Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2013-2014

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

10 resultaten

5-4218 Andrť du Bus de Warnaffe (cdH) 6/11/2013
  de verzekeringen voor vrijwilligers
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  vraag ingetrokken
5-4230 Patrick De Groote (N-VA) 7/11/2013
  het aanslaan van het ecologisch middel Beevital Hiveclean
  minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
  vraag ingetrokken
5-4275 Louis Ide (N-VA) 20/11/2013
  de cijfergegevens van de Commissies tot bescherming van de maatschappij
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-8489
5-4300 Patrick De Groote (N-VA) 21/11/2013
  het aanslaan van het ecologisch middel "Beevital Hiveclean"
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
5-4307 Inge Faes (N-VA) 25/11/2013
  de veroordelingen voor geweld tegen politieambtenaren
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7744
5-4484 Elke Sleurs (N-VA) 12/12/2013
  de robotchirurgie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7991
5-4638 Bart Laeremans (Vlaams Belang) 9/1/2014
  de speciale kamer bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-4710 Mieke Vogels (Groen) 30/1/2014
  de toekomst van de voedselbedeling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-4803 Benoit Hellings (Ecolo) 18/2/2014
  het beheer van de cyberveiligheid en de privacy van de klanten van de "swing.be"-diensten door Belgacom/Skynet
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag ingetrokken
5-4846 Martine Taelman (Open Vld) 26/2/2014
  de faillissementsfraude
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken