Auteurs- en sprekersregister betreffende "Cheron Marcel" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bedrijfsvoertuigen - Verhuur- of leasingmaatschappijen - BTW - AnomalieŽn (Fiscale behandeling van de verzekeringen - Aftrekbaarheid van de BTW) (3-2373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cheron aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3065-3067 3-40 p. 3065-3067 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3535-3537 3-44 p. 3535-3537 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Germeaux, Dedecker, Cheron en Van Nieuwkerke en mevrouw Nyssens
3-112
p. 92-94 3-112 p. 92-94 (PDF)
  3-112
p. 127 3-112 p. 127 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  de heer Cheron, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
3-70
p. 8-9 3-70 p. 8-9 (PDF)
Ontslag van senatoren (2005-2006)      
  de heer Cheron (Vervangen door de heer Dubiť)
3-132
p. 11 3-132 p. 11 (PDF)
Politie - Sluikhandel op het stuk van het leefmilieu en van hormonen (3-1273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cheron aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1378 3-23 p. 1378 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 79 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de parlementaire assemblees een belangrijkere rol te geven in de organisatie van de administratie en de ministeriŽle kabinetten (Herstel van het evenwicht tussen de machten in de gewesten en gemeenschappen - Versterking van de controlemacht van de gewest- en gemeenschapsparlementen) (3-1151)      
  Voorstel van de heer Cheron en mevrouw Durant
3-1151/1
p. 1-6 3-1151/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Gronden van niet-verkiesbaarheid voor het Vlaams Parlement en voor het Waals Parlement) (3-1021)      
  Voorstel van de heren Delpťrťe, Moureaux en Cheron et de dames de T'Serclaes en Durant
3-1021/1
p. 1-3 3-1021/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade (Lozing van giftig afval door het bedrijf Union Carbide in IndiŽ, 1984 - Wegwerken van de besmetting - Aansprakelijkheid van Dow Chemical Company en uitsluiting van overheidsopdrachten) (3-994)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Cheron
3-994/1
p. 1-3 3-994/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat BelgiŽ betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk BelgiŽ en respectievelijk Guernesey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden (Fiscaliteit inkomsten uit spaargelden - Overeenkomsten afhankelijke gebieden) (3-1209)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Ceder en Cheron
3-118
p. 57 3-118 p. 57 (PDF)
  3-118
p. 74 3-118 p. 74 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 (3-952)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Cheron
3-97
p. 50 3-97 p. 50 (PDF)
  3-97
p. 96 3-97 p. 96 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (Intensievere en meer systematische toetsing van de beschikbaarheid en het actief zoekgedrag van de werklozen - Verbintenis van de gewesten en gemeenschappen om specifieke, hierop volledig afgestemde acties op het getouw te zetten inzake opleiding en begeleiding - FinanciŽle tegemoetkoming van de Federale Staat ten voordele van de gewesten en gemeenschappen voor deze acties) (3-1118)      
  Algemene bespreking
3-120
p. 10-19 3-120 p. 10-19 (PDF)
Wetsontwerp tot toekenning aan de journalisten van het recht om hun informatiebronnen te verzwijgen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen) (3-670)      
  Algemene bespreking
3-95
p. 32-49 3-95 p. 32-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek) (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit en van het aanvullend Protocol) (3-1135)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Durant en de heer Cheron
3-1135/2
p. 1-2 3-1135/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 11 van mevrouw Nyssens en de heer Cheron
3-1135/2
p. 14 3-1135/2 p. 14 (PDF)
  Algemene bespreking
3-120
p. 4-10 3-120 p. 4-10 (PDF)
  3-121
p. 32-47 3-121 p. 32-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht door de wetgevende overheden strafbaar te stellen (Politieke ethiek - Scheiding der machten) (3-1157)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Cheron
3-1157/1
p. 1-4 3-1157/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (Bescherming van de huurder - Regulering van de evaluatie van de huurprijs van de ene naar de andere verhuur - Volledige verantwoordelijkheid van de registratie bij de verhuurder) (3-1328)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Cheron
3-1328/1
p. 1-7 3-1328/1 p. 1-7 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999