Auteurs- en sprekersregister betreffende "Michel Louis" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanleg van de Europese wijk - Internationale architectuurwedstrijd - Ingebrekestelling door de Commissie (Niet-naleving van de verplichte anonimiteit) (2-607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 710-711 2-16 p. 710-711 (PDF)
Aanwezigheid van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken op de begrafenis van president Kabila (Incoherentie in de diplomatieke stappen van de regering in de streek van de Grote Meren) (2-331)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-92
p. 39-44 2-92 p. 39-44 (PDF)
Adoptiedossiers - Samenbundelen door de dienst legalisaties (Prijsafstraffing i.g.v. vrije adoptie) (2-1162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1614-1615 2-33 p. 1614-1615 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 73-76 3-1 p. 73-76 (PDF)
Afluisterpraktijken in het communicatieverkeer (Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-81)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Afrikaanse interventiemacht - Oprichting - Rol van de Europese Unie en van BelgiŽ (3-859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 970 3-15 p. 970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1127 3-18 p. 1127 (PDF)
Afrikaanse vluchtelingen - Terugkeer - Conferentie in GenŤve - Deelname van BelgiŽ (3-858)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 970 3-15 p. 970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1126-1127 3-18 p. 1126-1127 (PDF)
Algerije - Misdaden tegen de menselijkheid - Opheldering (Verdwijning van duizenden burgers tijdens de laatste burgeroorlog - Werkgroep Verenigde Naties - Aangekondigde onderzoekscommissie) (3-573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 563 3-9 p. 563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1034-1035 3-16 p. 1034-1035 (PDF)
Ambassades in BelgiŽ - Webstek - Taalgebruik (o.m. ambassade van OekraÔne) (3-454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 481-482 3-7 p. 481-482 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa voor zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2358-2359 2-46 p. 2358-2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2464-2465 2-47 p. 2464-2465 (PDF)
Associatieakkoord tussen de EU en IsraŽl - Clausules inzake mensenrechten - Toepassing (2-205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Moreels aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 244-247 2-7 p. 244-247 (PDF)
Balkan - NAVO-houding tegenover oorlogsmisdadigers (Internationaal Tribunaal in Den Haag) (2-497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 582-583 2-13 p. 582-583 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2357 2-46 p. 2357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2462-2463 2-47 p. 2462-2463 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2357 2-46 p. 2357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2463-2464 2-47 p. 2463-2464 (PDF)
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie (2-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3126-3127 2-57 p. 3126-3127 (PDF)
Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie - Extra uitgaven - Publiciteit en sponsoring - Privť-sector (2-1812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2561 2-49 p. 2561 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2624-2625 2-50 p. 2624-2625 (PDF)
Belgische ambassade te Kiev - Taalgebruik (OekraÔne - Kennis van het Nederlands) (3-307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 286-287 3-4 p. 286-287 (PDF)
Belgische ambassades - Gewestregeringen - Samenwerking - Wapenexport (3-380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 342 3-5 p. 342 (PDF)
Belgische onderdanen die in het buitenland stemmen - Kiezerslijsten - Verwerking (Raadplegingsconsultatie kiezerslijsten) (3-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Thissen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 481 3-7 p. 481 (PDF)
Belgische wapenleveringen aan landen met interne conflicten (2-561)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 19-21 2-105 p. 19-21 (PDF)
Bezoek van president Toledo aan BelgiŽ - Houding ten aanzien van Machu Picchu (Peru) (2-1400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1875-1878 2-38 p. 1875-1878 (PDF)
Biometrische identificatiemethodes - Gebruik (Toelating van vreemdelingen - Paspoorten en visa - Europese Unie - VIS) (3-743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 802 3-13 p. 802 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1035-1038 3-16 p. 1035-1038 (PDF)
Buitenlandse ambassades - Taalgebruik (3-101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 25-26 3-1 p. 25-26 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 339 3-5 p. 339 (PDF)
Buitenlandse diplomaten - Onschendbaarheid - Overtredingen - Rechten van de slachtoffers (2-825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-24
p. 1109-1110 2-24 p. 1109-1110 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 803 3-13 p. 803 (PDF)
Burgerlijk verdrag inzake corruptie - Ondertekening door BelgiŽ (Conformiteit met de wetgeving inzake overheidsopdrachten) (2-395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 459-460 2-11 p. 459-460 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-488)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 482 3-7 p. 482 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 525 3-8 p. 525 (PDF)
Centrum voor recreatie en familiale vorming van de Stichting voor het gezin in San Sebastian - Bijzonder vergelijk tussen BelgiŽ en Chili betreffende de financiering van dit centrum - Bijkomende vragen (2-1647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2384-2385 2-46 p. 2384-2385 (PDF)
Centrum voor recreatie en familiale vorming van de Stichting voor het gezin in San Sebastian - Bijzonder vergelijk tussen BelgiŽ en Chili betreffende de financiering van dit centrum (2-1125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1524-1525 2-31 p. 1524-1525 (PDF)
Chili - Procedure voor de High Court te Londen - Advokaten- en gerechtskosten (Zaak Pinochet) (2-679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-18
p. 805 2-18 p. 805 (PDF)
China - Wapenembargo - Eventuele opheffing - Houding van de Belgische regering (3-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 969 3-15 p. 969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1095-1096 3-17 p. 1095-1096 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 728 3-12 p. 728 (PDF)
Contacten van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken met een misdadiger tegen de mensheid, in casu de heer Yerodia Ndombasi (Arrestatiebevel tegen de Kongolese minister van Buitenlandse Zaken voor aanzetting tot volkerenmoord in Rwanda - Houding t.o.v. de Oostenrijkse regering) (2-311)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-61
p. 13-15 2-61 p. 13-15 (PDF)
De "Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons" en de houding van de Verenigde Staten (Vertrouwenscrisis t.o.v. de heer Bustani, directeur-generaal van het OPCW) (2-954)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-199
p. 11-12 2-199 p. 11-12 (PDF)
De 106de zitting van het Comitť van Ministers van de Raad van Europa over TsjetsjeniŽ (2-139)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-48
p. 13-16 2-48 p. 13-16 (PDF)
De Amerikaanse wapentransporten via BelgiŽ (Amerikaans militair transport via de haven van Antwerpen - NAVO-verdragen) (2-1204)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 6-9 2-262 p. 6-9 (PDF)
De Belgen die in Guantanamo worden vastgehouden (door de Verenigde Staten onder het statuut van vijandelijke strijders en die een dreiging vormen inzake terrorisme - Overbrenging om in BelgiŽ gevonnist te worden) (3-166)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 58-60 3-46 p. 58-60 (PDF)
De Belgische bijdrage aan het Internationaal Strafgerechtshof (Ter beschikking stellen van financiŽle middelen en magistraten - Goedkeuring en toepassing van het Statuut van het Hof - Actieplan van de UE) (2-812)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 50-51 2-210 p. 50-51 (PDF)
De Belgische deelneming aan het onderzoeksprogramma inzake het "Joint Strike Fighter-vliegtuig" (Mogelijke opvolger van de F16) (2-49)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-15
p. 15-16 2-15 p. 15-16 (PDF)
De Belgische gevangenen in Saudi-ArabiŽ (Studiereis van een Senaatsdelegatie - Schending van de mensenrechten in de gevangenissen - Uitlevering) (2-1217)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 37-38 2-265 p. 37-38 (PDF)
De Belgische houding t.o.v. de Democratische Volksrepubliek van Noord-Korea (Bevordering van de hereniging van beide Korea's) (2-182)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 65-72 2-61 p. 65-72 (PDF)
De Belgische houding tegenover SyriŽ (Verschillende benadering van het regime door de Verenigde Staten en de Europese Unie - Ondertekening van een associatieovereenkomst) (3-173)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 70-71 3-51 p. 70-71 (PDF)
De Belgische houding ten aanzien van Noord-Korea (2-236)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-42
p. 9-10 2-42 p. 9-10 (PDF)
De Belgische inspanningen om het Internationaal Strafhof van meet af aan alle kansen te geven (In het kader van de bilaterale betrekkingen, in het Europese kader en ten opzichte van de situatie in de Democratische Republiek Kongo) (2-837)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-218
p. 85-87 2-218 p. 85-87 (PDF)
De Bijzondere Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (maart 2005) over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen (3-352)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-66
p. 13-14 3-66 p. 13-14 (PDF)
De Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking (Akkoord inzake samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen) (3-329)      
  Vraag om uitleg van de heer De Clerck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-68
p. 77-81 3-68 p. 77-81 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Internationale Unie voor wetenschappelijk bevolkingsonderzoek (UIESP) (Toelage van het ABOS) (2-218)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-65
p. 76-80 2-65 p. 76-80 (PDF)
De Internationale VN-conferentie over alle aspecten van de illegale handel in kleine en lichte wapens en de organisatie van een "small arms destruction day" in BelgiŽ (2-531)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-134
p. 53-55 2-134 p. 53-55 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Muur van de Schande (Muur opgetrokken door IsraŽl in de bezette gebieden - Advies van het Internationaal Hof van Justitie) (3-410)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-73
p. 11-14 3-73 p. 11-14 (PDF)
De PKK en de lijst van "terroristische organisaties" (Wending in de Europese houding) (2-780)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-202
p. 24-27 2-202 p. 24-27 (PDF)
De Palestijnen die in IsraŽlische gevangenissen opgesloten zijn (3-27)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 15-17 3-18 p. 15-17 (PDF)
De Palestijnse kinderen die worden vastgehouden door IsraŽl (Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind) (2-685)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-180
p. 38-41 2-180 p. 38-41 (PDF)
De Russische waardepapieren van vůůr 1917 (Eventuele schadeloosstelling) (2-973)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-275
p. 35-37 2-275 p. 35-37 (PDF)
De Russische waardepapieren van vůůr 1917 (Eventuele schadeloosstelling) (3-66)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 42-44 3-25 p. 42-44 (PDF)
De VN-informatie betreffende de aanslag op de Rwandese president Habyarimana (Nieuwe elementen waarover de UNO beschikt - Moord op de 10 Belgische para's - Genocide) (2-204)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 5-11 2-38 p. 5-11 (PDF)
De Westelijke Sahara na het ontslag van VN-vertegenwoordiger James Baker (Conflict tussen Marokko en Algerije) (3-388)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-70
p. 13-14 3-70 p. 13-14 (PDF)
De aan de gang zijnde vernietiging van het Tsjetsjeense volk (Misbruik van de strijd tegen het terrorisme - Houding van de regering tegenover Rusland) (2-958)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-201
p. 8-11 2-201 p. 8-11 (PDF)
De aan het ambassadepersoneel opgelegde salarisverlaging (Uitbetaling van de Belgen in het buitenland in euro - Wisselkoers - Behoud van de koopkracht) (2-951)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-267
p. 50-52 2-267 p. 50-52 (PDF)
De aandacht voor kinderrechten op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (3-238)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 21-22 3-57 p. 21-22 (PDF)
De aangekondigde daling van de communicatiekost voor het internetverkeer (2-291)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 22-23 2-54 p. 22-23 (PDF)
De aanslag in Afghanistan tegen een voertuig van "Artsen zonder Grenzen" waarbij vijf medewerkers om het leven kwamen (3-298)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-62
p. 8-9 3-62 p. 8-9 (PDF)
De aanvallen in Palestina tegen de medische hulpdiensten en de hindernissen die het IsraŽlische leger tegen elk medisch optreden opwerpt in weerwil van de internationale verdragsbepalingen (2-923)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-190
p. 12-16 2-190 p. 12-16 (PDF)
De aanwezigheid in BelgiŽ van de heer Hani Ramadan (Directeur van de "Centre islamique" in GenŤve) (2-1106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 9-11 2-239 p. 9-11 (PDF)
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van terroristische organisaties in Brussel, tijdens een congres van 2 tot 4 mei 2001 (2-475)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-121
p. 19-23 2-121 p. 19-23 (PDF)
De aard van de betrekkingen tussen BelgiŽ en Iran (3-41)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 53-59 3-21 p. 53-59 (PDF)
De activiteit van de IsraŽlische geheime diensten in BelgiŽ (Insinuaties in de krant "Le Soir" betreffende het infiltreren van Justitie door agenten van de Mossad en een poging om de besluitvorming te beÔnvloeden wat betreft de wetsvoorstellen inzake de zogenaamde universele rechtsmacht ["genocidewet" van 1993] - Principe van de scheiding der machten - Desinformatie door de IsraŽlische pers) (2-1255)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-271
p. 10-13 2-271 p. 10-13 (PDF)
De ad hoc-werkgroep "Exploitatie van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo" (2-690)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-137
p. 20-22 2-137 p. 20-22 (PDF)
De afgifte van reispassen aan in BelgiŽ gevestigde vreemdelingen met een "onbepaalde nationaliteit" (Verplaatsing naar het buitenland van niet-Belgen die een regularisatie verkregen, maar het statuut van vluchteling noch van staatloze hebben) (2-788)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 8-10 2-164 p. 8-10 (PDF)
De aflevering van visa voor Roemeense weeskinderen (Onthaal van Roemeense weeskinderen tijdens de zomervakantie door Belgische gastgezinnen - Aflevering van groepsvisa) (2-606)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 13-14 2-112 p. 13-14 (PDF)
De afwezigheid van een juridische grondslag voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale collectiviteiten en autoriteiten in het kader van Interreg III (Bevordering van grensoverschrijdende Europese samenwerking) (2-181)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 62-65 2-61 p. 62-65 (PDF)
