Auteurs- en sprekersregister betreffende "Maystadt Philippe" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"KB-Lux-dossier" (fiscale fraude) - Amnestie      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-58
p. 2962-2963 1-58 p. 2962-2963 (PDF)
A- en P-nummerplaten - Wagen onder het regime van huurkoop (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-19
p. 960 1-19 p. 960 (PDF)
Aanleg van een voorziening n.a.v. de teruggaveplicht in de Maribel-operatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1950 1-40 p. 1950 (PDF)
Aanrekening van belastingverhoging bij belastingovertredingen ter kwader trouw      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1135-1136 1-23 p. 1135-1136 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1966-1967 1-40 p. 1966-1967 (PDF)
Aanslag geheime commissielonen - Wetsbepalingen "versus" administratieve commentaar      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1495-1496 1-31 p. 1495-1496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1582-1583 1-32 p. 1582-1583 (PDF)
Aanvullende belasting op voertuigen op "LPG" (1-540)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3049-3050 1-60 p. 3049-3050 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3133-3134 1-61 p. 3133-3134 (PDF)
Aanwerving adviseurs - Leeftijdsgrens      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2390 1-48 p. 2390 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-50
p. 2533-2534 1-50 p. 2533-2534 (PDF)
Achterstallige betaling aan de gemeenten van de opcentiemen op de belastingen      
  Vraag om uitleg van de heer Poty aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-28
p. 646-648 1-28 p. 646-648 (PDF)
Administratie der Douane en Accijnzen - Formatie van motorbrigades      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-53
p. 2680 1-53 p. 2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2743-2744 1-54 p. 2743-2744 (PDF)
Administratie der Douane en Accijnzen - Verdeling van de ambtenaren - Werkvolume (1-944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3742 1-72 p. 3742 (PDF)
Administratie der Thesaurie - Nieuwe dienst "het Agentschap" (Beheer van de staatsschuld) (1-909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3677 1-71 p. 3677 (PDF)
Administratie van Fiscale Zaken - Benoeming van kandidaten voor leidinggevende functies (1-723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3333-3334 1-65 p. 3333-3334 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3702-3703 1-71 p. 3702-3703 (PDF)
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit - Werking en resultaten (1-811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3491-3492 1-68 p. 3491-3492 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3707-3709 1-71 p. 3707-3709 (PDF)
Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit - Benoeming van kandidaten voor leidinggevende functies (1-724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3334-3335 1-65 p. 3334-3335 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3703-3706 1-71 p. 3703-3706 (PDF)
Administratieve sancties en fiscale boetes      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2816-2817 1-56 p. 2816-2817 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3013-3014 1-59 p. 3013-3014 (PDF)
Aflossing van de staatsschuld - Bijdrage van de regio's tot de totstandkoming van het primair surplus      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-34
p. 1696 1-34 p. 1696 (PDF)
Afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van een hypothecaire volmacht (1-792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3444 1-67 p. 3444 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4039-4040 1-77 p. 4039-4040 (PDF)
Afschrijving van kapitaal door een handelsvennootschap (artikel 72ter gecoŲrdineerde wetten op de handelsvennootschappen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 982-983 1-20 p. 982-983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1065 1-21 p. 1065 (PDF)
Afschrijvingsstelsel voor boten en schepen gebruikt voor de zee- of binnenscheepvaart die verhuurd worden aan derden      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1799-1800 1-37 p. 1799-1800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-38
p. 1870-1871 1-38 p. 1870-1871 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1851-1852 1-38 p. 1851-1852 (PDF)
Aftrek van BTW op hotel- en restaurantkosten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Milquet aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-47
p. 2366-2367 1-47 p. 2366-2367 (PDF)
Aftrekbaarheid van de bijdrage die een niet-beschermde persoon aan een ziekenfonds betaalt (Begunstigde van een onderhoudsuitkering)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2941 1-58 p. 2941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3017-3018 1-59 p. 3017-3018 (PDF)
Aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen voor groepsverzekeringen - Overeenstemming met de Europese regels (1-1129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4059 1-78 p. 4059 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4280-4281 1-81 p. 4280-4281 (PDF)
Aftrekbare kosten die niet werkelijk zijn betaald, doch een zekere en vaststaande schuld vormen (artikel 49 WIB)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 983-984 1-20 p. 983-984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1066 1-21 p. 1066 (PDF)
Aftrekbare kosten die niet werkelijk zijn betaald, doch een zekere en vaststaande schuld vormen (artikel 49 WIB) (1-1088)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3948 1-76 p. 3948 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4275 1-81 p. 4275 (PDF)
Afwijzing van een naturalisatieaanvraag - Terugbetaling van de helft van het registratierecht (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3280 1-64 p. 3280 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3522-3523 1-68 p. 3522-3523 (PDF)
Afzonderlijke aanslag - Toepassing art. 171, 5į, WIB 92      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1344 1-28 p. 1344 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1407 1-29 p. 1407 (PDF)
Airbusprogramma - Overeenkomst tussen Staat en bedrijven - Wisselkoersgarantie      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-21
p. 1067-1068 1-21 p. 1067-1068 (PDF)
Ambtenaren bij de fiscale besturen - Cumulatie van ambten - Plichtenleer      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2223 1-45 p. 2223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2460-2461 1-49 p. 2460-2461 (PDF)
Antimisbruik-bepalingen van artikel 344, 1į WIB - Oprichting of ontbinding/vereffening van een vennootschap      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2394 1-48 p. 2394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3406-3407 1-66 p. 3406-3407 (PDF)
Armoedeproblematiek (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1896 1-39 p. 1896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2110-2111 1-43 p. 2110-2111 (PDF)
Art. 26 WIB - Voordelen die in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 24-25 1-2 p. 24-25 (PDF)
Artikel 26 WIB : abnormaal of goedgunstige voordelen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-4
p. 131 1-4 p. 131 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 559-560 1-12 p. 559-560 (PDF)
Artikel 9 van het regentsbesluit van 18 maart 1831 : kwijtschelding van boetes      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1855-1856 1-38 p. 1855-1856 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2307-2308 1-46 p. 2307-2308 (PDF)
Artikelen 57 en 58 van het Wetboek der registratierechten - Verlaging van het recht tot 6 pct. bij koop van bouwgrond - Vaststelling van het kadastraal inkomen      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 118 1-4 p. 118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-10
p. 473-474 1-10 p. 473-474 (PDF)
Auditing van overheidsdiensten door private auditbureaus (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-49
p. 2442 1-49 p. 2442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3701-3702 1-71 p. 3701-3702 (PDF)
Automatisering van de hypotheekbewaringen - Individualisatie en centralisatie van het registreren van onroerende eigendommen      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1725-1726 1-35 p. 1725-1726 (PDF)
  Bul. 1-71
p. 3679-3680 1-71 p. 3679-3680 (PDF)
Autoradio - Inning van het luistergeld      
  Schriftelijke vraag van de heer Poty aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 355 1-8 p. 355 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4264-4265 1-81 p. 4264-4265 (PDF)
BTW - Belastingplichtige bedrijfsleiders en vennoten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2396 1-48 p. 2396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2584-2586 1-51 p. 2584-2586 (PDF)
BTW - Sierteeltproducten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-37
p. 1811 1-37 p. 1811 (PDF)
BTW bij huurkoop - Vaststelling van de maatstaf van heffing      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Milquet aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2221 1-45 p. 2221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2310-2311 1-46 p. 2310-2311 (PDF)
BTW op intellectueel werk      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1774 1-36 p. 1774 (PDF)
BTW op werken aan schoolgebouwen      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-53
p. 2679-2680 1-53 p. 2679-2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2743 1-54 p. 2743 (PDF)
BTW op woon-werkverplaatsingen van BTW-belastingplichtigen (Autokosten) (1-594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3105 1-61 p. 3105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3236-3237 1-63 p. 3236-3237 (PDF)
BTW-aftrek voor vennootschappen die personen vervoeren (Taxis - Vervoer per limousine)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 627-628 1-13 p. 627-628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 753 1-15 p. 753 (PDF)
