Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Mia De Schamphelaere

49 resultaten

2-7 Mia De Schamphelaere (CVP) 14/10/1999
  de houding van de regering tegenover de aangekondigde Vlaamse belastingsvermindering
  Eerste minister
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-42 Mia De Schamphelaere (CVP) 18/11/1999
  de voorzorgsmaatregelen in verband met de veteranenziekte
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-43 Mia De Schamphelaere (CVP) 18/11/1999
  de beslissing tot introductie van de abortuspil RU-486 in ons land
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-65 Mia De Schamphelaere (CVP) 9/12/1999
  de millenniumbug en de overuren
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-109 Mia De Schamphelaere (CVP) 27/1/2000
  niet-naleving van Europese richtlijnen in verband met proeven op dieren
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-126 Mia De Schamphelaere (CVP) 9/2/2000
  de oprichting van een magistratenschool
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/2/2000 (handelingen 2-27)
2-194 Mia De Schamphelaere (CVP) 23/3/2000
  zijn plannen om een heffing in te voeren op de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-229 Mia De Schamphelaere (CVP) 27/4/2000
  de volksraadpleging over de hervorming van de federale administratie
  Eerste minister
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-233 Mia De Schamphelaere (CVP) 4/5/2000
  de discriminatie van gehuwde en samenwonende personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-268 Mia De Schamphelaere (CVP) 25/5/2000
  de interne communicatie over de ambtenarenhervorming
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-309 Mia De Schamphelaere (CVP) 29/6/2000
  de uitreiking van een identiteitskaart aan hoogbejaarde personen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-317 Mia De Schamphelaere (CVP) 6/7/2000
  de bevraging van de bevolking over de hervormingsplanen voor de federale overheid, en meer bepaald over de telling en de verwerking van de gegevens
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-361 Mia De Schamphelaere (CVP) 26/10/2000
  de financiering van een openbare navelstrengbloedbank
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-411 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/12/2000
  de Maribel-vermindering
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-433 Mia De Schamphelaere (CVP) 21/12/2000
  de nieuwe koopjeswet die werd aangekondigd
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-461 Mia De Schamphelaere (CVP) 18/1/2001
  de bekendmaking van het ontwerp van programmawet in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2001
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-499 Mia De Schamphelaere (CVP) 8/2/2001
  de vervroegde oppensioenstelling van ambtenaren en de actieve welvaartsstaat
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-531 Mia De Schamphelaere (CVP) 8/3/2001
  de door de minister aangekondigde nepsollicitaties
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-532 Mia De Schamphelaere (CVP) 8/3/2001
  de vereenvoudiging van de administratie ten aanzien van zelfstandigen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-585 Mia De Schamphelaere (CVP) 26/4/2001
  het massaal indienen van verzoeken tot ambtshalve ontheffing wegens de fiscale discriminatie van gehuwden
  minister van Financin
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-595 Mia De Schamphelaere (CVP) 3/5/2001
  de schadevergoeding die de NMBS eist van de nabestaanden van personen die zelfmoord plegen op het spoor
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-606 Mia De Schamphelaere (CVP) 10/5/2001
  de aflevering van visa voor Roemeense weeskinderen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-615 Mia De Schamphelaere (CVP) 17/5/2001
  de mogelijkheid tot introductie van de zelfmoordpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-616 Mia De Schamphelaere (CVP) 17/5/2001
  de tewerkstelling van asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-637 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  het te laat uitbetalen van de lonen en pensioenen van de federale ambtenaren en het te laat terugbetalen van de personenbelasting
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-643 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  de mensenrechten in Vietnam
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-498
2-683 Mia De Schamphelaere (CVP) 5/7/2001
  de aankondiging van niet gerealiseerde fiscale voordelen voor de belastingplichtige bij de aangifte voor het aanslagjaar 2001
  minister van Financin
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-704 Mia De Schamphelaere (CVP) 19/7/2001
  de aanbevelingen van de commissie voor Binnenlandse Zaken over het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-723 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/10/2001
  het tijdskrediet
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-739 Mia De Schamphelaere (CD&V) 8/11/2001
  de invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-593
2-816 Mia De Schamphelaere (CD&V) 10/1/2002
  het voornemen tot herziening van artikel 24 van de Grondwet over de onderwijsvrijheid
  Eerste minister
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-841 Mia De Schamphelaere (CD&V) 24/1/2002
  het falend jeugddelinquentiebeleid
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-842 Mia De Schamphelaere (CD&V) 24/1/2002
  de blijvende toename van de achterstallige niet-gende belastingen
  minister van Financin
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-907 Mia De Schamphelaere (CD&V) 7/3/2002
  de selectiecriteria voor de topfuncties bij de overheid
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-933 Mia De Schamphelaere (CD&V) 21/3/2002
  de visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen en de perikelen van de jongste weken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-953 Mia De Schamphelaere (CD&V) 18/4/2002
  de erkenning van een Nederlandstalige huisartsenkring in de Brusselse regio
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-962 Mia De Schamphelaere (CD&V) 25/4/2002
  het gebruik van minderjarigen als drugskoeriers in Belgi
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-977 Mia De Schamphelaere (CD&V) 16/5/2002
  het dekken van lichamelijke schade aan een passagier die verzekeringsnemer is wanneer deze veroorzaakt wordt door een "BOB"
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-204)
2-1017 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/6/2002
  de islamitische eredienst
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-819
2-1025 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/6/2002
  het uitblijven van de beloofde toelagen door de Nationale Loterij
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 20/6/2002 (handelingen 2-212)
2-1056 Mia De Schamphelaere (CD&V) 10/7/2002
  de omzendbrieven van 24 juni aan de OCMW's over de huisvesting van asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1128 Mia De Schamphelaere (CD&V) 14/11/2002
  het resultaat van de bemiddelingsopdracht binnen de Moslimexecutieve
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1151 Mia De Schamphelaere (CD&V) 28/11/2002
  de vraag of de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden al dan niet van toepassing is op bepaalde door burgers aangekondigde controles op het optreden van politiediensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)
2-1170 Mia De Schamphelaere (CD&V) 12/12/2002
  de quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/12/2002 (handelingen 2-251)
2-1181 Mia De Schamphelaere (CD&V) 19/12/2002
  de hervorming van het interneringssysteem
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1234 Mia De Schamphelaere (CD&V) 6/2/2003
  de jobkaart van de Vlaamse overheid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 6/2/2003 (handelingen 2-267)
2-1259 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/2/2003
  de bereikbaarheid van de hulp- en politiediensten via sms-bericht
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1279 Mia De Schamphelaere (CD&V) 13/3/2003
  het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de sms- en e-mailcampagnes
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1285 Mia De Schamphelaere (CD&V) 20/3/2003
  de extra bescherming van de gebouwen van religieuze minderheidsgroepen in ons land
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)