De alarmerende berichten uit het Midden-Oosten (Palestijnse kwestie) (2-703)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 6-7 2-141 p. 6-7 (PDF)
De arrestatie van de heer Akhmed Zakaev (Arrestatie van een Tjetsjeense vertegenwoordiger in Denemarken - Veronderstelde deelname aan de voorbereiding van de gijzelneming in een theater in Moskou) (2-1113)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 11-13 2-239 p. 11-13 (PDF)
De bedragen die worden besteed aan conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-150)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De bedreiging van de uitvoer via Vlaamse zeehavens door nieuwe veiligheidsvoorschriften in de Verenigde Staten (Strijd tegen het internationale terrorisme - Conformiteit met de internationale handelsregels) (2-885)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 7-9 2-184 p. 7-9 (PDF)
De behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-578)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De bekrachtiging van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-697)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 18-19 2-181 p. 18-19 (PDF)
De beleidsopties van de Europese Unie ten aanzien van Noord-Korea (Toenadering - NMD-plannen van de VS) (2-464)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 40-42 2-114 p. 40-42 (PDF)
De beperking van het aantal Europese ministerraden (Integratie van de Raad van ministers van Ontwikkelingssamenwerking in de Raad van ministers van Buitenlandse Zaken - Standpunt van BelgiŽ) (2-1008)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 12-14 2-211 p. 12-14 (PDF)
De bescherming van vertrouwelijke gegevens over Amerikaanse firma's op 1 juli 2001 (Europese richtlijn over de bescherming van particuliere gegevens door bedrijven verzameld - Naleving van de richtlijn - Amerikaanse bedrijven) (2-402)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 76-77 2-103 p. 76-77 (PDF)
De beschuldigingen ten aanzien van de huidige president van Rwanda (Moord op zijn voorganger, president Habyarimana en op de president van Burundi - Volkenmoord) (3-239)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 30-33 3-46 p. 30-33 (PDF)
De bestrijding van de illegale handel in kunstwerken en vermogensobjecten (Ratificatie van het Verdrag door de deelgebieden - Goedkeuring van het Unidroit-verdrag) (3-103)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-38
p. 59-62 3-38 p. 59-62 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika (3-253)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda (3-255)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi (3-256)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : de Democratische Republiek Congo (3-254)      
  Bespreking
3-65
p. 6-47 3-65 p. 6-47 (PDF)
De beveiliging van paspoorten in de Belgische diplomatieke posten in het buitenland (Onvervalsbare paspoorten - Internationaal waarschuwingssysteem bij diefstal) (2-1198)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 5-6 2-262 p. 5-6 (PDF)
De bewaking van de ambassades door leden van privť-bewakingsdiensten op de openbare weg (3-66)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-21
p. 10-11 3-21 p. 10-11 (PDF)
De bijdrage van BelgiŽ aan de heropbouw van de bezette gebieden (Kosten van de heropbouw van de Palestijnse steden - Geldbehoefte van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) - Bijdrage van BelgiŽ - Houding van BelgiŽ en de EU ten opzichte van de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten) (2-783)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 39-42 2-210 p. 39-42 (PDF)
De bijeenroeping van het evaluatiecomitť voor de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en IsraŽl (Beperkingen op de IsraŽlische invoer opgelegd door de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Vredesproces - Tussenkomst internationale troepenmacht) (2-835)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 9-15 2-175 p. 9-15 (PDF)
De coderingstests voor vertrouwelijke Europese informatie (Europees buitenlands en defensiebeleid - Bescherming van de communicatie binnen de EG - Relaties met de VS - Totstandkoming van een cultuur van vertrouwelijkheid) (2-398)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 14-18 2-102 p. 14-18 (PDF)
De concrete resultaten van het recente bezoek aan de regio van de Grote Meren (Afrikabeleid van de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking) (3-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 15-18 3-14 p. 15-18 (PDF)
De conflictpreventie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-165)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De connecties van de Belgische regering en van Tractebel in Kazachstan (Commissies gestort door Tractebel in 1996 en invloed van het bezoek van de toenmalige eerste minister) (2-48)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-24
p. 30-32 2-24 p. 30-32 (PDF)
De controle van de leerlingencijfers door het Rekenhof (Cijfers ingediend door de Franse Gemeenschap - Inzage- en informatierecht van de parlementsleden) (2-292)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 8-9 2-54 p. 8-9 (PDF)
De controle van passagiers van Europese luchtvaartmaatschappijen door de Amerikaanse autoriteiten (Checken van privť-gegevens, zoals kredietkaartgegevens, vanaf de boeking van een vlucht naar de Verenigde Staten : grenscontroles versus samenwerking met inlichtingendiensten) (2-1275)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-275
p. 21-23 2-275 p. 21-23 (PDF)
De controles op Belgische burgers in de Verenigde Staten (Bestrijding terrorisme - Registratie digitale vingerafdrukken bij grensoverschrijding - Privacy) (3-222)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-52
p. 47-48 3-52 p. 47-48 (PDF)
De deelname aan de federale verkiezingen door Belgen in het buitenland (2-1254)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-271
p. 6-8 2-271 p. 6-8 (PDF)
De deelname van BelgiŽ aan de hervorming van de Verenigde Naties (Milleniumdoelstellingen) (3-332)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-68
p. 64-69 3-68 p. 64-69 (PDF)
De diplomatieke betrekkingen tussen BelgiŽ en AlbaniŽ (Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in Tirana) (2-1155)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-249
p. 10-11 2-249 p. 10-11 (PDF)
De diplomatieke rel bij de ambassade bij de Verenigde Naties te New York (Onenigheid tussen twee Belgische diplomaten over het gebruik van een dienstappartement) (3-141)      
  Mondelinge vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 24-25 3-36 p. 24-25 (PDF)
De dood van de dochter van een Kazakse journaliste, naar aanleiding van haar onthullingen over het onderzoek naar verdachte rekeningen, waarbij de Kazakse zakenwereld betrokken is (Onderzoek in verband met de zaak Tractebel) (2-1061)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-223
p. 6-7 2-223 p. 6-7 (PDF)
De doodstraf in Nigeria (Dossier Safiya Husseini, moslimvrouw, voor overspel tot de dood veroordeeld) (2-829)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 8-10 2-173 p. 8-10 (PDF)
De doodstraf in de Verenigde Staten (2-189)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 80-84 2-61 p. 80-84 (PDF)
De door de Verenigde Staten geuite dreigementen aan het adres van het Internationaal Strafhof (Standpunt van BelgiŽ en de Europese Unie) (2-1045)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-216
p. 7-9 2-216 p. 7-9 (PDF)
De door het IsraŽlisch leger uitgevoerde bombardementen en de vernietiging van de luchthaven van Gaza (Schade aan projecten door de EU gefinancierd - Eis tot schadevergoeding tegen de IsraŽlische Staat) (2-820)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 5-7 2-173 p. 5-7 (PDF)
De dreigende hongersnood in Afrika (Belgische bijdrage tot het Wereldvoedselprogramma) (2-1180)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 10-12 2-253 p. 10-12 (PDF)
De dreigende hongersnood in Oost-Afrika (Republiek Congo, EthiopiŽ, Eritrea, Kenia, Soedan - Voedselhulp - Zending van de heer Moreels, vertegenwoordiger voor humanitaire kwesties - Ontmoeting met president Kogamť) (2-326)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 44-52 2-94 p. 44-52 (PDF)
De dreigende hongersnood in Oost-Afrika en de toestand in Centraal-Afrika (Republiek Congo, EthiopiŽ, Eritrea, Kenia, Soedan - Voedselhulp - Zending van de heer Moreels, vertegenwoordiger voor humanitaire kwesties - Ontmoeting met president Kogamť) (2-350)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-94
p. 44-52 2-94 p. 44-52 (PDF)
De dreigende hongersnood in Zuidelijk Afrika (Te nemen maatregelen tegen ondervoeding - Bijdrage van BelgiŽ tot het Wereldvoedselprogramma) (2-823)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Onwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-215
p. 35-40 2-215 p. 35-40 (PDF)
De eerlijke handel (Week van de Eerlijke Handel, uitgeroepen door Oxfam-Wereldwinkels en andere NGO's - Initiatieven die ontwikkelingslanden de mogelijkheid geven zich volledig te integreren in het multilaterale handelsstelsel) (2-605)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 14-16 2-112 p. 14-16 (PDF)
De eerste donorconferentie voor Kosovo (2-1)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 34-36 2-6 p. 34-36 (PDF)
De effectieve uitoefening van de Iraakse soevereiniteit per 30 juni eerstkomend (Overdracht van de soevereiniteit : wettelijkheid) (3-344)      
  Mondelinge vraag van de heer Detraux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-62
p. 7-8 3-62 p. 7-8 (PDF)
De elektriciteitsmaatschappijen in Peru (Omstandigheden van de aankoop door de Belgische vennootschap Tractebel - Opschorting door de Peruaanse regering - Aanwijzingen voor corruptie - Gerechtelijke samenwerking van BelgiŽ) (2-1027)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 10-12 2-212 p. 10-12 (PDF)
De erkenning van de Palestijnse Staat (Opschorting van de zogenaamde Associatieakkoorden IsraŽl-EU) (2-728)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 6-7 2-155 p. 6-7 (PDF)
De ernstige ontsporing van de toestand in het Midden-Oosten (Beperkingen op de IsraŽlische invoer opgelegd door de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Vredesproces - Tussenkomst internationale troepenmacht) (2-839)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 9-15 2-175 p. 9-15 (PDF)
De escalatie van het geweld in Gaza (Schendingen van het internationaal recht door het IsraŽlische leger - Associatieverdrag) (3-323)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-60
p. 27-28 3-60 p. 27-28 (PDF)
De eventuele grenzen aan de Belgische solidariteit met de Verenigde Staten (ingevolge de aanslagen van 11 september 2001 - Militaire operaties in Afghanistan - Wettige zelfverdediging - Interpretatie van de bepalingen van het VN-Handvest - Verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad VN) (2-732)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-155
p. 7-9 2-155 p. 7-9 (PDF)
De eventuele regeringsdeelname van de FP÷ in Oostenrijk (Extreem-rechtse partij) (2-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-25
p. 6-8 2-25 p. 6-8 (PDF)
De eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Schending van de mensenrechten) (2-48)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-15
p. 5-6 2-15 p. 5-6 (PDF)
De experimenten in reproductief menselijk klonen uitgevoerd door het RaŽliaanse bedrijf CLONAID (Sekte) (2-219)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-72
p. 19-24 2-72 p. 19-24 (PDF)
De foltering van Palestijnse kinderen in IsraŽl (2-700)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister van minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 5-6 2-141 p. 5-6 (PDF)
De geldigheid van foto's op de identiteitskaart en het reispaspoort (Hoofddoek - Mogelijkheid zich op zijn godsdienst te beroepen om een uitzondering te bekomen voor een document en voor een ander niet) (3-358)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-72
p. 12-14 3-72 p. 12-14 (PDF)
De genderdimensie in de diplomatie (Toegang van vrouwen tot de buitenlandcarriŤre - Wervingsprocedure - Verzoenen van het professionele en het privť-leven) (2-442)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 50-53 2-110 p. 50-53 (PDF)
De gespannen toestand in Noord-Ierland (Sterk sociaal-economisch en religieus getint conflict - Steun aan de democratische krachten) (2-681)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 11-12 2-134 p. 11-12 (PDF)
De gevangenen van Guantanamo (Lot van de gevangenen, vermeende leden van Al Qaeda, vanuit Afghanistan naar Guantanamo Bay overgebracht [Cuba] - Strijd tegen terrorisme - Naleving van de mensenrechten en de rechten van verdediging [Conventie van GenŤve]) (2-834)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 7-9 2-175 p. 7-9 (PDF)
De gevechten in Kisangani (2-167)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-55
p. 19-29 2-55 p. 19-29 (PDF)
De gevolgen van de oorlog in Palestina (Aanvallen tegen medische hulpdiensten) (2-919)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-190
p. 12-16 2-190 p. 12-16 (PDF)
De herfinanciering van de Franse Gemeenschap (Beloften van de regering in het kader van het Europees stabiliteitspact - Verplichtingen aangegaan op de Top van Lissabon - Interpretatie van het akkoord over de herfinanciering van de Franse Gemeenschap in de periode 2007-2011 - Sint-Hedwigakkoorden) (2-239)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 20-23 2-76 p. 20-23 (PDF)
De hervorming van het tweekamerstelsel (2-564)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-146
p. 11-12 2-146 p. 11-12 (PDF)
  2-146
p. 71-72 2-146 p. 71-72 (PDF)
  2-146
p. 75 2-146 p. 75 (PDF)
De houding en het optreden van BelgiŽ ten aanzien van het Palestijnse drama (Provocatie van het bezoek aan de Tempelberg in Jeruzalem van de heer Sharon, extremistische politieke leider en tegenstander van het vredesproces) (2-337)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 13-15 2-70 p. 13-15 (PDF)
De houding van BelgiŽ en de Europese Unie ten aanzien van de Verenigde Staten na de opzegging van het Kyoto-protocol (Beslissing van de Amerikaanse regering om geen verantwoordelijkheid op te nemen inzake de overeengekomen CO2-reducties) (2-440)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 57-62 2-110 p. 57-62 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van de Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak (2-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van een eventuele aanhouding van Radovan Karadzic (Ex-president van de republiek Sprska [ServiŽrs in BosniŽ], oorlogsmisdadiger) (2-375)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-78
p. 7-8 2-78 p. 7-8 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten aanzien van een eventuele oorlog tegen Irak (2-1075)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 20-22 2-231 p. 20-22 (PDF)
De houding van BelgiŽ ten opzichte van de dreiging van de Verenigde Staten om Irak aan te vallen (2-1057)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-218
p. 49-53 2-218 p. 49-53 (PDF)
De houding van BelgiŽ wanneer Palestina zich onafhankelijk zou verklaren (en het statuut van de PLO-vertegenwoordiger in Brussel) (2-201)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-63
p. 61-66 2-63 p. 61-66 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 37-42 3-25 p. 37-42 (PDF)
De houding van de Bush-administratie tegenover het actieprogramma van de Internationale Conferentie over bevolking en ontwikkeling (Houding tegenover gezinsplanning en abortus) (2-915)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 48-51 2-249 p. 48-51 (PDF)
De houding van de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken met betrekking tot de verdeling van de mandaten in de Europese Conventie (Italiaanse eis om een bijkomende vertegenwoordiger in de Conventie over de toekomst van Europa - Zetel van de Conventie) (2-821)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 7-8 2-173 p. 7-8 (PDF)
De humanitaire toestand in TsjetsjeniŽ en de Belgische handelsmissie in Rusland (2-32)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-11
p. 9-12 2-11 p. 9-12 (PDF)
De illegale visumhandel in Lagos (Nigeria - Afgifte van visa aan minderjarige voetballers - Belgische ambassade - Gerechtelijk onderzoek) (2-699)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-187
p. 74-78 2-187 p. 74-78 (PDF)
De import van producten uit de door IsraŽl bezette gebieden en provincies en de controle van de Belgische douane terzake (A posteriori-controles op wijn en cosmeticaproducten) (2-369)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 11-12 2-76 p. 11-12 (PDF)
De inbreuken op de conventies over het verbod en het gebruik van anti-persoonsmijnen (Verkoop door Belgische banken van beveks die investeren in de productie van mijnen) (3-307)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 10-12 3-57 p. 10-12 (PDF)
De informatieverstrekking vanwege de FOD Buitenlandse Zaken en de federale ambassades aan de gewesten na de regionalisering van de wapenhandel (3-111)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-28
p. 7-8 3-28 p. 7-8 (PDF)
De instelling van een task force belast met het onderzoek van de diamantsector (Handel in diamanten ter financiering van conflicten in Afrika) (2-94)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 16-18 2-31 p. 16-18 (PDF)
De interpretatie van het bilateraal NAVO-akkoord van 19 juli 1971 (Niet-toepasbaarheid van het Verdrag door de Verenigde Staten - Vervoer van militair materieel met bestemming Irak via ons land) (2-999)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-284
p. 42-51 2-284 p. 42-51 (PDF)
De invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De inzet van helikopters voor het stedelijk veiligheidsbeleid (2-959)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-201
p. 11-13 2-201 p. 11-13 (PDF)
De juridische grondslag van het "nieuw strategisch concept" goedgekeurd door de Noord-Atlantische Raad van de NAVO (Wijziging van het buitenlands en veiligheidsbeleid van BelgiŽ als NAVO-partner) (2-41)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-22
p. 40-44 2-22 p. 40-44 (PDF)
De juridische grondslagen die voor BelgiŽ aanvaardbaar zouden kunnen zijn voor een militaire interventie van de Verenigde Staten tegen Irak (2-763)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 24-31 2-196 p. 24-31 (PDF)
De kandidatuur van Turkije voor het lidmaatschap van de Europese Unie (Eerbiediging van de mensenrechten en van de rechten van de minderheden, vooral van het Koerdische volk - Bezetting van Cyprus) (2-83)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 42-46 2-29 p. 42-46 (PDF)
De kandidatuur van Turkije voor het lidmaatschap van de Europese Unie (Eerbiediging van de mensenrechten en van de rechten van de minderheden, vooral van het Koerdische volk - Bezetting van Cyprus)(2-42)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 42-46 2-29 p. 42-46 (PDF)
De kernwapens in het Midden-Oosten (Mogelijk bezit van kernwapens door IsraŽl) (2-857)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 17-20 2-231 p. 17-20 (PDF)
De kernwapens in het Midden-Oosten (Mogelijk bezit van kernwapens door IsraŽl) (2-867)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 17-20 2-231 p. 17-20 (PDF)
De kindsoldaten en de ratificatie van het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (Rekrutering van vrijwilligers) (2-635)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 17-18 2-122 p. 17-18 (PDF)
De klacht van de minister van Buitenlandse Zaken tegen Umberto Bossi (Lega-Nord-leider in ItaliŽ - Aantijgingen i.v.m. pedofiliedossiers in BelgiŽ) (2-801)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 18-19 2-168 p. 18-19 (PDF)
De lijst van de terroristische organisaties (Definitie van terroristische daden) (2-853)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-219
p. 40-46 2-219 p. 40-46 (PDF)
De lijst van terroristische organisaties (Inschrijving van twee Palestijnse organisaties op de lijst van Europese terroristische organisaties - Internationale achtergrond) (2-822)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 44-49 2-214 p. 44-49 (PDF)
De maatregelen die de NMBS zal nemen op het ogenblik van de onderhoudswerken aan de ring rond Antwerpen (3-33)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 17-18 3-18 p. 17-18 (PDF)
De maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van de 50-plussers in ons land (Studie van de Europese commissie over de afschaffing van het brugpensioen - Maatregelen om de Europese doelstelling te bereiken - Cultureel aspect van het probleem) (2-656)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 61-65 2-175 p. 61-65 (PDF)
De manier waarop de Belgen die in het buitenland verblijven, zich moeten inschrijven om hun stem te kunnen uitbrengen bij de volgende federale parlementsverkiezingen (Problemen met betrekking tot het Kieswetboek - Electronische communicatie) (2-1207)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 9-10 2-262 p. 9-10 (PDF)
De mensen zonder papieren (Inroepen van gezondheidsredenen om het verblijf te verlengen) (2-592)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 76-78 2-161 p. 76-78 (PDF)
De mensenrechten en de vrouwenrechten in Irak en Afghanistan en de strijd tegen de doodstraf (Strijd tegen de doodstraf in de Verenigde Staten - Embargopolitiek t.o.v. Irak) (2-257)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 52-57 2-94 p. 52-57 (PDF)
De mensenrechten in MoldaviŽ (Persvrijheid - Netwerken van mensenhandel naar BelgiŽ) (2-1093)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 8-9 2-237 p. 8-9 (PDF)
De mensenrechten in Soedan (Zaak Intisar Bakri Abdulgader : veroordeling van een jonge vrouw tot zweepslagen wegens overspel) (3-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 40-42 3-39 p. 40-42 (PDF)
De mensenrechten in Vietnam (2-625)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-164
p. 58-63 2-164 p. 58-63 (PDF)
De mensenrechten in Vietnam (Schending inzake godsdienstvrijheid) (2-643)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 7-11 2-122 p. 7-11 (PDF)
De mogelijke ontbinding van een aantal NGO's in Rwanda (3-389)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-70
p. 15-16 3-70 p. 15-16 (PDF)
De mogelijke onwettige uitvoer door een Belgisch ambtenaar van cultuurgoederen die uit OekraÔne afkomstig zijn (3-4)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-10
p. 10-12 3-10 p. 10-12 (PDF)
De mogelijke visa-fraude in de Belgische ambassade of het consulaat in Marokko (2-1178)      
  Mondelinge vraag van de heer Wille aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 8-10 2-253 p. 8-10 (PDF)
De mogelijkheid tot heroriŽntering van de immigratiemogelijkheden (Noodzaak om de migratiestop te herzien op basis van het arbeidstekort - Sector informatica en andere - Arbeidsvergunning - Visa-beleid) (2-214)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 22-27 2-65 p. 22-27 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat BelgiŽ bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
De nakende beslissing van de Nederlandse regering met betrekking tot de aankoop van gevechtsvliegtuigen (Vervanging F16 - Gevolgen voor de Europese defensie) (2-863)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-180
p. 9-11 2-180 p. 9-11 (PDF)
De naleving door de Verenigde Staten van de internationale overeenkomsten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Strijd tegen het terrorisme - Overhandiging van de lijsten van passagiers van vluchten naar de Verenigde Staten - Naleving van de parlementaire en diplomatieke onschendbaarheid) (3-196)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-43
p. 16-17 3-43 p. 16-17 (PDF)
De nieuwe beperkingen van de toegang tot de bezette Palestijnse gebieden (Gevolg op het werk van de humanitaire organisaties) (3-165)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-39
p. 13-14 3-39 p. 13-14 (PDF)
De nieuwe invasie in Oost-Congo (door troepen uit Oeganda, Rwanda en Burundi - Schending van vredesakkoorden en VN-resoluties) (2-1305)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-284
p. 6-7 2-284 p. 6-7 (PDF)
De nieuwe militair-strategische houding van de NAVO (2-127)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 32-35 2-45 p. 32-35 (PDF)
De officiŽle opening van het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen (Oostenrijk - Belgische deelname) (2-198)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 12-13 2-38 p. 12-13 (PDF)
De onderdrukking van de burgersamenleving in Kivu en het verbod voor aartsbisschop Kataliko om de hem toegewezen verblijfplaats te verlaten (2-141)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 9-11 2-29 p. 9-11 (PDF)
De onderhandelingen over de liberalisering van de diensten die werden gehouden op 5 en 6 oktober laatstleden in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (Uitsluiting van de overheidssector uit de commerciŽle diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-341)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De ondertekening van de conventie met betrekking tot de minderheden (Waarborgen voor de Vlamingen in Brussel - Beslissing van de Brusselse regering) (2-682)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 9-10 2-134 p. 9-10 (PDF)
De ongeloofwaardigheid van de minister van Buitenlandse Zaken (Uithaal naar de Italiaanse premier Silvio Berlusconi) (2-722)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-148
p. 8-9 2-148 p. 8-9 (PDF)
De onmenselijke behandeling en de foltering van gevangenen door de Amerikaanse en Britse troepen (Oorlog in Irak - Oorlog in Afghanistan en gevangenis van Guantanamo) (3-260)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 13-15 3-59 p. 13-15 (PDF)
  3-59
p. 15-17 3-59 p. 15-17 (PDF)
De ontvangst door de Paus van de voorzitter van de Oostenrijkse extreem-rechtse partij (Aanwezigheid en rol van de Heilige Stoel op internationaal vlak - Dubbelzinnige statuut van de Heilige Stoel) (2-427)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-87
p. 6-7 2-87 p. 6-7 (PDF)
De ontwapening in de Straat van Taiwan (Bezorgdheid om de wapenwedloop tussen China en Taiwan) (2-1081)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 15-16 2-235 p. 15-16 (PDF)
De ontwerpbegroting van de Assemblee van de West-Europese Unie voor 2002 (Vermindering van de werkingskredieten) (2-775)      
  Mondelinge vraag van de heer Timmermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 23-24 2-162 p. 23-24 (PDF)
De oorlog in Irak en de Belgische directe en indirecte steun (Amerikaans militair transport via de haven van Antwerpen - NAVO-verdragen) (2-1205)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 6-9 2-262 p. 6-9 (PDF)
De oorlog in TsjetsjeniŽ (2-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De oorlogsvergoeding van nazi-dwangarbeiders in Duitsland (2-331)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 5-6 2-67 p. 5-6 (PDF)
De openbaarheid van de documenten van de Europese Unie (Besluit van de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten niet van toepassing op GBVB-documenten met rubriceringsgraad "zeer geheim, geheim en vertrouwelijk") (2-330)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 42-44 2-94 p. 42-44 (PDF)
De openbaarheid van de processen in KabyliŽ (Algerije) (Schending mensenrechten) (3-247)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 20-21 3-59 p. 20-21 (PDF)
De openbare diensten en de wereldhandel (Onderhandelingen over de liberalisering van de diensten in GenŤve in het kader van de Wereldhandelsorganisatie - Uitsluiting van de openbare diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-338)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De opheffing van het wapenembargo tegen China (ondanks schending van de mensen- en volkenrechten) (3-297)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-55
p. 7-9 3-55 p. 7-9 (PDF)
De oprichting van een internationale strafrechtbank die uitspraak moet doen over de in Congo gepleegde misdaden tegen de menselijkheid (Standpunt van de regering) (2-1028)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 9-10 2-212 p. 9-10 (PDF)
De opvang van een Palestijn door BelgiŽ (Plaats, voorwaarden en kosten van het verblijf - Houding van sommige moskeeŽn in BelgiŽ) (2-996)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-208
p. 18-20 2-208 p. 18-20 (PDF)
De opvolging van het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo (Wederrechterlijke exploitatie van grondstoffen - Handelingen van Belgische ondernemingen die op ethisch of politiek vlak niet kunnen) (2-443)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 54-57 2-110 p. 54-57 (PDF)
De organisatie van de fiscale controles in ons land (Gelijkheid tussen de belastingplichtigen - Problemen binnen de administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit) (2-368)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 12-13 2-76 p. 12-13 (PDF)
De organisatie van handelsmissies van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel met Prins Filip in 2002 (Inschrijving van ondernemingen bij gewestelijke loketten - Agentschap voor Buitenlandse Handel) (2-858)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-180
p. 8-9 2-180 p. 8-9 (PDF)
De paspoorten- en visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-594)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De politieke toestand in TunesiŽ en Algerije (Standpunt van de Europese Unie - Partnerschapsakkoorden tussen Europa en de Middellandse-Zeelanden - Naleving van mensenrechten) (2-809)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-216
p. 51-54 2-216 p. 51-54 (PDF)
De positie van de vrouw in Afghanistan (2-256)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-46
p. 8-10 2-46 p. 8-10 (PDF)
De preventieve diplomatie (Balans en evaluatie van het budget - Projecten - UNO - OVSE) (3-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 52-58 3-46 p. 52-58 (PDF)
De problematiek rond Cyprus (en uitbreiding van de Europese Gemeenschap - Toepassing UNO-resoluties) (2-451)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 62-66 2-110 p. 62-66 (PDF)
De problematiek van het gebruik van clusterbommen in het kader van militaire operaties (Fragmentatiebommen - Amerikaanse bombardementen in Afghanistan - Conventie van GenŤve - Verbod) (2-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 66-68 2-161 p. 66-68 (PDF)
De problemen die Belgen met een dubbele nationaliteit ondervinden bij bezoeken aan voormalige Oostbloklanden (Visum) (2-1226)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-267
p. 7-8 2-267 p. 7-8 (PDF)
De problemen die Belgische en Turkse staatsburgers ondervinden tijdens hun doorreis door Bulgarije (Problemen met de Bulgaarse politie - Visum - Dubbele nationaliteit) (3-1)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-10
p. 9-10 3-10 p. 9-10 (PDF)
De problemen die Belgische en Turkse staatsburgers ondervinden wanneer zij op doorreis door Bulgarije zijn (Problemen met de Bulgaarse politie) (2-808)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 42-43 2-210 p. 42-43 (PDF)
De problemen die vreemdelingen ondervinden bij het bekomen van een toeristenvisum voor BelgiŽ (Controle van de aanvragen : ambassades en Dienst Vreemdelingenzaken) (2-314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-61
p. 17-19 2-61 p. 17-19 (PDF)
De procedure voor het indienen van een visumaanvraag bij een diplomatieke of consulaire post (2-605)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 75-76 2-161 p. 75-76 (PDF)
De publicatie van het rapport van de onderzoekscommissie omtrent de gruwelen begaan tegen blanken in Congo in 1960 en daarna (3-174)      
  Vraag om uitleg van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-47
p. 82-85 3-47 p. 82-85 (PDF)
De raamovereenkomst over de bescherming van de nationale minderheden (Raad van Europa - Definitie van de minderheden - Tegenstellingen tussen de verschillende parlementaire assemblees in BelgiŽ) (3-309)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 13-14 3-57 p. 13-14 (PDF)
De rapporten over mijnuitbater Forrest (Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren") (2-1038)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 8-11 2-214 p. 8-11 (PDF)
De rapportering aan het Comitť van de Conventie over de eliminatie van alle vormen van discriminatie ten aanzien van vrouwen (2-627)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-165
p. 10-11 2-165 p. 10-11 (PDF)
De ratificatie door BelgiŽ van het Unesco-verdrag van 1970 over de illegale handel in kunstwerken (2-746)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 7-8 2-159 p. 7-8 (PDF)
De ratificatie van conventie 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid (2-750)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 8-9 2-159 p. 8-9 (PDF)
De ratificatie van het Frans-Belgisch akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen (3-25)      
  Vraag om uitleg van de heer De Clerck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 61 3-18 p. 61 (PDF)
De ratificatie van het UNESCO-Verdrag van 1970 over de bescherming van cultuurgoederen (2-889)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-241
p. 43-44 2-241 p. 43-44 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van het kind door de Verenigde Staten (2-721)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie inzake de ergste vormen van kinderarbeid (2-678)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 51-52 2-178 p. 51-52 (PDF)
De ratificatie van het akkoord van Cotonou (Akkoord ACP-EU - Verdrag van Lomť) (2-601)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 78-83 2-161 p. 78-83 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (3-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-52
p. 50-52 3-52 p. 50-52 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 68-69 2-161 p. 68-69 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kindsoldaten bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-677)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 51-52 2-178 p. 51-52 (PDF)
De ratificering van het Europees Verdrag voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongeren (2-552)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 17-18 2-103 p. 17-18 (PDF)
De ratificering van het aanvullend protocol bij het Kinderrechtenverdrag (Verbod op gedwongen rekrutering en rechtstreekse deelname aan gewapende conflicten van kinderen beneden de 18 jaar) (2-481)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-92
p. 13-14 2-92 p. 13-14 (PDF)
De reactie van de Belgische regering op de betwiste herverkiezing van de president van Peru (2-155)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-55
p. 16-18 2-55 p. 16-18 (PDF)
De reactie van de Europese Unie na de poging tot militaire staatsgreep in Venezuela (Verklaring van het voorzitterschap van de EU - Houding van BelgiŽ) (2-955)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-199
p. 12-14 2-199 p. 12-14 (PDF)
De recente "actieve zelfverdediging" van de Staat IsraŽl t.a.v. het Palestijns geweld (2-678)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-137
p. 18-20 2-137 p. 18-20 (PDF)
De recente alarmerende ontwikkelingen met betrekking tot de mensenrechten in TunesiŽ (2-399)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-81
p. 16-18 2-81 p. 16-18 (PDF)
De regionalisering van de gemeentewet en van de provinciewet (Waarborgen voor de bescherming van de minderheden - Juridische haalbaarheid van deze regionalisering zonder voorafgaande herziening van artikel 162 van de Grondwet) (2-240)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 23-26 2-76 p. 23-26 (PDF)
De reis van de minister van Buitenlandse Zaken naar Iran (Ontwikkeling van de situatie in Iran - Eerbiediging mensenrechten) (2-824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 49-53 2-214 p. 49-53 (PDF)
De relatie tussen de Volksrepubliek China en Taiwan (Militaire dreigementen van China jegens Taiwan) (2-93)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 28-32 2-31 p. 28-32 (PDF)
De resolutie 1457 van de Verenigde Naties inzake de plundering van Congo (Uitbuiting van natuurlijke rijkdommen - Beschuldigingen tegen Belgische ondernemingen - Aanbevelingen van een Senaatscommissie voor onderzoek - Blijk van transparantie van de Belgische autoriteiten - Gerechtelijk onderzoek) (2-1265)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 6-9 2-273 p. 6-9 (PDF)
De resolutie van de IAO over de dwangarbeid in Birma (Myanmar) (Bouw van een gaspijpleiding door Total Fina) (2-171)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 65-69 2-59 p. 65-69 (PDF)
De rol van de niet-gouvernementele organisaties in het Belgisch buitenlands beleid (2-99)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-42
p. 16-21 2-42 p. 16-21 (PDF)
De samenstelling van de Conventie (Europese Conventie over de toekomst van Europa) (2-843)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 17-18 2-175 p. 17-18 (PDF)
De samenstelling van de nationale delegaties voor de Olympische spelen (Rechten van de mens - Afghanistan en Saoudi-ArabiŽ) (2-128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 9-11 2-45 p. 9-11 (PDF)
De samenstelling van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst en zijn beslissingsbevoegdheid (Regionalisering van de wapenhandel - Sociale, ecologische en ethische aspecten - Besluitvormingsprocedure) (3-125)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-31
p. 32-37 3-31 p. 32-37 (PDF)
De samenstelling van het Comitť voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties (2-722)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
De schadevergoeding voor de dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog (2-849)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 45-47 2-178 p. 45-47 (PDF)
De schending van de godsdienstvrijheid door het communistisch regime in Vietnam (Schending van de mensenrechten) (2-629)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 7-11 2-122 p. 7-11 (PDF)
De schending van de mensenrechten in Saudi-ArabiŽ (2-120)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-40
p. 36-39 2-40 p. 36-39 (PDF)
De schendingen van de mensenrechten in Iran (2-1281)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 16-20 2-277 p. 16-20 (PDF)
De schendingen van de mensenrechten in TsjetsjeniŽ (2-161)      
  Mondelinge vraag van de heer Moreels aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-32
p. 7-10 2-32 p. 7-10 (PDF)
De situatie in Kosovo (3-339)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 24-27 3-61 p. 24-27 (PDF)
De situatie in Kosovo (Steun aan de ontwikkeling van de burgermaatschappij en de democratische oppositie - Bescherming van het OVSE-personeel) (2-330)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 8-9 2-67 p. 8-9 (PDF)
De situatie in Rwanda (Bezoeken van de minister aan Rwanda, Burundi, Congo, Oeganda, Zimbabwe) (2-91)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 24-28 2-31 p. 24-28 (PDF)
De situatie van het huispersoneel bij een aantal Afrikaanse ambassades (2-311)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 59-61 2-89 p. 59-61 (PDF)
De slechte betrekkingen tussen Oostenrijk en BelgiŽ (tengevolge de uitlatingen van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken - Invloed op onze economie, export en toerisme) (2-523)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-132
p. 31-33 2-132 p. 31-33 (PDF)
De sluiting van de Belgische ambassade in Sarajevo (2-676)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 47-50 2-178 p. 47-50 (PDF)
De soms aanzienlijke achterstand die BelgiŽ heeft opgelopen bij het ratificeren van internationale verdragen (2-603)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 69-75 2-161 p. 69-75 (PDF)
De spectaculaire stijging van het aantal door de luchtmacht vervoerde VIP's en de stijging van het aantal vluchten met VIP's onder deze regering (2-1076)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 8-12 2-231 p. 8-12 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de te ratificeren verdragen (o.a. Conventie van 1990 over de koolwaterstoffen, Conventie van 1999 over de aanpak van de financiering van het terrorisme, IAO-Conventie nr 174 betreffende het voorkomen van zware individuele ongevallen, Samenwerkingsverdragen en verdragen inzake technische bijstand, Euro-mediterraan associatieverdrag met Libanon, Belgisch-Frans samenwerkingsakkoord over de kerncentrale te Chooz, Protocol bij het kinderrechtenverdrag over verkoop van kinderen, prostitutie en pornografie, Conventie aangaande de grensoverschrijdende gevolgen van industriŽle ongevallen) (3-50)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 59-62 3-21 p. 59-62 (PDF)
De stappen die BelgiŽ reeds heeft ondernomen met het oog op de ratificatie van het Protocol van Kyoto (Klimaatconferentie - Vermindering CO2-uitstoot) (2-373)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 10-11 2-76 p. 10-11 (PDF)
De stappen die de Belgische regering ondernomen heeft om de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten opnieuw op gang te brengen (2-779)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 19-22 2-162 p. 19-22 (PDF)
De stappen die worden ondernomen ter bestrijding van de uitbuiting van diplomatiek huispersoneel (Mensenhandel - Uitreiking van visa) (3-191)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-49
p. 29-31 3-49 p. 29-31 (PDF)
De stopzetting van de wapenuitvoer naar IsraŽl (2-952)      
  Mondelinge vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-199
p. 10-11 2-199 p. 10-11 (PDF)
De structurele problemen in Kosovo (Psychologische en psychiatrische hulp - Justitie - Ordehandhaving) (2-272)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 18-19 2-47 p. 18-19 (PDF)
De technische werkgroep inzake de wapentransporten (Iraakse conflict - Bilateraal akkoord van 1971 gesloten in het kader van de NAVO : interpretatie) (2-1006)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-284
p. 42-51 2-284 p. 42-51 (PDF)
De teruggave van de marmeren beelden van het Parthenon en de ratificatie van de Overeenkomst van de UNESCO betreffende de maatregelen te nemen voor het verbieden en beletten van de invoer, uitvoer en vervoer van onwettige eigendom van culturele goederen (2-754)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-193
p. 18-20 2-193 p. 18-20 (PDF)
De terugroeping van de IsraŽlische ambassadeur uit BelgiŽ (Tengevolge het arrest van het Hof van Cassatie in de zaak-Sharon - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1241)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De toegenomen Belgisch-IsraŽlische betrekkingen (Palestijnse kwestie) (3-277)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 9-13 3-59 p. 9-13 (PDF)
De toelagen toegekend aan leden van de Krijgsmacht voor sommige prestaties van bijzonder gevaarlijke of ongezonde aard (Gevarenpremies voor duikers-ontmijners - Onrechtmatige uitbetaling - Gerechtelijk onderzoek) (2-52)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-15
p. 17 2-15 p. 17 (PDF)
De toepassing van de handelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en IsraŽl en het Belgisch douaneonderzoek terzake (Vrijhandelszone - Controle van de oorsprong van de ingevoerde goederen) (2-336)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-67
p. 39-40 2-67 p. 39-40 (PDF)
De toestand in BosniŽ-Herzegovina en de houding van BelgiŽ op dit punt, meer bepaald tegenover de oorlogsmisdadigers (Geleidelijke terugtrekking uit BosniŽ - Steun aan JoegoslaviŽtribunaal - Evolutie van onze betrekkingen met het bewind in ex-JoegoslaviŽ) (2-265)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 57-59 2-94 p. 57-59 (PDF)
De toestand in Colombia (2-739)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 21-24 2-196 p. 21-24 (PDF)
De toestand in Colombia en de negen maanden gevangenschap van Ingrid Betancourt (Gijzelaars - Politieke stappen) (2-1145)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-247
p. 9-11 2-247 p. 9-11 (PDF)
De toestand in Irak (Strijd tegen het internationale terrorisme - Verenigde Staten - Humanitaire hulp - Militaire acties als Irak weigert wapeninspecteurs toe te laten) (2-892)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 11-12 2-184 p. 11-12 (PDF)
De toestand in Ivoorkust (2-1169)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Uitstel van de vraag gezien de afwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken
2-251
p. 10-11 2-251 p. 10-11 (PDF)
De toestand in Ivoorkust (Beleid van BelgiŽ) (2-930)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 69-74 2-253 p. 69-74 (PDF)
De toestand in KabyliŽ (Algerije : ontevredenheid over de sociaal-economische toestand) (2-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 10-11 2-134 p. 10-11 (PDF)
De toestand in Kosovo en de Europese vergissingen (2-87)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 19-24 2-31 p. 19-24 (PDF)
De toestand in MacedoniŽ (2-528)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-139
p. 46-48 2-139 p. 46-48 (PDF)
De toestand in MacedoniŽ (Mandaat, slagkracht en besluitkracht van onze troepen in Kumanovo, op Macedonisch grondgebied, vlak bij een gevechtszone) (2-598)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 8-11 2-112 p. 8-11 (PDF)
De toestand in Madagaskar (Houding van BelgiŽ ten opzichte van de crisis op Madagaskar) (2-818)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 41-44 2-214 p. 41-44 (PDF)
De toestand in Noord-Korea (Communistische dictatuur - Schending mensenrechten - Humanitaire hulp) (2-80)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-30
p. 41-43 2-30 p. 41-43 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (2-932)      
  Vraag om uitleg van de heer Geens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Bezoek van de Rwandese president Kagame in BelgiŽ - Versterking van MONUC - Staakt-het-vuren - Houding van BelgiŽ) (2-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in Oost-Congo en de rol van MONUC in het conflict (Gevechten en aanwezigheid van buitenlandse troepen in Oost-Congo - Houding van BelgiŽ - Belgische bijdrage tot MONUC) (2-918)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-253
p. 58-69 2-253 p. 58-69 (PDF)
De toestand in RoemeniŽ (Uitbreiding van de EU - Sociaal-economisch herstel : financiering projecten - Actie t.o.v. straatkinderen - Discriminatie van de Roma) (2-383)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 11-14 2-102 p. 11-14 (PDF)
De toestand in Spaans Baskenland (Oplaaiend geweld van een extremistische minderheid, de ETA - Steun aan de Spaanse democraten) (2-599)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 12-13 2-112 p. 12-13 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-117)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-39
p. 63-66 2-39 p. 63-66 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-546)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met landbouw
2-139
p. 55-57 2-139 p. 55-57 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-66)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 47-54 2-29 p. 47-54 (PDF)
De toestand in de Democratische Republiek Congo (Belgische bijdrage tot MONUC - MONUC-troepen - Terugtrekking van vreemde troepen) (2-887)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-237
p. 50-55 2-237 p. 50-55 (PDF)
De toestand in de Soedanese regio Darfur (Conflict - Humanitaire crisis) (3-280)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 76-78 3-61 p. 76-78 (PDF)
De toestand in de Turkse gevangenissen (2-579)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 51-53 2-161 p. 51-53 (PDF)
De toestand in de Turkse gevangenissen (Afzonderingsbeleid t.o.v. politieke gevangenen in gevangenissen van het F-type - Hongerstakingen - Extreem linkse beweging - Toetreding tot de EU) (2-665)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 57-61 2-175 p. 57-61 (PDF)
De toestand in de Turkse gevangenissen (Gevangenen in hongerstaking uit protest tegen de omstandigheden van hun gevangenschap - Foltering) (2-584)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-108
p. 9-10 2-108 p. 9-10 (PDF)
De toestand in het Midden-Oosten (IsraŽlische nederzettingen in Palestijns gebied - Beperkingen op IsraŽlische invoer : associatieakkoord EU-IsraŽl - Vredesproces) (2-772)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 19-22 2-162 p. 19-22 (PDF)
De toestand in het Midden-Oosten (Palestijnse kwestie - Hevige spanningen - IsraŽlische militaire represailles en escalatie van het geweld - Rol van de EU - Evaluatie van de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Economische sancties) (2-872)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-182
p. 9-13 2-182 p. 9-13 (PDF)
De toestand inzake de mensenrechten in Iran (3-56)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 53-59 3-21 p. 53-59 (PDF)
De toestand van de vermisten in Wit-Rusland (Belgische en Europese initiatieven) (2-838)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-218
p. 74-75 2-218 p. 74-75 (PDF)
De toezegging te Doha door de heer Lamy aan de onderhandelaar van de Verenigde Staten dat de Europese Unie zich bij de regeling van conflicten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie niet zal beroepen op het voorzorgsprincipe (Verhouding milieu-handel - EU-milieubeleid) (2-725)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 38-40 2-183 p. 38-40 (PDF)
De tragische gebeurtenissen in Kisangani (Slachtingen - Mogelijke rol van sommige bezetters - Sturen van een VN-troepengordijn naar het oosten van de Demokratische Republiek Congo - Internationale onderzoekscommissie - Houding van BelgiŽ en de EU - Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren" - Belgisch ontwikkelingsbeleid in de regio van de Grote Meren) (2-810)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 43-49 2-210 p. 43-49 (PDF)
De transporten van de NAVO via de luchthaven van Oostende (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1288)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
De uitgestelde storting van de voorschotten op postvergoedingen (aan de statutaire personeelsleden van de buitendiensten - Uitstel van betaling tot het einde van de maand - Uitgaven voor de deelname van de Belgen in het buitenland aan de federale verkiezingen) (3-70)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-28
p. 9-12 3-28 p. 9-12 (PDF)
De uitnodiging van China voor een bezoek aan Tibet (Situatie van de mensenrechten in Tibet - Ontmoeting met de Dalai Lama) (2-630)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 15-16 2-122 p. 15-16 (PDF)
De uitspraak van het Hof van Cassatie in de "zaak-Sharon" (Diplomatieke reactie van IsraŽl - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1245)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De uitvoering van de "historische rechten" tussen BelgiŽ en Groot-BrittanniŽ (Gronden afgestaan aan de hertog van Wellington t.g.v. heldendaden van een voorvader te Waterloo - Dagvaarding van de Belgische staat) (2-98)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse zaken
2-24
p. 8-9 2-24 p. 8-9 (PDF)
De uitvoering van de Euro-mediterrane overeenkomst in het Midden-Oosten (Vrijhandelszone - Controle van de oorsprong van de ingevoerde goederen) (2-202)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 27-30 2-65 p. 27-30 (PDF)
De uitvoering van een resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (Turkse deel van Cyprus) (3-303)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 9-10 3-57 p. 9-10 (PDF)
De uitzetting van enkele honderden Slovaakse en Bulgaarse onderdanen die tot de Roma-minderheid behoren (2-245)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 5-8 2-45 p. 5-8 (PDF)
De valse Belgische paspoorten (Diefstal van blanco paspoorten - Paspoort gebruikt door Didier Schuller, gewezen frans diplomaat vervolgd in de zaak "HLM Hauts-de-Seine" - Aanmaak van onvervalsbare paspoorten) (2-840)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 15-17 2-175 p. 15-17 (PDF)
De veiligheid van Belgische toeristen in IsraŽl en Palestina (2-633)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 16-17 2-122 p. 16-17 (PDF)
De verblijfskaart die de in BelgiŽ wonende onderdanen van de Europese Unie als identiteitsbewijs gebruiken (Bezorgdheid van de Italiaanse gemeenschap) (2-47)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 28-30 2-24 p. 28-30 (PDF)
De verderzetting van de subsidiŽring van de Belgische Infopunten Europa (Deel van het voorlichtingsnetwerk van de Europese Commissie gevestigd binnen de provincies teneinde de burgers meer te betrekken bij de Europese eenmaking - Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken) (3-143)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 25-26 3-36 p. 25-26 (PDF)
De verenigbaarheid van de nieuwe drugswet met de internationale verdragen (Voorleggen van de tekst aangenomen door de Kamer aan het Internationaal Comitť van Toezicht op Verdovende Middelen van de Verenigde Naties) (2-976)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-275
p. 37-38 2-275 p. 37-38 (PDF)
De verhuizing van de C130-vliegtuigen (Basis van Florennes) (2-282)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 19 2-54 p. 19 (PDF)
De verklaringen van de Belgische ambassadeur in IsraŽl (2-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 6-7 2-239 p. 6-7 (PDF)
De verklaringen van vice-eerste minister Vande Lanotte over "de uitbreiding van de Europese Unie" (2-865)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 33-38 2-231 p. 33-38 (PDF)
De vernietiging van de Palestijnse staatsstructuur door de IDF (IsraŽlische defensiemacht - Beperkingen op de IsraŽlische invoer opgelegd door de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Vredesproces - Tussenkomst internationale troepenmacht) (2-838)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 9-15 2-175 p. 9-15 (PDF)
De verslechterende toestand in MacedoniŽ voor de Albanese minderheid (2-497)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 65-67 2-125 p. 65-67 (PDF)
De versnelde verslechtering van de toestand in het Nabije Oosten (Palestijnse kwestie - Hevige spanningen - IsraŽlische militaire represailles en escalatie van het geweld - Vernietiging door het IsraŽlische leger van de door de EU betaalde burgerlijke infrastructuur - Rol van de EU - Evaluatie van de associatieovereenkomst EU-IsraŽl - Economische sancties) (2-876)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-182
p. 9-13 2-182 p. 9-13 (PDF)
De vertraging bij de afgifte van internationale paspoorten (Nieuwe procedure) (3-100)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-26
p. 14-16 3-26 p. 14-16 (PDF)
De verviervoudiging van de zeepiraterij in tien jaar tijd (3-302)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-64
p. 34-36 3-64 p. 34-36 (PDF)
De vestigingsplaats van de vierde Europese school (3-54)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 62-63 3-21 p. 62-63 (PDF)
De vijfde wereldconferentie voor vrouwen in 2005 (Houding van BelgiŽ tegenover de vraag van niet-gouvernementele organisaties om deze conferentie te organiseren) (2-840)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-218
p. 79-80 2-218 p. 79-80 (PDF)
De visafraude (Mensenhandel - Belgische ambassades en consulaten) (3-190)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-49
p. 27-29 3-49 p. 27-29 (PDF)
De visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen en de perikelen van de jongste weken (Fraude - Valse papieren - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-933)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-193
p. 20-21 2-193 p. 20-21 (PDF)
De voorbereiding van de Olympische Spelen te Athene (Onaanvaardbaarheid van de vertegenwoordiging van Afghanistan door een delegatie van de Taliban - Aanwezigheid van vrouwen in de delegaties) (2-428)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 47-50 2-110 p. 47-50 (PDF)
De voorwaarden tot adoptie (Adopties in Vietnam - Spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek - Attesten) (2-453)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 8-10 2-94 p. 8-10 (PDF)
De voorwaarden tot adoptie (Vietnamese adopties - Adoptie door homokoppels) (2-286)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-83
p. 47-53 2-83 p. 47-53 (PDF)
De vredesonderhandelingen van Arusha over Burundi (Schending mensenrechten - Concentratiekampen - Humanitaire hulp) (2-84)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-30
p. 43-47 2-30 p. 43-47 (PDF)
De vrouwelijke politieke gevangenen in Israel (2-14)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-9
p. 10-12 2-9 p. 10-12 (PDF)
De wapenexportlicentie voor een munitiefabriek in Tanzania (Regionalisering van de wapenhandel - Sociale, ecologische en ethische aspecten - Besluitvormingsprocedure) (3-120)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-31
p. 32-37 3-31 p. 32-37 (PDF)
De wapenexportlicentie voor een munitiefabriek in Tanzania (Regionalisering van de wapenhandel - Sociale, ecologische en ethische aspecten - Besluitvormingsprocedure) (3-121)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-31
p. 32-37 3-31 p. 32-37 (PDF)
De wapeninzamelingen in MacedoniŽ (2-653)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-178
p. 27-31 2-178 p. 27-31 (PDF)
De wapenleveringen aan Nepal (door FN Herstal) (2-862)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 23-27 2-231 p. 23-27 (PDF)
De wapenleveringen aan Nepal en Venezuela (3-9)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-10
p. 12-13 3-10 p. 12-13 (PDF)
De weigering van de Brusselse regering om het zogenaamde taalhoffelijkheidsakkoord in te trekken na de schorsing van dit akkoord door de Raad van State (Indienstneming van personeel van de plaatselijke besturen en OCMW's in Brussel - Eentalig personeel - Schending van de taalwetgeving - Omzendbrieven) (3-22)      
  Vraag om uitleg van de heer Vanhecke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 62-64 3-18 p. 62-64 (PDF)
De werking van het Centrum voor informatie en analyse inzake mensenhandel (CIAM : platform voor de gestructureerde uitwisseling van gegevens inzake mensenhandel - Technische uitvoering) (2-664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 53-57 2-175 p. 53-57 (PDF)
De werkzaamheden van het Interdepartementaal Comitť in de strijd tegen de wapentrafieken (Omzetting richtlijn 91/477 in het Belgisch recht) (2-203)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 30-31 2-65 p. 30-31 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Delcredere - Vertegenwoordigers - Beleid - Camisea-project in Peru (Bevoegdheid binnen de OESO : milieubescherming en exportkrediet - Ethische standaarden op verzekeringen en garanties - Intrek van de steun bij niet-naleving van de voorwaarden - Eisen van de Peruviaanse NGO'S en de inheemse volkeren) (3-355)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 223-224 3-3 p. 223-224 (PDF)
Delcrederedienst - Verzekering van wapenexport (Algemene beleidslijnen te volgen door de Decrederedienst) (3-283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 198 3-3 p. 198 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-4
p. 285-286 3-4 p. 285-286 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Ambassade - Rampzalige situatie van bepaalde personeelsleden (3-807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 822 3-13 p. 822 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering (Periode vanaf het uitbreken van de oorlog [augustus 1998] tot en met het afsluiten van de vrede in Pretoria [augustus 2002]) (3-443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Nieuw Boswetboek - Richtlijnen van de Wereldbank - Standpunt van BelgiŽ (3-908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1082 3-17 p. 1082 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27 3-1 p. 27 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 219-221 3-3 p. 219-221 (PDF)
Dienstplicht - Afschaffing (Gegrondheid) (2-746)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 957 2-21 p. 957 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3037 2-56 p. 3037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3122 2-57 p. 3122 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-509)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 525-526 3-8 p. 525-526 (PDF)
Diplomaten - Benoeming - Betrokkenheid van de gemeenschappen en de gewesten (3-873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 970 3-15 p. 970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1097 3-17 p. 1097 (PDF)
Diplomatieke examens - Deelname van vrouwen in 1999 (2-322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 296-297 2-8 p. 296-297 (PDF)
Diplomatieke lijst - Rangorde - Vertegenwoordigers van de Vlaamse regering (3-665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 728 3-12 p. 728 (PDF)
Diplomatieke loopbaan - Aanwezigheid van vrouwen in 1999 (2-321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 296 2-8 p. 296 (PDF)
Diplomatieke posten - Aflevering van visa (Handgeschreven opschrift - Evolutie van ons archaÔsch systeem) (2-2171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3126 2-57 p. 3126 (PDF)
Diplomatieke posten - Aflevering van visums en verblijfsvergunningen (2-2172)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3110 2-57 p. 3110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3170-3172 2-58 p. 3170-3172 (PDF)
Diplomatieke zending naar LibiŽ (oktober 1999) - Balans (2-175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 209-211 2-6 p. 209-211 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-698)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 858-860 2-19 p. 858-860 (PDF)
EU-richtlijnen - Laattijdige omzettingen - Gevolgen voor de Staat (2-151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-5
