Vragen om uitleg - Ingetrokken - 2000-2001

Dit zijn alle vragen om uitleg, ingediend tijdens de opgegeven zitting, die werden ingetrokken.

10 resultaten

2-223 Michiel Maertens (Agalev) 12/10/2000
  de evaluatie van de akkoorden tussen BelgiŽ enerzijds en de Europese Unie anderzijds met de staat IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-228 Jean-FranÁois Istasse (PS) 18/10/2000
  het koninklijk besluit tot vaststelling van de norm voor antennes die elektromagnetische golven uitzenden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-260 Sabine de Bethune (CVP) 14/11/2000
  de hervorming van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-261 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/11/2000
  het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landbouw en Middenstand
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-333 Renť Thissen (PSC) 25/1/2001
  het drugsbeleid van de regering
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-335 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 25/1/2001
  de draagwijdte van de BTW-vrijstelling op diensten verricht door advocaten
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
2-441 Hugo Vandenberghe (CVP) 19/4/2001
  de fiscale controle van de belastingaangifte
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
2-455 Clotilde Nyssens (PSC) 2/5/2001
  de verdediging in rechte van geschillen door de belastingambtenaar van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
2-517 Sabine de Bethune (CVP) 18/6/2001
  de Wereldconferentie van Peking
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag ingetrokken
2-526 Jan Steverlynck (CVP) 21/6/2001
  de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door vreemdelingen
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag ingetrokken