BTW-aftrek op kosten voor een auto waarvan de belastingplichtige geen eigenaar is (1-1048)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3893 1-75 p. 3893 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4043 1-77 p. 4043 (PDF)
BTW-controle - Voorleggen van een kopie van de jaarrekeningen (1-780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3443-3444 1-67 p. 3443-3444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3706-3707 1-71 p. 3706-3707 (PDF)
BTW-plichtige gemeentebesturen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-11
p. 509 1-11 p. 509 (PDF)
BTW-tarief van toepassing bij de heroprichting van een afgebrande woning (1-814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-68
p. 3526 1-68 p. 3526 (PDF)
BTW-tarieven voor diergeneeskundige verzorging van geleidehonden      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 79 1-3 p. 79 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-4
p. 144-145 1-4 p. 144-145 (PDF)
Bankkluizen (Rechthebbende onbekend - Joodse tegoeden, holocaust) (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2148 1-44 p. 2148 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2360-2361 1-47 p. 2360-2361 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Afschrijving van een cliŽntŤle die in een vennootschap wordt ingebracht      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2777-2778 1-55 p. 2777-2778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3132-3133 1-61 p. 3132-3133 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Afschrijvingstermijn van immaterieel vast actief      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-34
p. 1694-1695 1-34 p. 1694-1695 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Aftrekbaarheid van de kosten van relatiegeschenken      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-10
p. 462 1-10 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 508-509 1-11 p. 508-509 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Aftrekbeperking voor personenwagens - Huur van vervangwagens door garagisten      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-10
p. 462-463 1-10 p. 462-463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 563 1-12 p. 563 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Bedrijfsleidersverzekering - Pensioen - Aftrek- en belastbaarheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1495 1-31 p. 1495 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1693-1694 1-34 p. 1693-1694 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Erelonen betaald aan fiscaal deskundigen en gespecialiseerde advocaten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1672-1673 1-34 p. 1672-1673 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1810-1811 1-37 p. 1810-1811 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Inbreng van bedrijfsafdelingen of takken van bedrijvigheid met vrijstelling van belasting - Voorziening voor risico's en kosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1345-1346 1-28 p. 1345-1346 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1408-1411 1-29 p. 1408-1411 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Investeringsaftrek - Verhuur van paardenstallen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1898 1-39 p. 1898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1970-1971 1-40 p. 1970-1971 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Kosten m.b.t. het gebruik van auto's in het buitenland - Instructies en richtlijnen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2395-2396 1-48 p. 2395-2396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2464-2465 1-49 p. 2464-2465 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3622 1-70 p. 3622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-74
p. 3867 1-74 p. 3867 (PDF)
Bedrijfslasten en -uitgaven - Verhoging kilometervergoeding woon-werk-verkeer voor ambtenaren      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 181 1-5 p. 181 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 319 1-7 p. 319 (PDF)
Bedrijfsvoorheffing - Faillissementen      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 730 1-15 p. 730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 955-956 1-19 p. 955-956 (PDF)
Bedrijfsvoorheffing - Gepensioneerde belastingplichtigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1854 1-38 p. 1854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1910-1911 1-39 p. 1910-1911 (PDF)
Bedrijfsvoorheffing - Pensioenen - Berekening van de voorheffing      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 729 1-15 p. 729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-18
p. 911-912 1-18 p. 911-912 (PDF)
Bedrijfsvoorheffing - Terugbetaling van het teveel aan geÔnde bedrijfsvoorheffing      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-25
p. 1234 1-25 p. 1234 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-27
p. 1312-1313 1-27 p. 1312-1313 (PDF)
Beginsel van bescherming van gewettigd vertrouwen      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2394 1-48 p. 2394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3578-3579 1-69 p. 3578-3579 (PDF)
Begrip "bedrijfsleider" in de zin van artikel 32, eerste lid, 2į WIB      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2391 1-48 p. 2391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2463 1-49 p. 2463 (PDF)
Beheerskosten voor rekeningen-courant - Aftrek als beroepskosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2941 1-58 p. 2941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3300 1-64 p. 3300 (PDF)
Bejaarden in rustoorden - OCMW-tussenkomsten - Betaling van belastingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1854 1-38 p. 1854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1910 1-39 p. 1910 (PDF)
Belasting op basis van indiciŽn      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2778-2779 1-55 p. 2778-2779 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2901-2902 1-57 p. 2901-2902 (PDF)
Belasting op basis van indiciŽn (1-1148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4061 1-78 p. 4061 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-85
p. 4526 1-85 p. 4526 (PDF)
Belasting op de bedrijfsinkomsten van dierenartsen (1-779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3443 1-67 p. 3443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3706 1-71 p. 3706 (PDF)
Belasting op de inverkeerstelling - Eigendomsoverdracht in het kader van juridische reorganisatie van ondernemingen - Vrijstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-62
p. 3185-3186 1-62 p. 3185-3186 (PDF)
Belastingaangiften - Grondig versus summier onderzoek      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-1
p. 3-4 1-1 p. 3-4 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-2
p. 46-47 1-2 p. 46-47 (PDF)
Belastingaangiften - Lange vragenlijsten      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-1
p. 4 1-1 p. 4 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-2
p. 47-48 1-2 p. 47-48 (PDF)
Belastingen - Bestrijding van de belastingontduiking - Fraude veroorzaakt door misbruik van de forfaitaire buitenlandse belasting      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 307 1-7 p. 307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 433 1-9 p. 433 (PDF)
Belastingen - Kosten van een drink bij het betrekken van een nieuwe zaak      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2499 1-50 p. 2499 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2700-2701 1-53 p. 2700-2701 (PDF)
Belastingen op niet-ontvangen inkomsten (1-892)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3621-3622 1-70 p. 3621-3622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3766-3767 1-72 p. 3766-3767 (PDF)
Belastingfraude - Vervolgingen - Verjaring (1-574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3104 1-61 p. 3104 (PDF)
Belastingontwijking en/of -ontduiking in het forfaitair stelsel - Beloofde statistieken      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1136 1-23 p. 1136 (PDF)
Belastingschulden van een ex-echtgenoot (1-1115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4008-4009 1-77 p. 4008-4009 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4385-4386 1-83 p. 4385-4386 (PDF)
Belastingsvermindering bij verminderde handelsactiviteiten t.g.v. wegeniswerken uitgevoerd door de overheid (1-1116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4009 1-77 p. 4009 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-78
p. 4090-4091 1-78 p. 4090-4091 (PDF)
Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel - Opheffing van de Dienst t.v.v. de gewestelijke exportdiensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-24
p. 1196-1197 1-24 p. 1196-1197 (PDF)
Belgische grensarbeiders - Herziening van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 355 1-8 p. 355 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 433-434 1-9 p. 433-434 (PDF)
Benaming voor de fracties van de euro      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1774-1775 1-36 p. 1774-1775 (PDF)
Bepalen van het aflossingstarief      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2152-2153 1-44 p. 2152-2153 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2362-2363 1-47 p. 2362-2363 (PDF)
Bepalingen ter uitvoering van artikel 8bis Wetboek Registratierechten (1-1120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4009-4010 1-77 p. 4009-4010 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4278-4279 1-81 p. 4278-4279 (PDF)
Bericht van wijziging m.b.t. een aanslagjaar waarvoor geen enkele inkohiering verricht is bij gebrek aan belastinggrondslag - Termijn om klacht in te dienen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2391 1-48 p. 2391 (PDF)
Beroepskosten en -uitgaven - Gemeentelijke riool- en huisvuilbelastingen voor zelfstandige belastingplichtigen wier gebouw een dubbele bestemming heeft (1-982)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3744-3745 1-72 p. 3744-3745 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3988-3989 1-76 p. 3988-3989 (PDF)
