Auteurs- en sprekersregister betreffende "Decaluwe Carl" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Ambulante activiteiten - Occasionele verkopen - Niet-professionele verkopers (2-54)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 39-41 2-1 p. 39-41 (PDF)
Bevolkingsinspectie - Opvragen gegevens bij nutsbedrijven - Vervallenverklaring politiek mandaat - Geschillen in verband met verblijfstoestand (2-98)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 61-62 2-2 p. 61-62 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-17
p. 765-768 2-17 p. 765-768 (PDF)
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van schepenen - Regresvordering - Datum inwerkingtreding (2-103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-3
p. 104-105 2-3 p. 104-105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 148-149 2-4 p. 148-149 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Decaluwe, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
OCMW - Verkiezing raadsleden - Aanpassing wetgeving (2-66)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 59 2-2 p. 59 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-6
p. 216-218 2-6 p. 216-218 (PDF)
Ontslag van senatoren (1999-2000)      
  de heer Decaluwe (Vervangen door de heer Van den Brande)
2-5
p. 9 2-5 p. 9 (PDF)
Politiehervorming - Pensionering - Uitvoeringsbesluiten (2-62)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 75 2-2 p. 75 (PDF)
Vervallenverklaring politiek mandaat - Bevolkingsinspectie - Regeling verblijfstoestand - Inmenging inzake briefwisseling (2-97)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 88-89 2-2 p. 88-89 (PDF)
Vervallenverklaring van een mandaat van gemeenteraadslid - Beroep bij de Raad van State - Schorsend karakter - Kennisname door het schepencollege (2-96)      
  Schriftelijke vraag van de heer Decaluwe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 60-61 2-2 p. 60-61 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 867-868 2-19 p. 867-868 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld (Tweede verblijf - Kampeerwagen) (2-81)      
  Voorstel van de heren Decaluwe en Caluwť
2-81/1
p. 1-4 2-81/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven (Tarief van 6% voor de sociale woningbouw en van 12% voor de eerste woning) (2-84)      
  Voorstel van de heer Decaluwe
2-84/1
p. 1-6 2-84/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999