Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Patrik Vankrunkelsven

25 resultaten

4-115 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 24/1/2008
  nucleaire capaciteit in ons land
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
4-131 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 5/2/2008
  de non-proliferatie van nucleaire wapens
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-207 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 8/4/2008
  prijsaanduidingen en betalingsmethodes bij fitnesscentra
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 10/4/2008 (handelingen 4-24)
4-223 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 15/4/2008
  het statuut van huisartsen in opleiding
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-267 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 30/4/2008
  de versoepeling van artsenquota
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
4-355 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 12/6/2008
  de rol van GSM-operatoren in het kader van het bestelen van gebruikers
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-367 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/6/2008
  de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-372 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/6/2008
  orgaantransplantatie voor Nederlanders
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-419 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/10/2008
  de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een parkeerkaart
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-443 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 6/11/2008
  de opvolging van de strafuitvoering voor geÔnterneerden
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-485 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 27/11/2008
  het verhoogde risico op een hartaanval bij gebruik van ontstekingsremmers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-542 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 18/12/2008
  het Studiecentrum voor Kernenergie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-577 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 21/1/2009
  de uitlevering van Veselin Vukotic aan ServiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
4-620 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/2/2009
  orgaantransplantantie bij niet-Belgen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-666 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 11/3/2009
  de uitvoeringsbesluiten van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-696 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 19/3/2009
  het onderzoek naar de oorzaken van overlijdens
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-729 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 22/4/2009
  de fiscale aftrek van kinderopvang
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-748 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 29/4/2009
  het misbruik in het kader van sms-diensten
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 30/4/2009 (handelingen 4-75)
4-773 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 13/5/2009
  de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 14/5/2009 (handelingen 4-77)
4-815 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 17/6/2009
  de tarieven voor roaming
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Doorverwezen door : vraag om uitleg 4-1018
4-817 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 17/6/2009
  de verschillen in de samenstelling van geneesmiddelen verkocht onder dezelfde productnaam
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-844 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 2/7/2009
  het maatschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Justitiehuis in het kader van adoptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-882 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 12/10/2009
  de ethische vragen omtrent het Lotto-abonnement
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-927 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/11/2009
  de terugbetaling van het geneesmiddel Firazyr
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-977 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/12/2009
  de houding van BelgiŽ tijdens de toetsingsconferentie van het Nucleaire non-proliferatieverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6394