Vragen om uitleg - Besproken in openbare commissievergadering - 2002-2003

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die besproken werden in een openbare commissievergadering.

4 resultaten

2-956 Sabine de Bethune (CD&V) 6/2/2003
  de verslaggeving van het Federaal borstvoedingscomité
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/3/2003 (commissiehandelingen 2-9)
2-957 Sabine de Bethune (CD&V) 6/2/2003
  de Belgische subsidie voor de voorbereiding van een toekomstig programma voor georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/3/2003 (commissiehandelingen 2-9)
2-962 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 6/2/2003
  de opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/3/2003 (commissiehandelingen 2-9)
2-968 Georges Dallemagne (cdH) 20/2/2003
  de organisatie en de financiering van de opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/3/2003 (commissiehandelingen 2-9)