Beslissing van het Monetair Comitť van de Europese Unie om muntstukken van een, twee, vijftig ... cent in omloop te brengen      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-25
p. 1247-1248 1-25 p. 1247-1248 (PDF)
Bestaansonzekerheid van bejaarden bij overlijden van de echtgeno(o)t(e) (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-9
p. 413 1-9 p. 413 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 505-506 1-11 p. 505-506 (PDF)
Betalen van boetes opgelopen in het buitenland door de bestuurder van een vrachtwagen - Aansprakelijkheid van de werkgever (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3332 1-65 p. 3332 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3523-3524 1-68 p. 3523-3524 (PDF)
Bevrijdend karakter van de onroerende voorheffing bij een loopbaanpacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 564-566 1-12 p. 564-566 (PDF)
Bezetting van de douanediensten in de zeehavens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge (1-627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3170 1-62 p. 3170 (PDF)
Bijkomende door de BBI ingekohierde bedragen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2340 1-47 p. 2340 (PDF)
  Bul. 1-68
p. 3496 1-68 p. 3496 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-74
p. 3855 1-74 p. 3855 (PDF)
Bijkomende door de Bijzondere Belastingsinspectie ingekohierde bedragen voor de jaren 1990 tot 1994      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 355-356 1-8 p. 355-356 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 750-751 1-15 p. 750-751 (PDF)
Bijkomende intrestaftrek (Hypothecaire lening) (Art. 104 WIB) (1-756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-66
p. 3409 1-66 p. 3409 (PDF)
Bijwerking Rijksregister - Bevolkingsinspectie - Betaling van verkeersbelasting - Vaststellen van boete bij laattijdige betaling (1-1100)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3949-3950 1-76 p. 3949-3950 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4275-4277 1-81 p. 4275-4277 (PDF)
Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - Extra inkohieringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2819 1-56 p. 2819 (PDF)
Bijzondere Belastinginspectie - Cumulatieverbod voor fiscale ambtenaren die hun medewerking verlenen aan fiscale seminaries of cursussen geven in fiscale hogescholen (1-552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3052-3053 1-60 p. 3052-3053 (PDF)
Bijzondere Belastinginspectie - Houding van de gewestelijke directeur van de BBI-Brussel - Controle van ambtenaren die hebben meegewerkt aan publicaties (1-551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3051-3052 1-60 p. 3051-3052 (PDF)
Bijzondere Belastinginspectie - Organisatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2872 1-57 p. 2872 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3073-3075 1-60 p. 3073-3075 (PDF)
Bijzondere Belastinginspectie - Verplichting voor de BBI om de wet betreffende de openbaarheid van bestuur na te leven      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2941-2943 1-58 p. 2941-2943 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3816-3818 1-73 p. 3816-3818 (PDF)
Bijzondere Belastingsinspectie - Bijkomende door de BBI ingekohierde bedragen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-61
p. 3129-3131 1-61 p. 3129-3131 (PDF)
Bijzondere Belastingsinspectie - Bijkomende door de BBI ingekohierde bedragen voor de jaren 1990 tot 1994      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 625-626 1-13 p. 625-626 (PDF)
Bijzondere heffing op roerende inkomsten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-8
p. 382-383 1-8 p. 382-383 (PDF)
Blokkering van het dossier bouw van kustmijnenvegers - Ontbreken van financiŽle garanties (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3560 1-69 p. 3560 (PDF)
Boekhoudkundige en fiscale neutraliteit van de zogenaamde "sale and lease back"-verrichtingen (KB van 30 december 1991 en omzendbrief van 8 juli 1993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 983 1-20 p. 983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1158 1-23 p. 1158 (PDF)
Boete Kredietbank - Onderzoek betrokkenheid kabinet - Bepaling verdere houding      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2466 1-49 p. 2466 (PDF)
Bouw - Verlaagd BTW-tarief - Toegelaten oppervlakte per persoon ten laste      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2467 1-49 p. 2467 (PDF)
Bouw van een sojafabriek in Mombassa (Kenia)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 629 1-13 p. 629 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 864-865 1-17 p. 864-865 (PDF)
Brusselse gemeenten en faciliteitengemeenten - Opbrengst van de personenbelasting (1-844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3558 1-69 p. 3558 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3709 1-71 p. 3709 (PDF)
Buitenlandse vennootschappen - Organisatie van vertoningen - Inhouding van bedrijfsvoorheffing      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2624 1-52 p. 2624 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2897-2899 1-57 p. 2897-2899 (PDF)
Casino's - Belastingopbrengsten - Toegelaten kansspelen (1-587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3104-3105 1-61 p. 3104-3105 (PDF)
Casino's - Fiscaal toezicht      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-51
p. 2589 1-51 p. 2589 (PDF)
Circulaire van 29 juli 1996 (Taalgebruik, verhoging in de weddeschaal) - Toepassing (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3331-3332 1-65 p. 3331-3332 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3462-3463 1-67 p. 3462-3463 (PDF)
Communautair douanevervoer - Transitfraude - Rol van Zwitserland (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-45
p. 2254-2255 1-45 p. 2254-2255 (PDF)
Conformiteit van bankreglementen met de wetgeving - Conclusies onderzoek Test-Aankoop      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2871 1-57 p. 2871 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3235-3236 1-63 p. 3235-3236 (PDF)
Controle der belastingen - Overbelasting van de kantoren      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2776 1-55 p. 2776 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2842-2843 1-56 p. 2842-2843 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3105-3106 1-61 p. 3105-3106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3189 1-62 p. 3189 (PDF)
Controle inzake de verkeersbelasting van niet-geautomatiseerde voertuigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2622-2623 1-52 p. 2622-2623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2841-2842 1-56 p. 2841-2842 (PDF)
CoŲrdinatiecentra      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-26
p. 1268-1269 1-26 p. 1268-1269 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2180-2182 1-44 p. 2180-2182 (PDF)
CoŲrdinatiecentra (1-1038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3847 1-74 p. 3847 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4456-4458 1-84 p. 4456-4458 (PDF)
De ABVV-BBTK belastingfraude      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57 COM
p. 471-472 1-57 COM p. 471-472 (PDF)
De BTW op de sierteelt      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-70
p. 1816 1-70 p. 1816 (PDF)
De BTW-fraude in de horecasector      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-44
p. 1029-1030 1-44 p. 1029-1030 (PDF)
De BTW-reglementering voor uitvoerende artiesten (1-825)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-176
p. 5173-5174 1-176 p. 5173-5174 (PDF)
De BTW-tarieven in de bouw en voor de abonnementen op de privť-televisiezenders (1-707)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-151
p. 3982-3983 1-151 p. 3982-3983 (PDF)
De BTW-tarieven in de bouwsector (Sociale huisvesting)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-97
p. 2572 1-97 p. 2572 (PDF)
De Belgische betrokkenheid bij de levering van wapens naar de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De Belgische fiscus en de Vlaamse zeevisserij (Slooppremies) (1-847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3559-3560 1-69 p. 3559-3560 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3765-3766 1-72 p. 3765-3766 (PDF)
De FN-wapenleveranciers aan de Hutumilities (Uitvoerlicenties - Wapenfabriek in Kenia)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-75
p. 2000-2001 1-75 p. 2000-2001 (PDF)
De Nationale Loterij      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-98
p. 2595-2596 1-98 p. 2595-2596 (PDF)
De Nationale Loterij (Besteding van de winst : communautaire discrepanties - Vlaams Sportfonds) (1-358)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-113 COM
p. 874-878 1-113 COM p. 874-878 (PDF)
De aangekondigde verhoging van de BTW in de bouwsector (1-643)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-133
p. 3571 1-133 p. 3571 (PDF)
De aanpassing van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel (1-841)      
  Mondelinge vraag van de heer Coene aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-178
p. 5242-5243 1-178 p. 5242-5243 (PDF)
De aanwezigheid van hoge ambtenaren op een colloquium over fiscale fraude (1-732)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-157
p. 4172-4173 1-157 p. 4172-4173 (PDF)
De accijnspolitiek ten opzichte van biodiesel (gewonnen uit gebruikte frituurolie) (1-757)      
  Mondelinge vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-161
p. 4298-4299 1-161 p. 4298-4299 (PDF)
De afschaffing van de BTW-vrijstelling voor uitvoerende artiesten (1-767)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-163
p. 4333-4334 1-163 p. 4333-4334 (PDF)
De aftrek van restaurantkosten      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-51
p. 1180 1-51 p. 1180 (PDF)
De bedreigde toekomst van de coŲrdinatiecentra      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-68
p. 1751-1752 1-68 p. 1751-1752 (PDF)
