Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Sabine de Bethune

18 resultaten

2-51 Sabine de Bethune (CVP) 1/12/1999
  het jaarlijks verslag van de regering aan het Parlement over de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/12/1999 (handelingen 2-15)
2-173 Sabine de Bethune (CVP) 15/3/2000
  het gebruik van fosfaten in waspoeders
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-211 Sabine de Bethune (CVP) 6/4/2000
  het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe privacywet
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-256 Sabine de Bethune (CVP) 18/5/2000
  de positie van de vrouw in Afghanistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-294 Sabine de Bethune (CVP) 21/6/2000
  de gelijke kansendimensie (man-vrouw) in de Copernicusnota
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-320 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2000
  het borstvoedingsverlof bij de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-421 Sabine de Bethune (CVP) 14/12/2000
  de ondersteuning van het gemeentelijk gelijkekansenbeleid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-560 Sabine de Bethune (CVP) 29/3/2001
  het borstvoedingsverlof bij de nieuwe, gentegreerde politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-577 Sabine de Bethune (CVP) 19/4/2001
  het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-605 Sabine de Bethune (CVP) 10/5/2001
  de eerlijke handel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-692 Sabine de Bethune (CVP) 12/7/2001
  het ontslag van de kindpremier
  Eerste minister
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-712 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001 en gender
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-569
2-829 Sabine de Bethune (CD&V) 17/1/2002
  de doodstraf in Nigeria
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-891 Sabine de Bethune (CD&V) 28/2/2002
  de voorraad inentingen tegen hepatitis B
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 28/2/2002 (handelingen 2-184)
2-1077 Sabine de Bethune (CD&V) 10/10/2002
  de wettelijkheid van het aanbieden van zogenaamde "alcoholpops" aan minderjarigen via drankautomaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-1139 Sabine de Bethune (CD&V) 21/11/2002
  de jaarlijkse rapportering van de regering aan het Parlement over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1173 Sabine de Bethune (CD&V) 12/12/2002
  de extra toelage voor ontwikkelingshulp aan Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-1304 Sabine de Bethune (CD&V) 3/4/2003
  de opvang van vluchtelingen uit Irak
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/4/2003 (handelingen 2-284)