Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Willy Demeyer

24 resultaten

5-70 Willy Demeyer (PS) 3/3/2011
  de gevolgen van beslissingen van de federale regering voor de lokale overheden
  eerste minister, belast met de Coφrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-80 Willy Demeyer (PS) 24/3/2011
  de toewijzing van leden van het veiligheidskorps aan de verschillende politiezones
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-1857
5-130 Willy Demeyer (PS) 5/5/2011
  de federale reglementering betreffende de verplichte aangifte van alarmsystemen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-149 Willy Demeyer (PS) 12/5/2011
  de opleiding van politie-inspecteurs
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-194 Willy Demeyer (PS) 9/6/2011
  de verboden volgende op de interventies van de brandweerdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-220 Willy Demeyer (PS) 23/6/2011
  de wanverhouding tussen het aantal magistraten dat nodig is en het slaagpercentage voor de toelatingsproef voor de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-306 Willy Demeyer (PS) 24/11/2011
  het actieplan criminaliteit en overlast
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-383 Willy Demeyer (PS) 26/1/2012
  de procedure inzake de gemeentelijke administratieve sancties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
5-398 Willy Demeyer (PS) 1/2/2012
  de rol van de autonome dispatchings in het kader van het 112-project
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-443 Willy Demeyer (PS) 1/3/2012
  de gebeurtenissen bij Meister Benelux in Sprimont
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-581 Willy Demeyer (PS) 6/6/2012
  de vergoeding voor opdrachten van bestuurlijke politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-646 Willy Demeyer (PS) 11/7/2012
  de politiλle criminaliteitsstatistieken en de vergelijking tussen de verschillende zones van het land
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-666 Willy Demeyer (PS) 17/10/2012
  de uitbreiding van het veiligheidskorps van de justitiepaleizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-746 Willy Demeyer (PS) 12/12/2012
  het gebrek aan fysieke en professionele veiligheid bij privι-veiligheidsagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-758 Willy Demeyer (PS) 19/12/2012
  de gevolgen van het inlijvingssysteem van de politiescholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-837 Willy Demeyer (PS) 6/2/2013
  de gebreken aan het Justitiepaleis van Luik
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van Financiλn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-867 Willy Demeyer (PS) 28/2/2013
  de beletsels voor de observatie als bepaald in de wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-929 Willy Demeyer (PS) 28/3/2013
  het steunplan voor de gassector
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-965 Willy Demeyer (PS) 30/4/2013
  de toekomst van de Diensten voor de Omkadering van de alternatieve gerechtelijke maatregelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-1024 Willy Demeyer (PS) 6/6/2013
  de veiligheid in de justitiepaleizen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9263
5-1083 Willy Demeyer (PS) 4/7/2013
  de bescherming van de aanvullende pensioenen bij insolventie van het pensioenfonds
  vice-eersteminister en minister van Pensioenen
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1216 Willy Demeyer (PS) 12/12/2013
  de perspectieven voor het gerechtspersoneel in het kader van de hervorming van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2013 (handelingen 5-131)
5-1310 Willy Demeyer (PS) 13/2/2014
  het personeel van de noodcentrales 112
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)
5-1353 Willy Demeyer (PS) 13/3/2014
  de ontvangstramingen van de onroerende voorheffing die aan de gemeenten worden overgemaakt
  minister van Financiλn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)