De belasting van de reŽle huurinkomsten      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bribosia-Picard aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-56
p. 1328-1329 1-56 p. 1328-1329 (PDF)
De belastinginspecties (PB : tekenen en indiciŽn ; te verstrekken inlichtingen) (1-923)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-198
p. 5717-5718 1-198 p. 5717-5718 (PDF)
De bescherming en de veiligheid van fiscale ambtenaren      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-117
p. 3131 1-117 p. 3131 (PDF)
De bescherming van de rechten van een cliŽnt in relatie tot een kredietinstelling      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-93
p. 2463-2465 1-93 p. 2463-2465 (PDF)
De betaling van het eurovignet      
  Mondelinge vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-19
p. 422-423 1-19 p. 422-423 (PDF)
De betrokkenheid van de fiscale administratie, in het bijzonder de BBI, bij het boycotten van fiscale fraudedossiers waaronder de Beaulieu-zaak (1-345)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-113 COM
p. 872-875 1-113 COM p. 872-875 (PDF)
De cacaorichtlijn (Plantaardige vetten i.p.v. cacao in de chocolade - Ontwikkelingssamenwerking)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-42
p. 969-970 1-42 p. 969-970 (PDF)
De controle op de dieselfraude en de ontduiking van accijnzen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-33
p. 780 1-33 p. 780 (PDF)
De controle op de kwaliteit van verkochte benzine en diesel      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-24
p. 536-537 1-24 p. 536-537 (PDF)
De controle op de uitreiking van BTW-ontvangstbewijzen bij restaurantbezoek      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-21
p. 470-471 1-21 p. 470-471 (PDF)
De controles inzake het eurovignet      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-90
p. 2364-2365 1-90 p. 2364-2365 (PDF)
De ecotaks op batterijen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-59
p. 1429-1430 1-59 p. 1429-1430 (PDF)
De exportlicentie voor de wapenfabriek FN-Herstal voor de uitbreiding van een munitiefabriek in Kenia      
  Mondelinge vraag van de heer Bourgeois aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-37
p. 840 1-37 p. 840 (PDF)
De financiŽle toestand van de horecasector (BTW-tarief - Aftrekbaarheid restaurantrekeningen - Oneerlijke concurrentie) (1-512)      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-187
p. 5432-5434 1-187 p. 5432-5434 (PDF)
De fiscale en sociaalrechtelijke initiatieven van de regering om in uitvoering van de aanbevelingen van het Pepper-rapport formules van winstdeelneming en aandelenparticipaties door werknemers te bevorderen (1-470)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-118 COM
p. 902-904 1-118 COM p. 902-904 (PDF)
De fiscale hold-up ten opzichte van gepensioneerden met een aanvullend bedrijfspensioen veroorzaakt door de nieuwe vaststelling van de bedrijfsvoorheffing      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-27
p. 603-604 1-27 p. 603-604 (PDF)
De fraude met de dieselolie      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-41 COM
p. 288-290 1-41 COM p. 288-290 (PDF)
De gebeurtenissen die geleid hebben tot de dood van tien paracommando's in Rwanda      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-70
p. 1816-1817 1-70 p. 1816-1817 (PDF)
De gemeentelijke belastingen en de burgers van de Europese Unie (1-481)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-173
p. 5122-5124 1-173 p. 5122-5124 (PDF)
De gevolgen van een tussenkomst bij de administratie der Douane en Accijnzen (Eurovignet)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-70 COM
p. 548-552 1-70 COM p. 548-552 (PDF)
De heffing van belastingen op Vlaamse visserijpremies (Slopingspremies) (1-801)      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-169
p. 5026-5027 1-169 p. 5026-5027 (PDF)
De herhaalde verklaringen van de minister over de bestemming die de gemeenten dienen te geven aan de opbrengst van de verkoop van een deel van hun aandelen in het Gemeentekrediet      
  Mondelinge vraag van de heer Desmedt
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-68
p. 1750-1751 1-68 p. 1750-1751 (PDF)
De herhaalde wijzigingen in de fiscale wetgeving met betrekking tot de reconversievennootschappen (Vrijstelling op uitgekeerde dividenden - Vonnis houdende veroordeling van de Staat)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry
   Antwoord gegeven door mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-115
p. 3073-3074 1-115 p. 3073-3074 (PDF)
De herziening van de wet op de faillissementen (Deposito- en consignatiekas : valutadagen)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-95
p. 2510-2511 1-95 p. 2510-2511 (PDF)
De indeling van het kadastraal inkomen van het materieel en de uitrusting van de ondernemingen      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-109
p. 2952-2953 1-109 p. 2952-2953 (PDF)
De indexering van het kadastraal inkomen van het materieel en de outillage van ondernemingen      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-29
p. 654-655 1-29 p. 654-655 (PDF)
De invoering van de euro en de gevolgen voor de ondernemerswereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-41 COM
p. 290-296 1-41 COM p. 290-296 (PDF)
De invordering van belastingschulden bij overdracht van een handelsfonds      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-102
p. 2763 1-102 p. 2763 (PDF)
De juistheid van de door de BBI gepubliceerde cijfers (Directe belastingen en BTW - Inkoop door vennootschap van eigen middelen : roerende voorheffing) (1-529)      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-197
p. 5693-5695 1-197 p. 5693-5695 (PDF)
De maatstaf voor de BTW-heffing inzake de verkoop van goederen met kortingbonnen      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-77
p. 2072 1-77 p. 2072 (PDF)
De moeilijkheden binnen de sector van de beroepsrestaurateurs (Aftrekbaarheid restaurantrekeningen) (1-517)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-187
p. 5432-5434 1-187 p. 5432-5434 (PDF)
De mogelijkheid voor werkende vennoten om een gedeelte van de winst toe te kennen aan de meewerkende echtgenoot      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-81
p. 2173-2174 1-81 p. 2173-2174 (PDF)
De nationale hymnes en het Belgisch leger      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-109
p. 2954 1-109 p. 2954 (PDF)
De niet-publicatie en het laattijdig verspreiden van deel II van de belastingaangifte      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe
   Antwoord gegeven door de heer Daerden, minister van Vervoer
1-106
p. 2888-2889 1-106 p. 2888-2889 (PDF)
De nieuwe reglementering inzake het vergunningsrecht (Alcohol)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-90
p. 2362-2363 1-90 p. 2362-2363 (PDF)
De nieuwe vermogensbelasting (Standpunt van de adjunct-administrateur-generaal van de belastingadministratie in het Documentatieblad van het ministerie van FinanciŽn)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-41
p. 929-930 1-41 p. 929-930 (PDF)
De noodzakelijke regionalisering van de Nationale Loterij      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken
   Antwoord gegeven door de heer De Clerck, minister van Justitie
1-123
p. 3265-3266 1-123 p. 3265-3266 (PDF)
De omrekeningskosten voor de euro (1-818)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-174
p. 5135-5136 1-174 p. 5135-5136 (PDF)
De onafhankelijkheid van de Nationale Bank van BelgiŽ ten opzichte van de Belgische regering, een eis waaraan moet worden voldaan tijdens de tweede fase van de Economische en Monetaire Unie      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-24 COM
p. 174-178 1-24 COM p. 174-178 (PDF)
De onjuiste berekeningswijze van de bonificatie voor voorafbetalingen in de personenbelasting (1-770)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-67
p. 3463-3464 1-67 p. 3463-3464 (PDF)
De onjuiste informatie die de minister van FinanciŽn aan het publiek heeft verstrekt (Uitzending "Controverse" - Percentage inkohieringen door de BBI) (1-902)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
1-192
p. 5546-5547 1-192 p. 5546-5547 (PDF)
De overheidsparticipatie van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) in Shanghai Bell      
  Vraag om uitleg van de heer Delcroix
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 684-688 1-87 COM p. 684-688 (PDF)
De problemen bij belastingen van gepensioneerden      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-54
p. 1232-1233 1-54 p. 1232-1233 (PDF)
De publikatie van de nationale en de gewestelijke statistieken in verband met de buitenlandse handel      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-24
p. 535-536 1-24 p. 535-536 (PDF)
De recente lening van de Nationale Bank via het IMF aan Zuid-Korea (1-793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3444-3445 1-67 p. 3444-3445 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3583-3585 1-69 p. 3583-3585 (PDF)
De regionalisering van de Nationale Loterij (1-769)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-163
p. 4335-4336 1-163 p. 4335-4336 (PDF)
De roerende en onroerende goederen van de heer Dutroux      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-69
p. 1787-1788 1-69 p. 1787-1788 (PDF)
De rol die de Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan vervullen bij het toezicht op de banken (1-702)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-145
p. 3844-3845 1-145 p. 3844-3845 (PDF)
De schending van de mensenrechten in Algerije en onze verantwoordelijkheid ter zake (1-493)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5280-5282 1-179 p. 5280-5282 (PDF)
De sociale normen in de internationale handel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bribosia-Picard aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Intrekking
1-76
p. 2026 1-76 p. 2026 (PDF)
De sociale normen in de internationale handel (Kinderarbeid)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-71 COM
p. 554-559 1-71 COM p. 554-559 (PDF)
De stand van de werkzaamheden binnen de OESO en het IMF in verband met de plannen om de grensoverschrijdende kapitaalstromen te belasten (1-810)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-172
p. 5089-5090 1-172 p. 5089-5090 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (Niet-discriminatie tussen lokale en buitenlandse investeerders - WHO, OESO) (1-442)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie en aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-166
p. 4433-4438 1-166 p. 4433-4438 (PDF)
De technieken die gehanteerd worden bij het schuldbeheer (Swap)      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-70
p. 1829-1837 1-70 p. 1829-1837 (PDF)
De terugbetaling van Russische leningen aan Belgische houders van deelbewijzen      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-81
p. 2173 1-81 p. 2173 (PDF)
De terugkeer van de Belgische para's uit Congo      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-109
p. 2954-2955 1-109 p. 2954-2955 (PDF)
De toekomst van het kantoor van de controle der Douane en Accijnzen te Aalst      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke
   Antwoord gegeven door de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
1-76
p. 2029-2030 1-76 p. 2029-2030 (PDF)
De toepassing van de ecotakswet op de batterijen (Milieuheffing)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57
p. 1369-1371 1-57 p. 1369-1371 (PDF)
De toepassing van fiscale bepalingen die bekendgemaakt werden in de derde en vierde uitgave van het Belgisch Staatsblad van 31 december 1996, slechts verschenen op 13 en 15 januari 1997 (Retroactiviteit van fiscale bepalingen - Herkwalificatie van intresten betaald door een vennootschap aan een werkend vennoot - Betrekkingen tussen ministeriŽle departementen en de diensten van het Staatsblad - EMU - Handvest van de belastingplichtige)      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-85 COM
p. 666-670 1-85 COM p. 666-670 (PDF)
De uitgifte van de zogenaamde lening "Philippe XVII"      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse handel
1-11
p. 253-257 1-11 p. 253-257 (PDF)
De uitvoer van lansen en andere blanke wapens in 1993 en 1994 (1-646)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-135
p. 3629-3630 1-135 p. 3629-3630 (PDF)
De uitvoering van de regeringsverklaring betreffende de besparingsmaatregelen in de kinderbijslagen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cantillon aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-75
p. 2006-2007 1-75 p. 2006-2007 (PDF)
De uitvoeringsmaatregelen in verband met de wet op de milieutaks en de gevolgen voor de drankverpakking      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-54
p. 1231-1232 1-54 p. 1231-1232 (PDF)
De vaststelling van de modaliteiten van de jongste staatslening      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse handel
1-11
p. 253-257 1-11 p. 253-257 (PDF)
De vergadering van de Wereldhandelsorganisatie te Singapore en haar doelstellingen op het vlak van handel en leefmilieu      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dardenne aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-71 COM
p. 554-559 1-71 COM p. 554-559 (PDF)
De verhoging van accijnzen (Wijnen en mousserende wijnen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-70
p. 1815-1816 1-70 p. 1815-1816 (PDF)
De verklaringen van de gouverneur van de Nationale Bank over de "zwarte" economie (Bestrijding van belastingontduiking - Bijzondere Belastinginspectie)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-84
p. 2220-2222 1-84 p. 2220-2222 (PDF)
De verklaringen van de gouverneur van de Nationale Bank van BelgiŽ over de fiscale fraude      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-77
p. 2071 1-77 p. 2071 (PDF)
De verkoop van overheidsinformatie aan privť-firma's door hoge ambtenaren van het ministerie van FinanciŽn (Commentaar bij fiscale wetgeving : CED-Samson)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-81
p. 2174-2175 1-81 p. 2174-2175 (PDF)
De vermeende racistische schrijfsels bij de marine      
  Mondelinge vraag van de heer Erdman aan de heer Poncelet, mininster van Landsverdediging
1-30
p. 680-681 1-30 p. 680-681 (PDF)
De vermogensbelasting en belasting op inkomsten uit kapitaal      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-48
p. 1119-1128 1-48 p. 1119-1128 (PDF)
De verschillende fiscale behandeling van mannen en vrouwen inzake de individuele levensverzekeringen      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sťmer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-97
p. 2571-2572 1-97 p. 2571-2572 (PDF)
De voorafgaande fiscale akkoorden (ruling)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-54
p. 1233 1-54 p. 1233 (PDF)
De voorrang van internationale verdragen op het interne recht (Ondernemingen uit de show-business : bedrijfsvoorheffing) (1-788)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry
   Antwoord gegeven door mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-167
p. 4445-4446 1-167 p. 4445-4446 (PDF)
De vooruitzichten op economische samenwerking met Algerije      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-131
p. 3529-3530 1-131 p. 3529-3530 (PDF)
De vrijstelling van de aangifte inzake personenbelasting (1-382)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-141
p. 3777-3778 1-141 p. 3777-3778 (PDF)
De wapenhandel en de zwarte lijst van landen aan wie geen wapens mogen worden geleverd      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-32 COM
p. 228-232 1-32 COM p. 228-232 (PDF)
De weddingschappen tijdens wielerwedstrijden      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-27
p. 604-605 1-27 p. 604-605 (PDF)
De weigering van de regering om de bijzondere heffing op roerende inkomsten ingevoerd door artikel 42 van de wet van 28 december 1983 af te schaffen      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-56
p. 1357-1358 1-56 p. 1357-1358 (PDF)
De wijziging van de statuten en van de samenstelling van de raad van bestuur van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-27
p. 602-603 1-27 p. 602-603 (PDF)
Deels Franstalige taxatiegegevens voor Nederlandstalige belastingplichtigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2777 1-55 p. 2777 (PDF)
  Bul. 1-61
p. 3106 1-61 p. 3106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3189 1-62 p. 3189 (PDF)
Definitief belaste inkomsten - Art. 28, KB van 20 december 1996 - Budgettaire kostprijs - Aanpassing      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-50
p. 2536-2537 1-50 p. 2536-2537 (PDF)
Derdenbeslag : derden-houders, medeschuldenaars van een belastingschuld - Art. 164, ß 5, KB WIB ongrondwettelijk verklaard door het Arbitragehof - Wetgevend initiatief (1-606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3106-3107 1-61 p. 3106-3107 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3301-3302 1-64 p. 3301-3302 (PDF)
Diamant- en wapenhandel tussen BelgiŽ en Sierra Leone (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1673 1-34 p. 1673 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-35
p. 1743 1-35 p. 1743 (PDF)
Diensten van het ministerie van FinanciŽn - Tweetaligheidsvereiste in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 786 1-16 p. 786 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-18
p. 912-913 1-18 p. 912-913 (PDF)
Dimensie "Rechten van het kind" van het ministerieel beleid (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1582 1-32 p. 1582 (PDF)
Directe belastingen - Achterstand bij geschillenbehandeling      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2875-2876 1-57 p. 2875-2876 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4266-4267 1-81 p. 4266-4267 (PDF)
Door de vzw "Skyroom Events" georganiseerde studiedag "Fraude fiscale et secret bancaire"      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1586-1588 1-32 p. 1586-1588 (PDF)
Doorstorting van personenbelasting en onroerende voorheffing aan de gemeenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1850-1851 1-38 p. 1850-1851 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2577-2578 1-51 p. 2577-2578 (PDF)
Dossier KB-Lux - Achterstand in het gerechtelijk onderzoek - Gevaar van strafrechtelijke verjaring met fiscale gevolgen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1999 1-41 p. 1999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2359-2360 1-47 p. 2359-2360 (PDF)
Douane en accijnzen - Overbrenging van het kantoor van Aalst naar Dendermonde      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-31
p. 1496 1-31 p. 1496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-32
p. 1583-1584 1-32 p. 1583-1584 (PDF)
Douanediensten in het Antwerpse havengebied - Werking - "New Computerised Transit System" - Werking van de douanediensten (1-656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3213-3214 1-63 p. 3213-3214 (PDF)
  Bul. 1-72
p. 3739-3740 1-72 p. 3739-3740 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4377-4380 1-83 p. 4377-4380 (PDF)
Dubbelbelastingverdrag - Winst van ondernemingen actief in het buitenland - Verrekening van verliezen - Arrest-Velazquez - Hof van Cassatie (16 oktober 1997) (1-845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3558-3559 1-69 p. 3558-3559 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4166-4167 1-79 p. 4166-4167 (PDF)
Dubbelbelastingverdrag BelgiŽ/Nederland : dividenden uitgekeerd door een buitenlandse onderneming aan een rechthebbende in BelgiŽ (RV) (FGBB) (1-846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3559 1-69 p. 3559 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-73
p. 3818-3819 1-73 p. 3818-3819 (PDF)
Dubbelzinnigheid van de overheid inzake inkomsten uit gokspelen - Nieuwe producten - Verslaafheidsfactor - Opdracht van de Nationale Loterij (1-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3171-3172 1-62 p. 3171-3172 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3238-3240 1-63 p. 3238-3240 (PDF)
