S. 3-1021 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie
Francis Delpérée    Philippe Moureaux    Nathalie de T' Serclaes    Isabelle Durant    Marcel Cheron   

vereniging
misdaad tegen de menselijkheid
nationaal-socialisme
extreem rechts
regionale verkiezingen
xenofobie
rechten van de mens
strafsanctie
verkiesbaarheid
Tweede Wereldoorlog
kandidaat
extremistische partij
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1021/1 3-1021/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 14/2/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2005   Indiening Doc. 3-1021/1 3-1021/1 (PDF)
17/2/2005   Inoverwegingneming
17/2/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/2/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving