Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jean Cornil

14 resultaten

3-54 Jean Cornil (PS) 12/11/2003
  de uitzetting van bepaalde categorien van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/11/2003 (handelingen 3-20)
3-129 Jean Cornil (PS) 7/1/2004
  het standpunt dat Belgi heeft verdedigd in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met betrekking tot de resolutie waarin het Internationaal Gerechtshof om advies gevraagd wordt over de legitimiteit van de bouw van de muur tussen Isral en Palest
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-182 Jean Cornil (PS) 4/2/2004
  het fiscaal statuut van de kunstenaars
  minister van Financin
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-353 Jean Cornil (PS) 16/6/2004
  de gevolgen van de toepassing van de 'eenmalige bevrijdende aangifte'
  minister van Financin
  beantwoord op 17/6/2004 (handelingen 3-64)
3-364 Jean Cornil (PS) 23/6/2004
  de regularisatie van papierlozen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/6/2004 (handelingen 3-66)
3-477 Jean Cornil (PS) 1/12/2004
  de financiering van het platform "Migratie en Ontwikkeling" door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 16/12/2004 (handelingen 3-88)
3-535 Jean Cornil (PS) 19/1/2005
  de onbevoegdverklaring van de minister van Financin in het dossier van de "zogenaamde lichte vrachtwagens"
  vice-eersteminister en minister van Financin
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-543 Jean Cornil (PS) 26/1/2005
  de samenwerking met Ivoorkust
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-878 Jean Cornil (PS) 30/11/2005
  de werking van de cellen voor duurzame ontwikkeling binnen de administratie
  staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-934 Jean Cornil (PS) 11/1/2006
  het criminaliseren van de hulp aan illegalen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-1193 Jean Cornil (PS) 28/6/2006
  de toename van de uitstoot van broeikasgassen in Belgi
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-5627
3-1386 Jean Cornil (PS) 1/2/2007
  de verklaringen van de overheid van Libi betreffende de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en n Palestijnse dokter in Libi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2007 (handelingen 3-202)
3-1438 Jean Cornil (PS) 7/3/2007
  de situatie van de Afghaanse staatsburgers in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2007 (handelingen 3-206)
3-1508 Jean Cornil (PS) 25/4/2007
  de studie die alternatieven aanreikt voor het opsluiten van gezinnen met kinderen in gesloten centra met het oog op hun verwijdering
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)