EU - De groep-Monti over de fiscaliteit - Vertegenwoordiger van BelgiŽ - Europese fiscale harmonisering      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister van minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-59
p. 1428-1429 1-59 p. 1428-1429 (PDF)
Economische en Monetaire Unie - Deelname      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-15
p. 754-756 1-15 p. 754-756 (PDF)
Economische samenwerking met Turkije - Bouw van kerncentrales - Naleving van de mensenrechten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2342-2343 1-47 p. 2342-2343 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4265-4266 1-81 p. 4265-4266 (PDF)
Een vermogensbelasting op het netto-actief van de ondernemingen (Vermogensbelasting op de roerende en onroerende goederen van de partikulieren)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-56
p. 1358-1359 1-56 p. 1358-1359 (PDF)
Energiebesparing - Stimuleren van het gebruik van dubbele beglazing met hoog rendement (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1949 1-40 p. 1949 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2075-2076 1-42 p. 2075-2076 (PDF)
Euro - Chartaal geld - Bepaling van de duur van de overgangsperiode (1-722)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-65
p. 3356-3357 1-65 p. 3356-3357 (PDF)
Europese Commissie - "New Computerised Transit System" - Antwerpse haven - Niet-deelname van BelgiŽ aan de proeffase van het nieuwe geautomatiseerde transitsysteem (1-622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3169 1-62 p. 3169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-65
p. 3356 1-65 p. 3356 (PDF)
Eurovignet - Bedrijfsvoertuigen die slechts af en toe op de openbare weg rijden      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 840 1-17 p. 840 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-18
p. 913 1-18 p. 913 (PDF)
Eurovignet - Boetes - Premies voor verbaliserende ambtenaren      
  Schriftelijke vraag van de heer Goris aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 78-79 1-3 p. 78-79 (PDF)
Eurovignet - Kwijtschelding van boete - Verkooppunten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1950 1-40 p. 1950 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2251-2253 1-45 p. 2251-2253 (PDF)
Eurovignet - Vrijstelling voor voertuigen van openbaar nut      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 182 1-5 p. 182 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 319-321 1-7 p. 319-321 (PDF)
Eurovignet - Vrijstellingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 307 1-7 p. 307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-10
p. 474-475 1-10 p. 474-475 (PDF)
Eurovignetcontroles      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1853 1-38 p. 1853 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1907-1908 1-39 p. 1907-1908 (PDF)
Examen voor het behalen van het brevet van expert (landmeter) bij een fiscaal bestuur - Beoordelingsnormen voor Vlamingen en Walen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 495-496 1-11 p. 495-496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 863-864 1-17 p. 863-864 (PDF)
Financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Toewijzing aan de gewesten van de nalatigheidsintresten en de verwijlintresten (Successierechten en recht van overgang bij overlijden)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1762 1-36 p. 1762 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2182-2184 1-44 p. 2182-2184 (PDF)
Financiering van gewesten en gemeenschappen - Toewijzing aan de gewesten van de nalatigheidsintresten en de verwijlintresten (Successierechten en rechten van overgang bij overlijden) (1-523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2994 1-59 p. 2994 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3521-3522 1-68 p. 3521-3522 (PDF)
FinanciŽle tegemoetkomingen aan Airbus - Wisselkoersgarantie      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2292-2293 1-46 p. 2292-2293 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2365-2366 1-47 p. 2365-2366 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2621-2622 1-52 p. 2621-2622 (PDF)
Fiscaal regime van de afschrijvingen i.g.v. fusie of splitsing van vennootschappen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-36
p. 1773-1774 1-36 p. 1773-1774 (PDF)
Fiscaal stelsel van internationale ambtenaren      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1851 1-38 p. 1851 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2016-2017 1-41 p. 2016-2017 (PDF)
Fiscaal stelsel van toepassing op de erfpacht      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 984 1-20 p. 984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-22
p. 1108-1109 1-22 p. 1108-1109 (PDF)
Fiscaal stelsel van toepassing op de reserve voor voorzienbare verliezen (1-1085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3947 1-76 p. 3947 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4046 1-77 p. 4046 (PDF)
Fiscaal stelsel voor maaltijdcheques (1-941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3740-3741 1-72 p. 3740-3741 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3985-3986 1-76 p. 3985-3986 (PDF)
Fiscale administratie - Jaarverslag 1996 - Afbouw van het algemeen organiek kader - Terugval van informatica-investeringen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2873 1-57 p. 2873 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3075-3076 1-60 p. 3075-3076 (PDF)
Fiscale administratie - Jaarverslag 1996 - Werkingsmiddelen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2873-2874 1-57 p. 2873-2874 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3014-3016 1-59 p. 3014-3016 (PDF)
Fiscale administratie - Percentage van de verwijlintresten      
  Schriftelijke vraag van de heer Ph. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2818 1-56 p. 2818 (PDF)
   Antwoord Antwoord
Bul. 1-58
p. 2961-2962 1-58 p. 2961-2962 (PDF)
Fiscale aftrek van PWA-cheques      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2818 1-56 p. 2818 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2960-2961 1-58 p. 2960-2961 (PDF)
Fiscale aftrekbaarheid van interestbetalingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2339 1-47 p. 2339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2582-2583 1-51 p. 2582-2583 (PDF)
Fiscale aftrekbaarheid van vluchten met een luchtballon (1-812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3492 1-68 p. 3492 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3630 1-70 p. 3630 (PDF)
Fiscale aftrekregeling voor door magistraten gedane kosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 564 1-12 p. 564 (PDF)
Fiscale ambtenaren die doceren aan de "European University" in Antwerpen      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2341-2342 1-47 p. 2341-2342 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2462-2463 1-49 p. 2462-2463 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2624 1-52 p. 2624 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3131-3132 1-61 p. 3131-3132 (PDF)
Fiscale besturen - Brusselse Hoofstedelijke Gewest - Gebruik der talen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2152 1-44 p. 2152 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2362 1-47 p. 2362 (PDF)
Fiscale bezwaarschriften - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1761 1-36 p. 1761 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2073-2075 1-42 p. 2073-2075 (PDF)
Fiscale boetes en belastingverhogingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2817 1-56 p. 2817 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3233-3234 1-63 p. 3233-3234 (PDF)
Fiscale discriminatie van gehuwden t.o.v. samenwonenden (1-537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3049 1-60 p. 3049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3407-3408 1-66 p. 3407-3408 (PDF)
Fiscale en parafiscale ontvangsten - Statistieken      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1344-1345 1-28 p. 1344-1345 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1407-1408 1-29 p. 1407-1408 (PDF)
Fiscale geschillen - Informatie over de beslissingen van de hoven van beroep      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-58
p. 2965 1-58 p. 2965 (PDF)
Fiscale gevolgen van de gedwongen verkoop van een onroerend goed dat als waarborg dient      
  Schriftelijke vraag van de heer Hazette aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-49
p. 2465-2466 1-49 p. 2465-2466 (PDF)
Fiscale gevolgen van de reorganisatie van ondernemingen - Inbreng van activa tegen boekwaarde (1-1132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vautmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4060 1-78 p. 4060 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4169 1-79 p. 4169 (PDF)
Fiscale honoraria - Beroepskosten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-47
p. 2367 1-47 p. 2367 (PDF)
Fiscale honoraria - Beroepskosten (1-1033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3844-3845 1-74 p. 3844-3845 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4043 1-77 p. 4043 (PDF)
Fiscale kwalificatie van de vergoedingen toegekend aan jeugdanimatoren      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1873-1874 1-38 p. 1873-1874 (PDF)
Fiscale regeling inzake registratie bij gelijktijdige verkoop en aankoop van twee goederen door eenzelfde persoon      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1854-1855 1-38 p. 1854-1855 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1911-1913 1-39 p. 1911-1913 (PDF)
Fiscale regeling van de toelagen aan de vrijwillige brandweerkorpsen (1-1084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3946-3947 1-76 p. 3946-3947 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4274 1-81 p. 4274 (PDF)
Fiscale verrekening bij echtgescheidenen in geval van co-ouderschap (1-1009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3796 1-73 p. 3796 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4273-4274 1-81 p. 4273-4274 (PDF)
