Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Georges Dallemagne

23 resultaten

2-2 Georges Dallemagne (PSC) 13/10/1999
  het Belgische Afrikabeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-32 Georges Dallemagne (PSC) 10/11/1999
  de humanitaire toestand in Tsjetsjeni en de Belgische handelsmissie in Rusland
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-128 Georges Dallemagne (PSC) 9/2/2000
  het resultaat van de regularisatieprocedure en de uitzettingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-141 Georges Dallemagne (PSC) 17/2/2000
  de onderdrukking van de burgersamenleving in Kivu en het verbod voor aartsbisschop Kataliko om de hem toegewezen verblijfplaats te verlaten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-714
2-276 Georges Dallemagne (PSC) 30/5/2000
  het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-148
2-289 Georges Dallemagne (PSC) 8/6/2000
  het secretariaat van de regularisatiecommissies
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
2-353 Georges Dallemagne (PSC) 19/10/2000
  de dodelijke vlucht van een Albanese vluchteling in het centrum 127bis
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-363 Georges Dallemagne (PSC) 26/10/2000
  het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-370 Georges Dallemagne (PSC) 9/11/2000
  het gevaar voor besmetting met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob voor Belgen die in Groot-Brittanni hebben verbleven
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-432 Georges Dallemagne (PSC) 21/12/2000
  de omstandigheden waarin de Albanese vluchteling in het centrum 127bis is omgekomen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-563 Georges Dallemagne (PSC) 29/3/2001
  het feit dat President Bush verklaard heeft gekant te zijn tegen het Protocol van Kyoto
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-575 Georges Dallemagne (PSC) 19/4/2001
  het VN-rapport over de wederrechtelijke exploitatie van grondstoffen in Congo en het imago van Belgi in het buitenland
  Eerste minister
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-610 Georges Dallemagne (PSC) 16/5/2001
  de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-489
2-642 Georges Dallemagne (PSC) 7/6/2001
  het Belgische standpunt over het protocol van Kyoto en over de klimaatveranderingen met het oog op de Europese Top van Gteborg
  Eerste minister
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-667 Georges Dallemagne (PSC) 27/6/2001
  het gebruik van harddrugs in de gevangenis
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-731 Georges Dallemagne (PSC) 25/10/2001
  de beschermende maatregelen in het kader van de dreiging van bioterroristische aanvallen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/10/2001 (handelingen 2-155)
2-763 Georges Dallemagne (PSC) 28/11/2001
  het gebruik van een test voor het opsporen van het hepatitis C-virus
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-864 Georges Dallemagne (PSC) 7/2/2002
  de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de veronachtzaming van de arresten van de Raad van State door de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/2/2002 (handelingen 2-180)
2-939 Georges Dallemagne (PSC) 28/3/2002
  het gebrek aan middelen die ter beschikking gesteld worden van de Belgische diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/3/2002 (handelingen 2-196)
2-972 Georges Dallemagne (PSC) 8/5/2002
  het toenemende religieus extremisme in Brussel
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Doorverwezen door : vraag om uitleg 2-786
2-1022 Georges Dallemagne (cdH) 20/6/2002
  de top van Sevilla en het standpunt van onze regering inzake het voorstel van het Spaanse voorzitterschap om de ontwikkelingshulp te koppelen aan een terugnamebepaling
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
2-1028 Georges Dallemagne (cdH) 20/6/2002
  de oprichting van een internationale strafrechtbank die uitspraak moet doen over de in Congo gepleegde misdaden tegen de menselijkheid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1168 Georges Dallemagne (cdH) 12/12/2002
  de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)