Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Olga Zrihen

43 resultaten

5-10 Olga Zrihen (PS) 21/10/2010
  het ratificatieproces van het Optioneel Protocol bij het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR)
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
5-23 Olga Zrihen (PS) 27/1/2011
  het fors toegenomen aantal valse biljetten in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/1/2011 (handelingen 5-11)
5-40 Olga Zrihen (PS) 17/2/2011
  het faillissement van het bedrijf Royal Boch
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/2/2011 (handelingen 5-12)
5-60 Olga Zrihen (PS) 24/2/2011
  hoe sekten gebruikmaken van internet en internetgebruikers trachten te werven
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2011 (handelingen 5-13)
5-88 Olga Zrihen (PS) 24/3/2011
  de situatie van de werknemers van het bedrijf Royal Boch
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-102 Olga Zrihen (PS) 31/3/2011
  de sanering van sites in Walloni die door Defensie worden beheerd
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 31/3/2011 (handelingen 5-19)
5-133 Olga Zrihen (PS) 5/5/2011
  de stijging van de voedselprijzen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-157 Olga Zrihen (PS) 18/5/2011
  zitplaatsen in de treinen voor zwangere vrouwen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 19/5/2011 (handelingen 5-23)
5-216 Olga Zrihen (PS) 23/6/2011
  de vrije meningsuiting in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-234 Olga Zrihen (PS) 30/6/2011
  de beslissing van de Europese Commissie om haar voedselhulpprogramma drastisch in te krimpen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-243 Olga Zrihen (PS) 7/7/2011
  de besluiten van de laatste G20 van 22 en 23 juni 2011, gewijd aan de landbouw
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-285 Olga Zrihen (PS) 17/11/2011
  de terugbetaling van de tweede schijf van de Tunesische uitstaande schuld in de maand september
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3748
5-369 Olga Zrihen (PS) 18/1/2012
  het Europees burgerinitiatief
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/1/2012 (handelingen 5-44)
5-385 Olga Zrihen (PS) 26/1/2012
  het risico op elektrocutie voor brandweerlui bij het aanraken van fotovoltaische intallaties
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/1/2012 (handelingen 5-45)
5-458 Olga Zrihen (PS) 8/3/2012
  het oprichten van een digitaal depot door de Dienst voor de intellectuele eigendom
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  dossier afgesloten
5-481 Olga Zrihen (PS) 29/3/2012
  de verkeersbelasting
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-536 Olga Zrihen (PS) 10/5/2012
  de administratieve lasten die opgelegd worden aan kleine vzw's
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2012 (handelingen 5-59)
5-619 Olga Zrihen (PS) 28/6/2012
  het verslag van het Europees Comit voor de preventie van foltering over de problemen in de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2012 (handelingen 5-69)
5-632 Olga Zrihen (PS) 4/7/2012
  de huidige humanitaire toestand in Mali
  minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 12/7/2012 (handelingen 5-73)
5-667 Olga Zrihen (PS) 17/10/2012
  het statuut van de werklozen die PWA-activiteiten uitvoeren
  minister van Werk
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-698 Olga Zrihen (PS) 7/11/2012
  het niet-nakomen van de neerleggingsverplichting van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank van Belgi
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-727 Olga Zrihen (PS) 5/12/2012
  het nieuwe gerechtelijk landschap na de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-756 Olga Zrihen (PS) 19/12/2012
  de sluiting van kantoren van de Federale Overheidsdienst Financin
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/12/2012 (handelingen 5-84)
5-804 Olga Zrihen (PS) 23/1/2013
  de bescherming van jonge consumenten
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-836 Olga Zrihen (PS) 6/2/2013
  de overdracht naar de gastlanden van sommige kosten en lasten die verbonden zijn aan het beheer van de NAVO-hoofdkwartieren, en de gevolgen hiervan voor de SHAPE in Casteau
  eerste minister
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-868 Olga Zrihen (PS) 28/2/2013
  het toekennen van een visum voor kort verblijf aan mensenrechtenverdedigers
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2013 (handelingen 5-93)
5-930 Olga Zrihen (PS) 28/3/2013
  de definitieve sluiting van de Duferco-site in La Louvire
  minister van Werk
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-952 Olga Zrihen (PS) 24/4/2013
  de nieuwe wet op de pers en de persvrijheid in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 25/4/2013 (handelingen 5-99)
5-966 Olga Zrihen (PS) 30/4/2013
  de Hongaarse Grondwet
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-980 Olga Zrihen (PS) 15/5/2013
  de vermindering van de financile steun aan het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-1009 Olga Zrihen (PS) 30/5/2013
  de sluiting van de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1059 Olga Zrihen (PS) 20/6/2013
  het onderhandelen van nieuwe bilaterale investeringsbeschermingsovereenkomsten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1084 Olga Zrihen (PS) 4/7/2013
  de bloeddonatie in het leger
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/7/2013 (handelingen 5-111)
5-1103 Olga Zrihen (PS) 17/7/2013
  de indiening van de aanvraag bij het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering ten voordele van Duferco
  minister van Werk
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1116 Olga Zrihen (PS) 9/10/2013
  de indiening van de aanvraag bij het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ten voordele van Duferco
  minister van Werk
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1160 Olga Zrihen (PS) 14/11/2013
  de kwijtschelding van de schandelijke schuld van Tunesi
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1173 Olga Zrihen (PS) 21/11/2013
  de ratificatie van het verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2013 (handelingen 5-124)
5-1227 Olga Zrihen (PS) 19/12/2013
  de "Nickel"-bankrekeningen
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 19/12/2013 (handelingen 5-134)
5-1252 Olga Zrihen (PS) 16/1/2014
  het nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1337 Olga Zrihen (PS) 26/2/2014
  de afschaffing van de inklaringsdienst van Garocentre
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11203
5-1356 Olga Zrihen (PS) 13/3/2014
  het nieuwe transportplan van de NMBS in Henegouwen en het station van Lessen
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 13/3/2014 (handelingen 5-144)
5-1369 Olga Zrihen (PS) 20/3/2014
  de mogelijkheden om de zogenaamde schandelijke bilaterale schuld die Tunesi onder het Ben Ali-regime is aangegaan kwijt te schelden
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)
5-1391 Olga Zrihen (PS) 27/3/2014
  de opsluiting van een ULg-student van Iraanse afkomst
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)