p. 175-176 2-5 p. 175-176 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Michel, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Michel, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een additioneel protocol over klachtrecht voor kinderen bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-720)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 35-38 2-183 p. 35-38 (PDF)
Een snelle ratificatie van het Tweede Protocol van het Verdrag van 's-Gravenhage inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict (3-20)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 59-61 3-18 p. 59-61 (PDF)
Eiland "Isola Comacina" - Schenking aan BelgiŽ - Statuut (Schenking aan koning Albert I - Wederafstand - Eigendom van het eiland en de gebouwen - Onderhoud - Archeologisch en cultureel patrimonium) (2-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 758-760 2-17 p. 758-760 (PDF)
Europese Grondwet - Goedkeuring - Vereiste meerderheid - Volksraadpleging (3-839)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 968-969 3-15 p. 968-969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1095 3-17 p. 1095 (PDF)
Europese Unie - Belgische Permanente Vertegenwoordiging - Kantoorruimte (3-857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 969 3-15 p. 969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1276-1277 3-21 p. 1276-1277 (PDF)
Europese Unie - Uitbreiding - Rol van de gemeenschappen en gewesten (bij de Europese besluitvorming) (3-666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 728 3-12 p. 728 (PDF)
Europese trojka - Bezoek aan Belgrado - Verantwoordelijkheden van de heer Kostunica met betrekking tot het internationaal strafrecht (Samenwerking van de federale republiek JoegoslaviŽ met het Internationaal straftribunaal voor ex-JoegoslaviŽ) (2-1156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1613-1614 2-33 p. 1613-1614 (PDF)
Federaal Plan inzake duurzame ontwikkeling - Internationale handel (Maatregelen - Instructies aan de Nationale Delcrederedienst) (3-276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 197-198 3-3 p. 197-198 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 340-341 3-5 p. 340-341 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-30)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 25-26 2-1 p. 25-26 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 584-585 2-13 p. 584-585 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-67
p. 3738 2-67 p. 3738 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 294 2-8 p. 294 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1351-1352 2-28 p. 1351-1352 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2670)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3953 2-71 p. 3953 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2466 2-47 p. 2466 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3953 2-71 p. 3953 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1349-1350 2-28 p. 1349-1350 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 294-295 2-8 p. 294-295 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2105 2-42 p. 2105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2262-2263 2-44 p. 2262-2263 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1326)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1874-1875 2-38 p. 1874-1875 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1932-1935 2-39 p. 1932-1935 (PDF)
Genationaliseerde Belgische eigendommen in Rusland - Schadevergoedingen (2-1631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2305-2306 2-45 p. 2305-2306 (PDF)
Genocide tegen de in Turkije levende ArmeniŽrs van 1915 - Resolutie van 26 maart 1998 (2-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1282-1283 2-27 p. 1282-1283 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 460 2-11 p. 460 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 406-407 2-10 p. 406-407 (PDF)
Grensoverschrijdende waterlopen - Verdrag van Helsinki (17 maart 1992) - Toepasselijkheid op de Ijzer (2-388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 406 2-10 p. 406 (PDF)
HaÔti - Stabilisatiemacht - Belgische deelname (3-856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 969 3-15 p. 969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1096-1097 3-17 p. 1096-1097 (PDF)
HaÔtiaanse kinderen - Volle adoptie - Bindende richtlijn (2-2150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3125 2-57 p. 3125 (PDF)
Het "Echelon"-spionageproject (Amerikaans project) (2-82)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (Statuut - Financiering - Overleg met de exportindustrie - Aantal personeelsleden - Internationale beurzen - Overbrenging van de zetel van bedrijven van Brussel naar het Vlaamse of Waalse Gewest en splitsing van de sociale zekerheid) (2-707)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 14-18 2-181 p. 14-18 (PDF)
Het Amerikaans "Echelon"-project voor een mondiaal spionagenetwerk (2-70)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-29
p. 54-61 2-29 p. 54-61 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake het gebruik van kinderen als soldaten (Facultatief protocol bij het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind - Verslag) (3-252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-57
p. 22-24 3-57 p. 22-24 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake het gebruik van kinderen als soldaten (Verdrag inzake de rechten van het kind - Verslag) (3-305)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 43 3-64 p. 43 (PDF)
Het Belgisch beleid ten aanzien van Rusland en het volgend bezoek van de eerste minister aan Moskou (Eerbiediging van de mensenrechten - Bilaterale akkoorden - Toestand in TjetsjeniŽ - Politiesamenwerking) (2-292)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-84
p. 10-13 2-84 p. 10-13 (PDF)
Het Belgisch standpunt ten opzichte van het Amerikaans ruimteschild (Risico op heropflakkering van de wapenwedloop) (2-596)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 11-12 2-110 p. 11-12 (PDF)
Het Belgische Afrikabeleid (2-2)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 30-34 2-6 p. 30-34 (PDF)
Het Belgische standpunt in de oorlog tussen Rusland en de Tsjetsjeense Republiek Ichkeria (2-18)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-9
p. 8 2-9 p. 8 (PDF)
Het Europese standpunt met betrekking tot de handel in diensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (Liberalisering van de handel in diensten - Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten [GATS] - Uitzondering van de diensten verleend in de uitoefening van de overheidsbevoegdheid - Gelijkheidsbeginsel onder alle mensen - Ontwikkelingslanden - Volksgezondheid, onderwijs en werkgelegenheid - Nieuwe informatie- en communicatietechnologie - Taak van de overheidsdiensten - Houding van BelgiŽ en de UE - Aan de gang zijnde onderhandelingen - Diensten die de EU wil zien liberaliseren in de andere WTO-lidstaten) (2-799)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 51-57 2-210 p. 51-57 (PDF)
Het Europese standpunt op de recente G8-Top in de VS (Vergadering op Sea Island - Problemen van de Irakese schuld, de vrede in het Midden-Oosten, Aids en de kwijtschelding van de schuld van de armste landen) (3-328)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-68
p. 81-83 3-68 p. 81-83 (PDF)
Het MP3-fenomeen (Internet : illegaal kopiŽren van muziek) (2-286)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 19-21 2-54 p. 19-21 (PDF)
Het VN-embargo tegen Irak (2-153)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 24-28 2-54 p. 24-28 (PDF)
Het advies van het Internationaal Hof van Justitie omtrent de muur die IsraŽl in de bezette gebieden heeft opgetrokken (Muur van de Schande) (3-401)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-73
p. 11-14 3-73 p. 11-14 (PDF)
Het akkoord dat de grootste wapenproducerende landen van de Europese Unie in Farnborough ondertekenden (Beperking van de exportvergunningen - Uitbouw van een veiligheids- en defensiebeleid) (2-366)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-78
p. 5-7 2-78 p. 5-7 (PDF)
Het beleid dat ten aanzien van Afghanistan zal worden gevoerd tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (Vernieling van pre-islamitische kunstwerken van Baniyan door de Talibans - Toestand van de vrouw - Fundamentalistisch terrorisme - Infiltratie van drugstrafiek op het Russische grondgebied - Aard van de steun beloofd aan de Afghaanse oppositie) (2-414)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-110
p. 43-47 2-110 p. 43-47 (PDF)
Het beleid dat zal worden gevoerd ten aanzien van Irak (Onenigheid wat betreft de sancties - Humanitaire toestand - Embargo - Wapeninspecties) (2-621)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-119
p. 9-10 2-119 p. 9-10 (PDF)
Het besluit van de IsraŽlische regering om grond te ontzeggen aan IsraŽlische Arabieren (Standpunt van BelgiŽ - Mensenrechten - Naleving van het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en IsraŽl) (2-1058)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-218
p. 54-55 2-218 p. 54-55 (PDF)
Het bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken aan TunesiŽ (Schending van de mensenrechten) (2-896)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 13-15 2-184 p. 13-15 (PDF)
Het bilateraal akkoord tussen BelgiŽ en Turkije inzake de sociale zekerheid (Recht van Turkse gepensioneerde ouders op kinderbijslag als hun kinderen in het buitenland verblijven - Inwerkingtreding van de overeenkomst) (2-767)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-201
p. 13-14 2-201 p. 13-14 (PDF)
Het conflict tussen Azerbeidzjan en ArmeniŽ (Strijd voor de economische suprematie in de Kaukasus [Nagorno-Karabach] - Turks embargo tegen ArmeniŽ) (2-501)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 60-62 2-125 p. 60-62 (PDF)
Het dreigende etnische geweld in Ivoorkust (Poging tot staatsgreep) (2-866)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 51-56 2-235 p. 51-56 (PDF)
Het embargo tegen Irak (2-666)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-132
p. 7-8 2-132 p. 7-8 (PDF)
Het eventueel opnemen van de Hezbollah in de lijst van de terroristische organisaties (Partij actief in Libanon - Definitie van het begrip "terrorisme") (2-851)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-219
p. 40-46 2-219 p. 40-46 (PDF)
Het falend optreden van de administratie bij noodzakelijke hulpverlening aan Belgen in het buitenland (Agressie van een Belgische onderdaan in Spanje in een poging haar kind te kidnappen - RapatriŽring) (2-565)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 18-19 2-107 p. 18-19 (PDF)
Het feit dat BelgiŽ de UNESCO-overeenkomst van 1970 betreffende de sluikhandel in culturele goederen niet heeft ondertekend (Afrikaanse kunstmarkt) (2-416)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-84
p. 24-26 2-84 p. 24-26 (PDF)
Het feit dat president Bush verklaard heeft gekant te zijn tegen het Protocol van Kyoto (Internationale samenwerking in de strijd tegen de klimaatverandering - Opzegging van verbintenissen door de Verenigde Staten) (2-563)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 21-22 2-105 p. 21-22 (PDF)
Het fonds van de Verenigde Naties ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria (2-688)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-180
p. 60-63 2-180 p. 60-63 (PDF)
Het gebrek aan lokalen in het gerechtsgebouw van Charleroi (2-288)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 21-22 2-54 p. 21-22 (PDF)
Het gebrek aan werkingsmiddelen die ter beschikking gesteld worden van de Belgische diplomatie (Weerslag op het aantal diplomatieke posten) (2-939)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-196
p. 13-14 2-196 p. 13-14 (PDF)
Het gebruik van het Belgische grondgebied en luchtruim door de strijdkrachten die betrokken zijn bij de oorlog in Irak (Interpretatie van het akkoord van 1971 gesloten in het kader van de NAVO - Medeplichtigheid aan de oorlog) (2-1000)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-284
p. 42-51 2-284 p. 42-51 (PDF)
Het gevaar van de extreemlinkse agitatie tegen het Westen in Congo (Gestook van Ludo Martens en zijn PVDA) (2-476)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-92
p. 11-13 2-92 p. 11-13 (PDF)
Het geweld tegen de Koerdische bevolking in SyriŽ (3-268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 17-20 3-59 p. 17-20 (PDF)
Het gunstig advies van de Europese Commissie over de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie (2-880)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-241
p. 37-43 2-241 p. 37-43 (PDF)
Het internationaal statuut van Kosovo (UNMIK) (2-348)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 59-61 2-94 p. 59-61 (PDF)
Het jaarlijks verslag aan het Parlement over de wapenhandel (Uitvoervergunningen naar IndonesiŽ - Mensenrechtenschendingen in Oost-Timor) (2-333)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-67
p. 9-10 2-67 p. 9-10 (PDF)
Het jaarlijks verslag van de regering aan het Parlement over de wapenhandel (2-51)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-15
p. 14-15 2-15 p. 14-15 (PDF)
Het lot van 700 Albanese gevangenen in ServiŽ (Follow-up van de mensenrechtenorganisatie - Internationaal Tribunaal) (2-548)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 16-17 2-103 p. 16-17 (PDF)
Het misbruiken van tienermeisjes door VN-blauwhelmen in Congo (3-283)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 78-80 3-61 p. 78-80 (PDF)
Het mislukken van de 13de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse Commissie (Ontvoering kinderen uit gemengde huwelijken - Intenties van de Marokkaanse overheid m.b.t. de geblokkeerde situatie) (2-328)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-67
p. 6-7 2-67 p. 6-7 (PDF)
Het ontbieden van de IsraŽlische ambassadeur in BelgiŽ met toepassing van het Europees kaderbesluit inzake terrorismebestrijding en de Belgische genocidewet (Palestijns-IsraŽlisch conflict - Dagvaarding organisaties en Staten voor het Internationaal Strafhof) (2-1063)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-223
p. 7-9 2-223 p. 7-9 (PDF)
Het ontbreken van sociale en milieuclausules in internationale overeenkomsten betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (BLEU) (2-232)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-42
p. 7-8 2-42 p. 7-8 (PDF)
Het ontwerp van internationaal verdrag over wapenhandel (Shattered Lives-project op initiatief van bepaalde NGO's) (3-57)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 34-37 3-25 p. 34-37 (PDF)
Het plan van de Verenigde Staten om een antirakettenschild uit te bouwen (Risico op heropflakkering van de wapenwedloop) (2-485)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-92
p. 14-16 2-92 p. 14-16 (PDF)
Het proces tegen Marwane Barghouti (in IsraŽl - IsraŽlisch-Palestijns probleem) (3-276)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-59
p. 7-8 3-59 p. 7-8 (PDF)
Het proces van de vermoedelijke verantwoordelijken voor de moord op Laurent-Dťsirť Kabila (2-1089)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 16-18 2-235 p. 16-18 (PDF)
Het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo (Link tussen deze exploitatie en het conflict in de regio van de Grote Meren - Contacten tussen het VN-panel en Sabena-cargo - Instelling van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-577)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 11-17 2-107 p. 11-17 (PDF)
Het recht op dubbele nationaliteit en het uitblijven van de ondertekening en ratificatie van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit (3-24)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 20-22 3-14 p. 20-22 (PDF)
