Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mahassine Chokri" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De aanwijzing van deskundigen in gerechtszaken (Aanduiding van een persoon, waarover een betwisting bestaat, als deskundige inzake de islamcultuur) (2-377)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-78
p. 16-17 2-78 p. 16-17 (PDF)
De afschaffing van de beroepskaart voor vreemdelingen (2-143)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-29
p. 22-23 2-29 p. 22-23 (PDF)
De bedrijfsvoorheffing voor buitenlandse podiumkunstenaars (Festivals zoals Torhout-Werchter en sportmanifestaties zoals Euro 2000 - Amerikaanse kunstenaars) (2-302)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-59
p. 20-22 2-59 p. 20-22 (PDF)
De billijke vergoeding in het verenigingsleven (Auteursrecht van toepassing op fuiven georganiseerd door jeugdorganisaties) (2-555)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-105
p. 29-30 2-105 p. 29-30 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De koppeling van erkenning als museum aan de mogelijkheid om giften van sponsors fiscaal aftrekbaar te maken (2-22)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 20-21 2-9 p. 20-21 (PDF)
De vorming van stewards die ingezet worden om evenementen te beveiligen (Uitvoeringsbesluiten van de wet van 9 juni 1999) (2-50)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 21-22 2-15 p. 21-22 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Mahassine, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Ontslag van senatoren (2000-2001)      
  de heer Mahassine (Vervangen door de heer Timmermans)
2-112
p. 5 2-112 p. 5 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover (2-481)      
  Verslag van de heer Mahassine
2-481/3
p. 1-12 2-481/3 p. 1-12 (PDF)
  Bespreking
2-79
p. 27-34 2-79 p. 27-34 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (2-658)      
  Verslag van de heer Mahassine
2-658/2
p. 1-7 2-658/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Leduc en de heren Mahassine en Vankrunkelsven
2-119/2
p. 1 2-119/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad) (2-205)      
  Voorstel van de heer Mahassine
2-205/1
p. 1-3 2-205/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Voorstel van de heer Mahassine c.s.
2-493/1
p. 1-2 2-493/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-109
p. 4-10 2-109 p. 4-10 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie in afwachting van de verduidelijking van het officiŽle standpunt van de Europese Commissie
2-109
p. 10-15 2-109 p. 10-15 (PDF)
  2-110
p. 8 2-110 p. 8 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999