Fiscale vrijstelling van de giften aan de partijen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-20
p. 1015 1-20 p. 1015 (PDF)
Foutieve aanslagen over de bijzondere sociale bijdrage      
  Mondelinge vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-8
p. 174-175 1-8 p. 174-175 (PDF)
Franstalige aanslagbrieven in de gemeente Sint-Martens-Latem      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2186 1-44 p. 2186 (PDF)
Franstalige documenten voor Nederlandstalige belastingplichtigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2776 1-55 p. 2776 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2843 1-56 p. 2843 (PDF)
  Bul. 1-57
p. 2900 1-57 p. 2900 (PDF)
Fraude bij Belgische basketbalploegen (1-956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3744 1-72 p. 3744 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4272-4273 1-81 p. 4272-4273 (PDF)
Fraude bij de distributie van brandstoffen - Maatregelen (1-577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3104 1-61 p. 3104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3629-3630 1-70 p. 3629-3630 (PDF)
Gebrek aan veiligheid en controle bij de fiscus - Fraudepraktijken (1-884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3621 1-70 p. 3621 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4454-4455 1-84 p. 4454-4455 (PDF)
Gebruik en uitbating van bingokasten      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1949-1950 1-40 p. 1949-1950 (PDF)
Gebruik van de gifpil en andere beÔnvloedingsfactoren bij de overname van de Generale Bank (ABN-AMRO/Fortis) (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-1147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4060 1-78 p. 4060 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4386-4387 1-83 p. 4386-4387 (PDF)
Gebruik van een dienstwoning door een minister - Aangifte als voordeel in natura      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1344 1-28 p. 1344 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-30
p. 1458 1-30 p. 1458 (PDF)
Gebruik van letterwoorden in de briefwisseling van de administratie der Pensioenen (CVP voor "Commissie voor Vergoedingspensioenen")      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2293 1-46 p. 2293 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2461-2462 1-49 p. 2461-2462 (PDF)
Geheime commissielonen door Belgische bedrijven betaald aan buitenlanders      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1136 1-23 p. 1136 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1246-1247 1-25 p. 1246-1247 (PDF)
Geldigheid van handgiften die gepaard gaan met modaliteiten (1-1049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3893 1-75 p. 3893 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4043-4044 1-77 p. 4043-4044 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 536 1-12 p. 536 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1011-1012 1-20 p. 1011-1012 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2497-2498 1-50 p. 2497-2498 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2586-2589 1-51 p. 2586-2589 (PDF)
Gelijkstelling van een hypothecair mandaat met een hypothecaire lening      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-35
p. 1741 1-35 p. 1741 (PDF)
Gemeenten - Ontvangsten - Raming van het ministerie van FinanciŽn - Raming van de door de gemeenten te verwachten ontvangsten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 77-78 1-3 p. 77-78 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 274-276 1-6 p. 274-276 (PDF)
Gemeenten en OCMW's - Belastingschuld (bedrijfsvoorheffing en onroerende voorheffing)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1584 1-32 p. 1584 (PDF)
Geoorloofdheid en fiscale behandeling van professionele vennootschappen voor gerechtsdeurwaarders (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-35
p. 1740-1741 1-35 p. 1740-1741 (PDF)
Gespreide belasting van meerwaarden (1-1089)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3948 1-76 p. 3948 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4458-4459 1-84 p. 4458-4459 (PDF)
Gespreide belasting van meerwaarden verwezenlijkt n.a.v. schadegevallen of andere gelijkaardige gebeurtenissen (Art. 47 WIB) - Eenzijdige verbreking van een contract door een klant      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-35
p. 1741 1-35 p. 1741 (PDF)
Gewestelijke huisvestingsmaatschappijen - Aanvraag om sociale leningen - Bewijs van het netto belastbaar inkomen      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 536 1-12 p. 536 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 752 1-15 p. 752 (PDF)
Gezinsdimensie van het beleid van de minister (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1579-1581 1-32 p. 1579-1581 (PDF)
Gezinsinkomen als grondslag van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid - Feitelijke scheiding      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sťmer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1520 1-31 p. 1520 (PDF)
Gezondheidsrisico's van gokken - Producten van de Nationale Loterij (1-794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3445 1-67 p. 3445 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3585-3586 1-69 p. 3585-3586 (PDF)
Giften - Belastingvrijstelling - Criteria om een vereniging als culturele instelling te aanvaarden (1-894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-72
p. 3767 1-72 p. 3767 (PDF)
Giften aan politieke partijen - Fiscale vrijstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1874-1875 1-38 p. 1874-1875 (PDF)
Giften aan studiecentra verbonden aan politieke partijen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2148-2149 1-44 p. 2148-2149 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2309-2310 1-46 p. 2309-2310 (PDF)
Giften aan studiecentra verbonden aan politieke partijen - Fiscale vrijstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1875 1-38 p. 1875 (PDF)
Grensarbeiders die in het groothertogdom Luxemburg werken - Grondslag van de berekening van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid      
  Schriftelijke vraag van de heer G. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1137-1138 1-23 p. 1137-1138 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1195-1196 1-24 p. 1195-1196 (PDF)
Groepsverzekering - Bestuurders met statuut van zelfstandige - Langetermijnsparen - Successierechten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2151 1-44 p. 2151 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2361-2362 1-47 p. 2361-2362 (PDF)
Grondslag van de vennootschapsbelasting (1-1087)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3947-3948 1-76 p. 3947-3948 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-85
p. 4525-4526 1-85 p. 4525-4526 (PDF)
Grootschalige fraude in de socialistische zuil (Fiscale en sociale fraude en afwending van subsidies - Vzw's uit Gent) (1-489)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel, aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken en aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Verdaging
1-182
p. 5350 1-182 p. 5350 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Ceder
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
1-183
p. 5365-5367 1-183 p. 5365-5367 (PDF)
Haven van Antwerpen - Douane - Personeelstekort (1-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3170 1-62 p. 3170 (PDF)
Havenvoertuigen - Eurovignet (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2940 1-58 p. 2940 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3186-3187 1-62 p. 3186-3187 (PDF)
Hervorming van de belastingprocedures - Onrust bij de accountants      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 207 1-5 p. 207 (PDF)
Het Aziatisch Ontwikkelingsfonds (Wedersamenstelling van het Fonds - Indiening van ons bijdrageninstrument) (1-815)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-174
p. 5134-5135 1-174 p. 5134-5135 (PDF)
Het Europees stabiliteitspact (EMU)      
  Mondelinge vraag van de heer Jonckheer
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-77
p. 2071-2072 1-77 p. 2071-2072 (PDF)
Het Europees stabiliteitspact en de richtsnoeren voor de begroting op middellange termijn      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57 COM
p. 462-471 1-57 COM p. 462-471 (PDF)
Het aandeel van het ABOS in Shanghai Bell      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint
   Antwoord gegeven door de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 684-688 1-87 COM p. 684-688 (PDF)
Het abnormaal verschil in slaagpercentage tussen Franstaligen en Nederlandstaligen voor het examen voor het brevet van expert bij de administratie van het Kadaster      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-16
p. 343-344 1-16 p. 343-344 (PDF)
Het bedrag van de verwijlintresten en de boetes en de doorstroming ervan naar de gewesten (Successierechten en rechten van overgang bij overlijden) (1-829)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-176
p. 5175 1-176 p. 5175 (PDF)
Het beheer van de overheidsschuld (Maastrichtnormen)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-90
p. 2363-2364 1-90 p. 2363-2364 (PDF)
Het beleid van de Nationale Loterij, die de jeugd wil aanzetten tot gokken      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-46
p. 1076-1077 1-46 p. 1076-1077 (PDF)
Het beroep tot vernietiging dat de federale regering heeft ingesteld tegen een ordonnantie van het Brusselse Gewest die vrijstelling van onroerende voorheffing verbiedt voor leegstaande gebouwen      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-46
p. 1076 1-46 p. 1076 (PDF)
Het drinken van wijn met levende visjes (Krakelingenfeest in Geraardsbergen) (1-805)      
  Mondelinge vraag van de heer Boutmans aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-169
p. 5025-5026 1-169 p. 5025-5026 (PDF)