Het recht op dubbele nationaliteit en het uitblijven van de ondertekening en ratificatie van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit (3-279)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-61
p. 74-76 3-61 p. 74-76 (PDF)
Het referendum dat op 23 maart 2003 in TsjetsjeniŽ wordt georganiseerd (Aanwezigheid van de OVSE als "waakzame partner") (2-1282)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 20-22 2-277 p. 20-22 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot het lot van Ingrid Betancourt (Senator in Colombia en gewezen presidentskandidate van de Groenen, vastgehouden door de FARC - Vredesonderhandelingen) (3-224)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Crombť-Berton aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-52
p. 48-50 3-52 p. 48-50 (PDF)
Het risico op zware ongevallen als gevolg van de opslag van wapens in TransdnjestriŽ (MoldaviŽ - Mogelijk Europees programma om die toestand in het reine te trekken) (2-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-209
p. 18-20 2-209 p. 18-20 (PDF)
Het schrappen van de 4 juli-receptie op de Ambassade van de Verenigde Staten (te Brussel - Openbare veiligheid) (2-313)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-61
p. 15-17 2-61 p. 15-17 (PDF)
Het standpunt en de acties van BelgiŽ ten aanzien van de Iraakse kwestie (Embargo) (2-137)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 24-28 2-54 p. 24-28 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ en van de Europese Unie over het regime in Birma (Aanbevelingen van de IAO over de dwangarbeid - Handelsbetrekkingen met Birma - Geval Total Fina Elf) (2-408)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-103
p. 77-81 2-103 p. 77-81 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ met betrekking tot het Mashkadov-plan (Oorlog in TsjetsjeniŽ) (3-268)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-49
p. 23-26 3-49 p. 23-26 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering ten aanzien van de eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie (3-10)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-18
p. 56-59 3-18 p. 56-59 (PDF)
Het standpunt van de regering met betrekking tot de ontwikkeling van de toestand in TsjetsjeniŽ (Oorlog - Rechten van de mens - Belgisch-Russische politieke samenwerking inzake terrorismebestrijding - Vluchtelingen - Belgisch EU-voorzitterschap - Raad van Europa) (2-686)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-187
p. 68-74 2-187 p. 68-74 (PDF)
Het sturen van waarnemers van de Europese Unie naar Peru voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen (2-125)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-45
p. 29-32 2-45 p. 29-32 (PDF)
Het toekennen van de UMTS-licenties (Mobilofonie - GSM - Doorgaan of niet van de veiling bij gebrek aan kandidaten) (2-496)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 10-12 2-94 p. 10-12 (PDF)
Het uitblijven van de ratificatie van een protocol aangaande wederzijdse rechtshulp (Aanvullend protocol bij het Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken - Luxemburg - Fiscale fraudedossier "Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting" - Inventaris van nog te bekrachtigen verdragen) (2-698)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 19-21 2-181 p. 19-21 (PDF)
Het uitreiken van diplomatieke paspoorten (Inperking van het diplomatieke statuut - EfficiŽnte werking van gewestelijke exportdiensten Export Vlaanderen en AWEX) (2-451)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 23-24 2-89 p. 23-24 (PDF)
Het uitstel van het "Toll Collect"-systeem in Duitsland en de gevolgen hiervan voor de Belgische transportsector (Elektronisch tolsysteem via een boordcomputer) (3-155)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-45
p. 63-64 3-45 p. 63-64 (PDF)
Het verdwijnen van de Chinese arts Jiang Yanyong (Bloedige repressie tegen en opsluiting van de vredesdemonstranten op het Tian'anmen-plein - Vervolging van dissidenten die het bloedbad willen herdenken - Wapenembargo) (3-306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-64
p. 44-46 3-64 p. 44-46 (PDF)
Het verlenen van visa voor Kosovaren door de Belgische ambassade in Belgrado (2-967)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-202
p. 15-16 2-202 p. 15-16 (PDF)
Het verslag van Human Rights Watch over de zelfmoordaanslagen in IsraŽl en dat van Amnesty International waarin het optreden van het IsraŽlisch leger als oorlogsmisdaden bestempeld worden (2-1104)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-239
p. 7-9 2-239 p. 7-9 (PDF)
Het visum voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen of er een tussenlanding maken (Digitaal of machinaal leesbaar paspoort - Biometrische gegevens - Visa waiver program) (3-21)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 18-20 3-14 p. 18-20 (PDF)
Het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum (2-259)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 45-49 2-78 p. 45-49 (PDF)
Het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum (o.a. door de consulaire diensten in Sao Paulo) (2-363)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-74
p. 8-10 2-74 p. 8-10 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het voorziene bezoek van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken aan IsraŽl en de Palestijnse gebieden (Vredesakkoord - Lot van de vluchtelingen - Toepassing VN-resolutie 194/III) (2-307)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 6-8 2-59 p. 6-8 (PDF)
Het vredesplan voor de westelijke Sahara en het referendum over het zelfbeschikkingsrecht dat onder de bescherming van de VN gehouden moet worden (en de eerbiediging van de rechten van de vrouw in Marokko - Betrekkingen Algerije-Marokko) (2-79)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 13-16 2-31 p. 13-16 (PDF)
Hulde (2003-2004)      
  Eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen in Madrid
3-46
p. 46-47 3-46 p. 46-47 (PDF)
Internationale Koffie-Overeenkomst - Ratificering - Stand van zaken (2-316)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 295 2-8 p. 295 (PDF)
Internationale organisaties - Vacatures - Taalkundige vereisten (FinanciŽle bijdrage van BelgiŽ - Nationaliteitsvoorwaarden - Toestand bij VN, NAVO, EU, OVSE, EIB en OVSE) (3-109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 26-27 3-1 p. 26-27 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 156-160 3-2 p. 156-160 (PDF)
Internationale verdragen - Ratificatie - Achterstand (3-282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 164 3-2 p. 164 (PDF)
Irak - Economisch embargo - Diplomatieke aanwezigheid - Standpunt van de regering (2-422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 407 2-10 p. 407 (PDF)
Irak - Sturen van Turkse troepen (buiten een VN-mandaat - Vrees van de Kurdische bevolking in Irak - Gebrek aan overleg met Europa - Belgisch diplomatiek standpunt) (3-372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 315 3-5 p. 315 (PDF)
Iran - Mogelijke dreiging tegen BelgiŽ - Standpunt van de minister (Klacht tegen voormalig president Rafsanjani) (2-554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 669 2-15 p. 669 (PDF)
IsraŽlische "veiligheidsmuur" - Juridische gevolgen - Onderzoek van het Internationaal Gerechtshof - Belgische inbreng (Bouw van een muur rondom de westelijke Jordaanoever) (3-631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 727 3-12 p. 727 (PDF)
Jaarlijkse verslagen aan het Parlement - Voorwaarden - Naleving (2-2190)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3151 2-58 p. 3151 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27 3-1 p. 27 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 221-223 3-3 p. 221-223 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 73 3-1 p. 73 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27 3-1 p. 27 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 160 3-2 p. 160 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3566 2-64 p. 3566 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 295 2-8 p. 295 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-997)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1350-1351 2-28 p. 1350-1351 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2445-2446 2-47 p. 2445-2446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2923-2924 2-54 p. 2923-2924 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgisch voorzitterschap (2-1384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 1981-1982 2-40 p. 1981-1982 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1322 3-22 p. 1322 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-25
p. 1518-1520 3-25 p. 1518-1520 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1322 3-22 p. 1322 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-25
p. 1520 3-25 p. 1520 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1321 3-22 p. 1321 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-28
p. 1884-1885 3-28 p. 1884-1885 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1050)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1321 3-22 p. 1321 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-25
p. 1517-1518 3-25 p. 1517-1518 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 294 2-8 p. 294 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1350 2-28 p. 1350 (PDF)
Libanon - Mensenrechten - Schendingen (Arrestaties - Versterking van de Syrische aanwezigheid) (2-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2358 2-46 p. 2358 (PDF)
Luchtvaart - Verdrag van Montreal - Nieuwe regels inzake de verantwoordelijkheid van luchtvaartmaatschappijen (Ratificatie) (2-1856)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2688-2689 2-51 p. 2688-2689 (PDF)
Madagaskar (Houding van BelgiŽ ten opzichte van de crisis op Madagaskar) (2-816)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 41-44 2-214 p. 41-44 (PDF)
Marokko - Wapenverkoop - Vergunning (2-1128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1525 2-31 p. 1525 (PDF)
Mensenhandel en visafraude (2-1018)      
  Bespreking
2-271
p. 32-54 2-271 p. 32-54 (PDF)
Mensenrechtenverdragen - Ratificatie (Discriminatie van vrouwen - Doodstraf - Twaalfde protocol bij Mensenrechtenverdrag) (3-773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 803-804 3-13 p. 803-804 (PDF)
Migratieproblematiek - Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in 2001 - Rol van de "International Organisation of Migration" (Geharmoniseerd Europees kader) (2-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1206-1207 2-26 p. 1206-1207 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2764)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3954 2-71 p. 3954 (PDF)
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Personeelsleden met een opleiding oosterse vechtsporten (Bescherming ambassades en officiŽle gasten) (2-1629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2297 2-45 p. 2297 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2384 2-46 p. 2384 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3218 2-59 p. 3218 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2004)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2841 2-53 p. 2841 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2924-2925 2-54 p. 2924-2925 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1475-1476 2-30 p. 1475-1476 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3953 2-71 p. 3953 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-70)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 72-73 2-2 p. 72-73 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 638-639 2-14 p. 638-639 (PDF)
Moord op commandant Massoud van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan ( Verband tussen de diefstal van Belgische blanco-paspoorten op diplomatieke posten en de moord - Humanitaire en voedselhulp) (2-570)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-148
p. 51-53 2-148 p. 51-53 (PDF)
NAVO - Akkoorden - Herziening (3-111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 27 3-1 p. 27 (PDF)
NAVO - Uitbreiding van het actieterrein - Standpunt van de Belgische regering (Uitbreiding tot Afrika) (3-630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 727 3-12 p. 727 (PDF)
NGO's - Subsidies - Controle door de overheid (2-1181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1653-1655 2-34 p. 1653-1655 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1873-1874 2-38 p. 1873-1874 (PDF)
Nieuwe procedure inzake de aflevering van reispassen - Overgangsregeling - Publicatie van de (nieuwe) brochure "Reis Wijs" (3-894)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1026-1027 3-16 p. 1026-1027 (PDF)
  Bul. 3-19
p. 1161-1162 3-19 p. 1161-1162 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-24
p. 1458-1459 3-24 p. 1458-1459 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Algemene bespreking
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-116
p. 82 2-116 p. 82 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 81 2-116 p. 81 (PDF)
   Oprichting van een Agentschap ter vervanging van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
2-116
p. 81-82 2-116 p. 81-82 (PDF)
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-116
p. 81-82 2-116 p. 81-82 (PDF)
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-116
p. 83-85 2-116 p. 83-85 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-116
p. 83 2-116 p. 83 (PDF)
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-116
p. 85 2-116 p. 85 (PDF)
   Versoepeling van het systeem van de dubbele meerderheid in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
2-116
p. 86 2-116 p. 86 (PDF)
   Vertegenwoordiging van de Nederlandse en Franse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Verhoging van het aantal mandatarissen
2-116
p. 86 2-116 p. 86 (PDF)
   Waarborgen voor de Franstalingen in de faciliteitengemeenten en voor de Vlamingen in Brussel
2-116
p. 83-85 2-116 p. 83-85 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-8
p. 8-16 3-8 p. 8-16 (PDF)
  3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Overheveling van de bevoegdheden naar de gemeenschappen en de gewesten (2-888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1281-1282 2-27 p. 1281-1282 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1092)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1322 3-22 p. 1322 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1322 3-22 p. 1322 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1322 3-22 p. 1322 (PDF)
Oost-Timor - Initiatieven van de regering - Middelen om pressie uit te oefenen op IndonesiŽ (2-52)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 9 2-1 p. 9 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-2
p. 70-71 2-2 p. 70-71 (PDF)
Orde van Malta - Erkenning (Vertegenwoordiging van de Orde in BelgiŽ - Ontvangst door de Koning van een hoge onderscheiding in de Orde) (2-1793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2466-2467 2-47 p. 2466-2467 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2263-2264 2-44 p. 2263-2264 (PDF)
Paspoortfraude - Toestand in BelgiŽ - Arrestaties (2-2202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3152 2-58 p. 3152 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-12)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 24-25 2-1 p. 24-25 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-7
p. 247 2-7 p. 247 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1351 2-28 p. 1351 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 - Bijkomende informatie (2-1250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1755-1756 2-36 p. 1755-1756 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2841-2842 2-53 p. 2841-2842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2925-2926 2-54 p. 2925-2926 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2704)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3953-3954 2-71 p. 3953-3954 (PDF)
Raketten - Proliferatie (Europese veiligheid) (2-1262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1756-1758 2-36 p. 1756-1758 (PDF)
Recente verklaringen van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de Intergouvernementele Conferentie (Institutionele hervormingen) (2-258)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-46
p. 10-16 2-46 p. 10-16 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3954 2-71 p. 3954 (PDF)
Rechten van het kind - Jaarlijks verslag aan het Parlement (Dag voor de rechten van het kind - Naleving Verdrag van de Verenigde Naties - Unicef - Algemene Vergadering van de Verenigde Naties) (2-1194)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1655-1657 2-34 p. 1655-1657 (PDF)
Rechten van het kind - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3954 2-71 p. 3954 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 458 3-7 p. 458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 526 3-8 p. 526 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Begroting in evenwicht
2-232
p. 15-16 2-232 p. 15-16 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-232
p. 16-18 2-232 p. 16-18 (PDF)
   Rang toegekend door VN-deskundigen aan BelgiŽ inzake menselijke ontwikkeling
2-232
p. 13-14 2-232 p. 13-14 (PDF)
   Schuldbeleid
2-232
p. 6-10 2-232 p. 6-10 (PDF)
   Verhoging van de pensioenen voor de zelfstandigen
2-232
p. 30-31 2-232 p. 30-31 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fiscale hervorming
2-146
p. 6-8 2-146 p. 6-8 (PDF)
  2-146
p. 71 2-146 p. 71 (PDF)
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 71-72 2-146 p. 71-72 (PDF)
   Hervorming van de federale administratie (Copernicusplan)
2-146
p. 63-69 2-146 p. 63-69 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting - Verlaging van de aanslagvoet van 40,17 % naar 34 % en afschaffing van aftrekposten
2-146
p. 6-8 2-146 p. 6-8 (PDF)
  2-146
p. 71 2-146 p. 71 (PDF)
  2-146
p. 74 2-146 p. 74 (PDF)
   Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-146
p. 71 2-146 p. 71 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
2-146
p. 12-13 2-146 p. 12-13 (PDF)
  2-146
p. 49-50 2-146 p. 49-50 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 41-44 2-146 p. 41-44 (PDF)
  2-146
p. 44 2-146 p. 44 (PDF)
  2-146
p. 45 2-146 p. 45 (PDF)
  2-146
p. 47 2-146 p. 47 (PDF)
   Vredesproces in het Midden-Oosten
2-146
p. 43 2-146 p. 43 (PDF)
   Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-146
p. 12-14 2-146 p. 12-14 (PDF)
  2-146
p. 49-50 2-146 p. 49-50 (PDF)
Reis van de minister naar IsraŽl in januari 2004 - Intenties (Twijfel over een ontmoeting met de Palestijnse leiders) (3-442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 457 3-7 p. 457 (PDF)
Repatriering van Belgische staatsburgers in het buitenland - Bevoegdheid van het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken (Bijstand aan slachtoffers van ongevallen of zieken - Tenlasteneming van ziekenhuiskosten door de ziekteverzekering - Onderhandelingen met luchtvaartmaatschappijen) (2-1638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2306-2308 2-45 p. 2306-2308 (PDF)
Russiche Federatie - TsjetsjeniŽ - Schending van de mensenrechten (Foltering - Doodstraf) (2-2142)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3122-3125 2-57 p. 3122-3125 (PDF)
Russische waardepapieren van voor 1917 - Standpunt van de Russische minister van Buitenlandse Zaken (3-407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 343 3-5 p. 343 (PDF)
Russische waardepapieren van vůůr 1917 - Vergoeding (3-34)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 71-72 3-1 p. 71-72 (PDF)
Rwanda - Uitspraken van generaal Dallaire - Levering van wapens (3-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 803 3-13 p. 803 (PDF)
Seksueel misbruik van vluchtelingen gepleegd door ambtenaren van het UNHCR en van diverse NGO's (Verslag Hoge Commissariaat der Verenigde Naties - Vervolgingen - Militair gelegerd in BosniŽ) (2-915)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-190
p. 11-12 2-190 p. 11-12 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-217)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 76-77 3-1 p. 76-77 (PDF)
Slachtoffers van deportatie - Verplichte tewerkstelling in Duitsland - Schadeloosstelling vanwege de BRD (2-476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 513-514 2-12 p. 513-514 (PDF)
Sluikhandel in kunstwerken - Overeenkomst van de Unesco - Bekrachtiging (2-1236)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1755 2-36 p. 1755 (PDF)
Staten - Erkenning door de Verenigde Naties en door BelgiŽ - Diplomatieke betrekkingen (Mededeling van de erkenning - Landen waarmee BelgiŽ geen betrekkingen onderhoudt - Intenties) (2-2149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3109-3110 2-57 p. 3109-3110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3168-3170 2-58 p. 3168-3170 (PDF)
Statuut van het Internationaal Strafhof - Definitie wettige zelfverdediging (2-65)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maystadt aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 71-72 2-2 p. 71-72 (PDF)
Stichtingsverdrag van het Internationaal Strafgerechtshof - Toetredingsvoorwaarden voor de toekomstige lidstaten van de Europese Unie - Bijzonder aspect (2-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1476-1477 2-30 p. 1476-1477 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-319)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 287-288 3-4 p. 287-288 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 802 3-13 p. 802 (PDF)
Taiwan - Referendum - Houding van de Belgische regering (Referendum over onafhankelijkheid) (3-840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 969 3-15 p. 969 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1095 3-17 p. 1095 (PDF)
Terrorisme - Inlichtingendiensten - Interventie- en infiltratienetwerken - Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (Akkoorden in het kader van de Europese Unie en met de VS - Geheime akkoorden - Wettelijkheid - FBI) (3-902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1027 3-16 p. 1027 (PDF)
Terrorisme - Kernwapens - Rapport van de anti-terrorismeonderzoeksgroep van de Verenigde Naties (Uiteenzetting op een internationale conferentie in opdracht van de Internationale Organisatie voor atoomenergie - Trafiek van nucleaire stoffen) (2-1630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2303-2305 2-45 p. 2303-2305 (PDF)
Theatre Missile Defense-programma - Standpunt Belgische regering - Mogelijke nieuwe internationale wapenwedloop (2-498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 583 2-13 p. 583 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3519 2-63 p. 3519 (PDF)
Toekennen adellijke gunsten - Consultatieve commissie - Samenstelling (2-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 711-712 2-16 p. 711-712 (PDF)
USA-killer-raket-test - Inbreuk op het Anti-Ballistic-Missile-Verdrag (Risico op loskoppeling van de Amerikaanse veiligheid van de Europese en op heropflakkering van de wapenwedloop) (2-150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-5
p. 174-175 2-5 p. 174-175 (PDF)
Uitbouw van een eigen EU-nucleaire strategie - Gevolgen voor de NAVO - Verhoudingen tussen de VS en Europa (2-354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 348-350 2-9 p. 348-350 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Jaarlijks verslag van de minister met betrekking tot de toepassing van de taalwet in bestuurszaken (Buitenlandse Zaken) (3-306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 261-262 3-4 p. 261-262 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3217-3218 2-59 p. 3217-3218 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-74)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 72 3-1 p. 72 (PDF)
Venezuela - Landenfiche (Partijdige voorstelling van het land) (3-808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Guilbert aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 900-901 3-14 p. 900-901 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-24
p. 1456-1458 3-24 p. 1456-1458 (PDF)
Verdrag over de biologische wapens - Sancties - Standpunt van BelgiŽ (Controle op de naleving van het verdrag van 1972) (2-1425)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 1982-1985 2-40 p. 1982-1985 (PDF)
Verdragen - Procedure voor het sluiten (Federalisering van de Staat - Gewestelijke ratificatieinstrumenten) (3-343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 262 3-4 p. 262 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 341-342 3-5 p. 341-342 (PDF)
Verenigde Naties - Vrouwelijke Belgische vertegenwoordiging in 1999 (2-323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 297 2-8 p. 297 (PDF)
Verkoop van wapens aan derde landen - Belgisch beleid - Verkoop aan Colombia (2-178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste ministre en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 211 2-6 p. 211 (PDF)
Vietnamese adoptiekinderen die niet mogen vertrekken naar de Belgische adoptiefouders die hun werden toegewezen (2-640)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-165
p. 7-10 2-165 p. 7-10 (PDF)
ViŽtnam - Belgische hulp (2-2086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2993-2994 2-55 p. 2993-2994 (PDF)
ViŽtnam - Verdediging van de mensenrechten (Schending van de godsdienstvrijheid - Schuldkwijtschelding) (2-1161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-32
p. 1564-1566 2-32 p. 1564-1566 (PDF)
Vliegtuigtickets - Aankoop (3-649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 727-728 3-12 p. 727-728 (PDF)
Vluchtelingen - Seksueel misbruik door ontwikkelingshelpers (2-1925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2775-2776 2-52 p. 2775-2776 (PDF)
Voormalige Oostbloklanden - Waardepapieren - Vergoeding (3-408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 412-413 3-6 p. 412-413 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942) (2-408)      
  Algemene bespreking
2-132
p. 24-30 2-132 p. 24-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement) (2-451)      
  Bespreking
2-52
p. 4-27 2-52 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Bespreking van de amendementen
3-51
p. 45-48 3-51 p. 45-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Bespreking
2-175
p. 45-51 2-175 p. 45-51 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-175
p. 50-51 2-175 p. 50-51 (PDF)
Voorstel van resolutie over de parlementaire controle op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (2-797)      
  Bespreking
2-132
p. 19-23 2-132 p. 19-23 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1283 2-27 p. 1283 (PDF)
Werelderfgoed - Bescherming Machu Picchu - Naleving Unesco-Conventie (Peru - Kabelbaan en andere bouwplannen) (2-619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 757-758 2-17 p. 757-758 (PDF)
Wereldgezondheidsorganisatie - Taiwan - Kandidaatstelling waarnemer - Belgisch standpunt (o.a. voorkoming van epidemiŽn) (3-1010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1277 3-21 p. 1277 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 73 3-1 p. 73 (PDF)
Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Opheffing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht en opnemen van de belangrijkste bepalingen in het gemeenrecht) (3-136)      
  Algemene bespreking
3-12
p. 4-11 3-12 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te KaÔro op 28 februari 1999 (2-391)      
  Algemene bespreking
2-55
p. 9-10 2-55 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek TunesiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997 (2-252)      
  Algemene bespreking
2-31
p. 4-5 2-31 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek AlbaniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tirana op 1 februari 1999 (2-390)      
  Algemene bespreking
2-55
p. 9-10 2-55 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Ivoorkust inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 1 april 1999 (2-420)      
  Algemene bespreking
2-55
p. 9-10 2-55 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Algemene bespreking
2-31
p. 6-12 2-31 p. 6-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (ECE-Rivierenverdrag - Internationale samenwerking inzake gebruik en bescherming van grensoverschrijdende zoetwatervoorraden) (2-406)      
  Algemene bespreking
2-55
p. 11-14 2-55 p. 11-14 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993 (3-259)      
  Algemene bespreking
3-47
p. 29-30 3-47 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-17
p. 12-32 3-17 p. 12-32 (PDF)
  3-18
p. 33-53 3-18 p. 33-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 (2-838)      
  Algemene bespreking
2-161
p. 32-35 2-161 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije, 2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland, 3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Letland, 4į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Litouwen, 5į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek RoemeniŽ, 6į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Slowaakse Republiek, 7į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek SloveniŽ, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003 (Interne aanpassing van het Bondgenootschap - Uitbreiding van de NAVO - Uitbreidingskosten) (3-142)      
  Algemene bespreking
3-17
p. 4-11 3-17 p. 4-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wit-Rusland - Uitbreiding van de Europese Unie - Organisatie van een gala door Europese diplomaten (Weigering) (3-973)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1183-1184 3-19 p. 1183-1184 (PDF)
Zaak-Pinochet - Juridische procedures ingezet door BelgiŽ - Kostprijs (Advocaten in Groot-BrittaniŽ) (2-535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 639-640 2-14 p. 639-640 (PDF)
Zijn "open brief aan mijn IsraŽlische vrienden" (Over de cassatie-uitspraak inzake de draagwijdte van de zogenaamde genocidewet van 1993 - Palestijnse kwestie - Antidemocratische aspecten van het IsraŽlisch Staatsbestel) (2-1276)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-275
p. 14-16 2-275 p. 14-16 (PDF)
Zijn verklaringen inzake het recent rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in de Democratische Republiek Congo (Proces van Kimberley - Controle op de diamanthandel in Antwerpen) (2-1095)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 9-10 2-237 p. 9-10 (PDF)
Zuid-Afrika - Moorden op blanke boeren (Systematische gruweldaden gepleegd door zwarten - Betrekkingen BelgiŽ-Zuid-Afrika) (3-269)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 161-164 3-2 p. 161-164 (PDF)
Zwitserland - Toetreding tot de Europese Unie - Bilaterale akkoorden - Goedkeuring door het Parlement (2-782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1021 2-22 p. 1021 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999