangekondigde hervormingen van de wet op de bewakingsondernemingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-897 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/11/2002
  het superdividend dat de regering wegtrekt uit de NV Belgacom
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-907 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/11/2002
  de drugswet en het drugsbeleid van de regering
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-916 Hugo Vandenberghe (CD&V) 28/11/2002
  het toekennen van bestuursmandaten op politieke gronden
  Eerste minister
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-924 Hugo Vandenberghe (CD&V) 5/12/2002
  het moslimfundamentalisme in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-949 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/1/2003
  het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush
  Eerste minister
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Guy Moens, gestemd op 30/1/2003 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 6/2/2003 : verworpen
2-950 Hugo Vandenberghe (CD&V) 30/1/2003
  de telefoontap
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-965 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/2/2003
  de extra bescherming tegen terreurdaden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-973 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/2/2003
  de Russische waardepapieren van vůůr 1917
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-976 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/2/2003
  de verenigbaarheid van de nieuwe drugswet met de internationale verdragen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1001 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de herschatting van de waarde van onroerende goederen van een nalatenschap
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 2/4/2003 (handelingen 2-282)
2-1002 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de politiecapaciteit die ter beschikking wordt gesteld van de rechterlijke macht
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2815
2-1003 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de terugvordering van de bij ABOS verduisterde gelden
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
2-1006 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/3/2003
  de technische werkgroep inzake de wapentransporten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-1299
2-1008 Hugo Vandenberghe (CD&V) 2/4/2003
  het aanvullend pensioen van het personeel van de Belgische Dienst voor de buitenlandse handel
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2816