Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Olga Zrihen

37 resultaten

4-30 Olga Zrihen (PS) 27/11/2007
  niet-begeleide minderjarigen in luchthavens
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2007 (commissiehandelingen 4-4)
4-37 Olga Zrihen (PS) 4/12/2007
  de Economische Partnerschapsakkoorden tussen de Europese Unie en de ACS-landen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-59 Olga Zrihen (PS) 18/12/2007
  het vaccin tegen baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-119
4-76 Olga Zrihen (PS) 10/1/2008
  de procedure van nationaliteitsverklaring
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-104 Olga Zrihen (PS) 24/1/2008
  seksueel geweld als oorlogswapen in Congo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2008 (handelingen 4-14)
4-127 Olga Zrihen (PS) 31/1/2008
  de evolutie van het aandeel in het bbp van inkomsten uit respectievelijk kapitaal en arbeid en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden in de politieke besluitvorming
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-164 Olga Zrihen (PS) 28/2/2008
  de deelname van een Belgisch contingent aan de door de Europese Unie geleide troepenmacht (EUFOR) in Tsjaad en de Centraal-Afrikaanse Republiek
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-197 Olga Zrihen (PS) 13/3/2008
  de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking en de voor de ngo's ongunstige verdeling ervan
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-213 Olga Zrihen (PS) 10/4/2008
  de financile hulp die Belgi toekent in het kader van de problematiek van het seksueel geweld in de Democratische Republiek Congo
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-227 Olga Zrihen (PS) 17/4/2008
  de hervorming van de civiele veiligheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-278 Olga Zrihen (PS) 8/5/2008
  de toekenning van het statuut van vluchteling aan slachtoffers van genitale verminking
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-321 Olga Zrihen (PS) 29/5/2008
  de crash van een Boeing 747 in Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-336 Olga Zrihen (PS) 5/6/2008
  de gronden voor een vordering tot nietigverklaring van een huwelijk
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-406 Olga Zrihen (PS) 9/7/2008
  het misbruik van gezag van sommige gerechtsdeurwaarders wat het minnelijk invorderen van schulden betreft
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-426 Olga Zrihen (PS) 23/10/2008
  het standpunt dat Belgi zal innemen tijdens de komende onderhandelingen over een verdrag inzake wapenhandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-490
4-438 Olga Zrihen (PS) 5/11/2008
  de concurentievervalsing ten gevolge van nieuwe kredietformules in grootwarenhuizen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-532 Olga Zrihen (PS) 17/12/2008
  het bevel van Belgi over de Combined Joint Special Operations Component Command (CJSOCC) van EUFOR in Tsjaad
  minister van Landsverdediging
  dossier afgesloten
4-635 Olga Zrihen (PS) 18/2/2009
  de 42ste zitting van de Commissie Bevolking en Ontwikkeling van de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 19/2/2009 (handelingen 4-64)
4-654 Olga Zrihen (PS) 4/3/2009
  de staking bij de posterijen en het beleid inzake de liberalisering van deze sector
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 5/3/2009 (handelingen 4-65)
4-669 Olga Zrihen (PS) 11/3/2009
  het standpunt van Belgi inzake de strijd tegen de fiscale paradijzen in het vooruitzicht van de top van de G20 in Londen op 2 april
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-684 Olga Zrihen (PS) 19/3/2009
  de ongezonde staat van het gerechtshof in Binche
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-703 Olga Zrihen (PS) 25/3/2009
  de ingebrekestelling van kleine ondernemingen door de RSZ
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag ingetrokken
4-732 Olga Zrihen (PS) 22/4/2009
  de zorgwekkende toestand van het vredegerecht van La Louvire
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-775 Olga Zrihen (PS) 13/5/2009
  de bouwvallige staat van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-816 Olga Zrihen (PS) 17/6/2009
  de toepassing door Belgi van de Europese wetgeving inzake het betaald verlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-859 Olga Zrihen (PS) 8/7/2009
  de praktische uitvoering van de wet van 19 november 2004 tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-886 Olga Zrihen (PS) 15/10/2009
  de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-914 Olga Zrihen (PS) 29/10/2009
  het invoeren van een moratorium op de terugbetaling van schulden en het organiseren van een openbare audit van de schuldvorderingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-945 Olga Zrihen (PS) 19/11/2009
  klantenkaarten en hun gevolgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  minister van Justitie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-981 Olga Zrihen (PS) 10/12/2009
  het toekennen van een schietveld aan de onderneming MECAR
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-991 Olga Zrihen (PS) 17/12/2009
  de financile meerkosten die EADS verwacht in het kader van het programma van de ontwikkeling van de Airbus A400M
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1011 Olga Zrihen (PS) 7/1/2010
  de verkeerssignalering van de nieuwe automatische flitspalen op de Waalse autosnelwegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1041 Olga Zrihen (PS) 20/1/2010
  de aankondiging van AB InBev dat wordt overgegaan tot tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1072 Olga Zrihen (PS) 3/2/2010
  de controle op het zwartwerk in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1117 Olga Zrihen (PS) 3/3/2010
  de geplande sociale maatregelen in het kader van de volgende hervorming van de Belgische strijdkrachten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1151 Olga Zrihen (PS) 17/3/2010
  de unilaterale en onvoorwaardelijke kwijtschelding van de schulden van de DRC door Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1636
4-1203 Olga Zrihen (PS) 22/4/2010
  welk gevolg er moet worden gegeven aan de sluiting van het Europees luchtruim na de uitbarsting van de Eyjafjoll-vulkaan
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  dossier afgesloten