S. 3-994 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade
Isabelle Durant    Marcel Cheron   

motie van het Parlement
chemisch ongeval
India
vergoeding
chemische verontreiniging
aansprakelijkheid voor milieuschade
overheidscontract
giftige stof
hulp aan getroffenen
ramp door menselijk toedoen
chemische industrie
industrieel risico
bedrijfsongeval
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-994/1 3-994/1 (PDF) Voorstel van resolutie 20/1/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2005   Indiening Doc. 3-994/1 3-994/1 (PDF)
27/1/2005   Inoverwegingneming
27/1/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/1/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd