Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Wouter Beke

14 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-9797 Wouter Beke (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Vrouwelijke zelfstandigen - Toekenning van moederschapshulp - Dienstencheques - Adoptie
  Verzending vraag 27/8/2013
  Antwoord 25/9/2013
5-9085 Wouter Beke (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandige in bijberoep - Voorwaarden - Tijdelijke arbeidscontracten - Interimcontracten - Knelpunten
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 1/7/2013
5-9084 Wouter Beke (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen - Voortgezette verzekering - Bijdragen
  Verzending vraag 23/5/2013
  Antwoord 18/7/2013
5-7459 Wouter Beke (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7458
5-7458 Wouter Beke (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing
  Verzending vraag 29/11/2012
  Antwoord 24/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7459
5-6298 Wouter Beke (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verpleegassistenten - Specifieke technische verstrekkingen - Uitvoering - Facturatie - Inbreuken - Maatregelen
  Verzending vraag 22/5/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5175 Wouter Beke (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandigen - Gemengde loopbaan - Rustpensioen - Overlevingspensioen - Cumulatie
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 8/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5174
5-5174 Wouter Beke (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Zelfstandigen - Gemengde loopbaan - Rustpensioen - Overlevingspensioen - Cumulatie
  Verzending vraag 12/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5175
5-3351 Wouter Beke (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Sociale Zekerheid - Schulden - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringsregeling - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 5/10/2011
  Antwoord 22/11/2011
5-2523 Wouter Beke (CD&V) minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Rechtsvordering van een mede-eigenaar ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars - Rechtsgeldigheid - Precedent
  Verzending vraag 16/6/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1687 Wouter Beke (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Sociale zekerheidsschulden van zelfstandigen - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringregeling - Uitblijven van het nodige uitvoeringsbesluit
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1686
5-1686 Wouter Beke (CD&V) minister van Justitie  
  Sociale zekerheidsschulden van zelfstandigen - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringregeling - Uitblijven van het nodige uitvoeringsbesluit
  Verzending vraag 7/3/2011
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1687
5-1266 Wouter Beke (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Rechten op computerprogramma's - Inkomsten - Fiscale behandeling
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1265
5-1265 Wouter Beke (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rechten op computerprogramma's - Inkomsten - Fiscale behandeling
  Verzending vraag 9/2/2011
  Antwoord 4/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1266