Auteurs- en sprekersregister betreffende "Yigit Ayse" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De impact van de Covid-19-crisis op vrouwen (Ongelijkheid op medisch vlak - Geweld op vrouwen - Inkomensongelijkheid en ongelijkheden op de arbeidsmarkt - De ongelijke verdeling van huishoudelijke taken - De diversiteit op vlak van de gezinsstructuur en woonsituatie - De verbreding van de digitale kloof en de ongelijkheid op school) (7-197)      
  Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen van mevrouw Yigit Ayse
7-197/1
p. 1-60 7-197/1 p. 1-60 (PDF)
  Debat
7-26
p. 35-46 7-26 p. 35-46 (PDF)
Debat over de economische emancipatie van vrouwen (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-36
p. 17-36 7-36 p. 17-36 (PDF)
Debat over de loonkloof (art. 18-4bis van het Reglement)      
  Debat
7-18
p. 21-43 7-18 p. 21-43 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Ayse Yigit, gecoöpteerd senator
7-2
p. 6 7-2 p. 6 (PDF)
Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld - Doelstellingen - Financiering - Voorziene budgetten (7-1515)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Yigit aan mevrouw Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1515
Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld - Intrafamiliaal geweld, huiselijk geweld en vrouwelijke genitale verminking - Aanpak - Medisch personeel - Opleiding - Budgettaire impact - Federale gezondheidsbudgetten - Lineaire besparing van 15 % - Duurzaamheid van de maatregel (7-1516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Yigit aan mevrouw Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1516
Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld - Intrafamiliaal geweld, huiselijk geweld en vrouwelijke genitale verminking - Aanpak - Medisch personeel - Opleiding - Financiering (7-1518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Yigit aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-1518
Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld - Seksueel geweld - Slachtoffers en getuigen - Juridische bijstand (7-1517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Yigit aan mevrouw Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-1517
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-257 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-20
p. 5 7-20 p. 5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Bespreking van het verzoek (7-139/1)
7-10
p. 5-20 7-10 p. 5-20 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Bespreking van het verzoek (7-245/1)
7-19
p. 35-42 7-19 p. 35-42 (PDF)
  Verzoek tot terugzending naar de commissie (artikel 39 van het Reglement) - Aangenomen bij zitten en opstaan
7-39
p. 5-9 7-39 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de exclusieve toewijzing van het klimaatbeleid aan de federale overheid voor een coherent klimaatbeleid onder één federale minister (7-363)      
  Voorstel van de heren Antoine Hermans en Jos D'Haese, mevrouw Laure Lekane, de heer Samuel Nemes en mevrouw Ayse Yigit
7-363/1
p. 1-9 7-363/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini (7-382)      
  Bespreking
7-31
p. 9-19 7-31 p. 9-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Bespreking
7-27
p. 27-37 7-27 p. 27-37 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Bespreking
7-25
p. 24-36 7-25 p. 24-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (... inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (7-271)      
  Advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
   Verslag van mevrouw Ayse Yigit
7-271/2
p. 1-48 7-271/2 p. 1-48 (PDF)
  Bespreking
7-37
p. 9-23 7-37 p. 9-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het verlenen van politiek asiel aan Julian Assange (7-327)      
  Voorstel van de heren Antoine Hermant en Jos D'Haese, mevrouw Laure Lekane, de heer Samuel Nemes en mevrouw Ayse Yigit
7-327/1
p. 1-6 7-327/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om breedbandinternet en de brede uitrol van glasvezel gratis te maken (7-269)      
  Voorstel van de heer Antoine Hermant, mevrouw Ayse Yigit, de heren Jos D'Haese en Samuel Nemes en mevrouw Laure Lekane
7-269/1
p. 1-10 7-269/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van seksueel geweld gepleegd met verkrachtingsdrugs en andere weerloos makende stoffen (7-299)      
  Bespreking
7-33
p. 18-34 7-33 p. 18-34 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (7-81)      
  Bespreking
7-30
p. 5-19 7-30 p. 5-19 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren (7-80)      
  Bespreking
7-26
p. 18-35 7-26 p. 18-35 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat Israël zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert (7-257)      
  Voorstel van de heer Antoine Hermant, de dames Ayse Yigit en Laure Lekane en de heren Samuel Nemes en D'Haese Jos
7-257/1
p. 1-12 7-257/1 p. 1-12 (PDF)
  Mevrouw Ayse Yigit vraagt de spoedbehandeling - Niet aangenomen
7-20
p. 5 7-20 p. 5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het Palestijnse volk en met het oog op het opleggen van sancties aan de Staat Israël zolang deze laatste het internationale recht niet respecteert (7-285)      
  Voorstel van de heren Antoine Hermant en Jos D'Haese, mevrouw Laure Lekane, de heer Samuel Nemes en mevrouw Ayse Yigit
7-285/1
p. 1-12 7-285/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (7-77)      
  Advies aan de commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
   Verslag namens het adviescomité voor gelijke Kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door mevrouw Ayse Yigit
7-77/2
p. 1-27 7-77/2 p. 1-27 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een vreedzame regeling van het conflict tussen de Russische Federatie en Oekraďne en voor de totstandkoming van een nieuwe, inclusieve veiligheidsarchitectuur voor Europa (7-356)      
  Voorstel van de heer Antoine Hermant, mevrouw Laure Lekane, de heren Samuel Nemes en Jos D'Haese en mevrouw Ayse Yigit
7-356/1
p. 1-10 7-356/1 p. 1-10 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999