Schriftelijke vragen van 3-5627 tot 3-5627

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
3-5627 Cornil Jean (PS) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Broeikasgassen - Stijging van de emissies in Belgi - Nationaal toewijzingsplan emissiequota.
  Verzending vraag 30/6/2006
  Antwoord 30/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Aanvullend antwoord 12/4/2007
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-1193