Het fiscaal statuut van de amateur-imkers in BelgiŽ (BTW-plicht) (1-758)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van der Wildt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-161
p. 4299 1-161 p. 4299 (PDF)
Het imago van BelgiŽ dat op rampzalige wijze aan het verbleken is bij de bedrijfsleiders      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-85 COM
p. 670-673 1-85 COM p. 670-673 (PDF)
Het initiatief van Europees commissaris Sir Leon Brittan in verband met de "New Transatlantic Marketplace" (1-838)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-178
p. 5242 1-178 p. 5242 (PDF)
Het jaarverslag 1996 van de Algemene Administratie van de Belastingen (Personeelstekort - Informatisering van de administratie) (1-410)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-158
p. 4229-4231 1-158 p. 4229-4231 (PDF)
Het jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen (Terugvordering van door de Bijzondere Belastinginspectie ingekohierde belastingen) (1-431)      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-158
p. 4231-4232 1-158 p. 4231-4232 (PDF)
Het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde (Factuur bij verkoop aan particulieren : groothandel versus kleinhandel)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-57
p. 1371 1-57 p. 1371 (PDF)
Het laattijdige verspreiden van deel II van de belastingaangifte (1-897)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-189
p. 5469 1-189 p. 5469 (PDF)
Het magere aandeel van vrouwen in de besluitvorming bij grote financiŽle instellingen (OKI's - Nationale Bank - Commissie voor het Bank- en Financiewezen - Deposito- en Consignatiekas - Hoge Raad voor FinanciŽn) (1-679)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-139
p. 3729-3730 1-139 p. 3729-3730 (PDF)
Het mogelijk bevorderen van ambtenaren aan de top van de administratie van de Belastingen (In opspraak gebracht ambtenaren - Slechte werking van de Controledienst voor de Verzekeringen      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-104
p. 2833-2834 1-104 p. 2833-2834 (PDF)
Het niet toepassen van de nieuwe statuten van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-884)      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-186
p. 5403-5404 1-186 p. 5403-5404 (PDF)
Het niet verlengen van de BTW-verlaging in de bouwsector (1-645)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dua aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-133
p. 3570-3571 1-133 p. 3570-3571 (PDF)
Het niet-opnemen van studietoelagen (Secundair onderwijs) (1-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-139
p. 3729 1-139 p. 3729 (PDF)
Het oprichten van dochtermaatschappijen in de banksector (1-914)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-196
p. 5653-5654 1-196 p. 5653-5654 (PDF)
Het recht op fiscale aftrek van de premie voor groepsverzekering voor de bestuurder van de eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1-662)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-137
p. 3674 1-137 p. 3674 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering op de vergadering van de Wereldhandelsorganisatie te GenŤve (Band internationale handel-leefmilieu) (1-510)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-187
p. 5434-5437 1-187 p. 5434-5437 (PDF)
Het stopzetten van de onderhandelingen over de multilaterale overeenkomst inzake investeringen (Niet-discriminatie tussen lokale en buitenlandse investeerders - WHO, OESO) (1-867)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux
   Antwoord gegeven door de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-182
p. 5332-5333 1-182 p. 5332-5333 (PDF)
Het swap-dossier (1-419)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-158
p. 4226-4228 1-158 p. 4226-4228 (PDF)
Het uitblijven van uitvoeringsbesluiten voor de uitkoopprocedure van minderheidsaandeelhouders overeenkomstig artikel 190quinquies van de gecoŲrdineerde wetten op de handelsvennootschappen, dat op 1 juli 1996 in werking is getreden      
  Mondelinge vraag van de heer Hatry
   Antwoord gegeven door de heer De Clerck, minister van Justitie
1-57
p. 1372-1373 1-57 p. 1372-1373 (PDF)
Het verbod op de verkoop van sigaretten en alcoholische dranken in winkelautomaten (Accijns) (1-891)      
  Mondelinge vraag van de heer Goris aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-189
p. 5468-5469 1-189 p. 5468-5469 (PDF)
Het verlaagd BTW-tarief voor particuliere woningen      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-30
p. 681-682 1-30 p. 681-682 (PDF)
Het verlenen van fiscale amnestie aan de Belgische diamantsector (1-817)      
  Mondelinge vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-174
p. 5136 1-174 p. 5136 (PDF)
Het versturen van aanslagformulieren (Termijn) (1-759)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-161
p. 4300 1-161 p. 4300 (PDF)
Het voornemen van de federale regering het verlaagde BTW-tarief in de bouwsector niet te verlengen (1-657)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem
   Antwoord gegeven door de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-135
p. 3632 1-135 p. 3632 (PDF)
Het voorstel van een Europese heffing op energie      
  Mondelinge vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-109
p. 2953-2954 1-109 p. 2953-2954 (PDF)
Hoge Europese ambtenaren - Taksvrije benzine op Belgisch grondgebied (1-728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-65
p. 3357-3358 1-65 p. 3357-3358 (PDF)
HuwelijksquotiŽnt      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bribosia-Picard aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2051-2052 1-42 p. 2051-2052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-48
p. 2414-2415 1-48 p. 2414-2415 (PDF)
Hypothecaire leningen - Belastingvermindering voor woningkredieten bij verkoop van een bestaande woning en aankoop van een andere woning (1-817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3493-3494 1-68 p. 3493-3494 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3764-3765 1-72 p. 3764-3765 (PDF)
Hypothecaire leningen - Huisvestingskrediet voor personeel tegen vaste rentevoet (1-819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3494-3495 1-68 p. 3494-3495 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4040-4041 1-77 p. 4040-4041 (PDF)
Hypothecaire leningen - Huisvestingskrediet voor personeel tegen veranderlijke rentevoet en met korte veranderlijkheidsperioden (1-818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Weyts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3494 1-68 p. 3494 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4380-4381 1-83 p. 4380-4381 (PDF)
Imago van de Belgische producten in het buitenland      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 50-51 1-2 p. 50-51 (PDF)
ImmobiliŽnvennootschappen - Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3280 1-64 p. 3280 (PDF)
Impact van de nieuwe reglementering inzake het vergunningsrecht op de horecasector (1-1106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3950-3951 1-76 p. 3950-3951 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4384-4385 1-83 p. 4384-4385 (PDF)
Indieningsplicht i.g.v. vereffening van een vennootschap op een andere datum dan de statutair vastgelegde afsluitdatum (1-813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3492-3493 1-68 p. 3492-3493 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4165-4166 1-79 p. 4165-4166 (PDF)
Informatisering van de vennootschapsbelasting - Aangiften op computerdiskettes      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2223 1-45 p. 2223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2698 1-53 p. 2698 (PDF)
Inhouding van de solidariteitsbijdrage bij gepensioneerden vanaf 1 januari 1995      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2732 1-54 p. 2732 (PDF)
Inkohiering van het eurovignet (1-1121)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4010 1-77 p. 4010 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4279-4280 1-81 p. 4279-4280 (PDF)
Inkomensgetuigschriften-formulier 276 C1 - Minvermogende gebruikers - Codenummer van PWA-diensten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-53
p. 2680-2681 1-53 p. 2680-2681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2899-2900 1-57 p. 2899-2900 (PDF)
Inkomensvervangende uitkeringen - Ontbreken van voorheffing op bepaalde inkomens (wettelijke ziekte- en invaliditeitsvergoedingen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2621 1-52 p. 2621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-55
p. 2792-2793 1-55 p. 2792-2793 (PDF)
Inkomstenbelasting - Antwoord per gewone brief op het bericht van wijziging      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sťmer aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 563-564 1-12 p. 563-564 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Beroepskosten van een advocaat-stagiair - Vervolmakingscursus      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 642 1-13 p. 642 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Fiscale behandeling van de provisie bij stopzetting van de beroepsactiviteit vůůr de aanwending ervan      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 627 1-13 p. 627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 704 1-14 p. 704 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Invordering ten laste van de niet in het kohier vermelde feitelijk gescheiden echtgenoot      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1848-1850 1-38 p. 1848-1850 (PDF)
  Bul. 1-71
p. 3680-3683 1-71 p. 3680-3683 (PDF)
Instellingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting - Autonoom havenbedrijf      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-12
p. 566 1-12 p. 566 (PDF)
Internationale chauffeurs - Grensarbeiders - Dubbelbelasting      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 785-786 1-16 p. 785-786 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-23
p. 1156-1557 1-23 p. 1156-1557 (PDF)
Internet - Fiscale stimuli      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-61
p. 3135-3136 1-61 p. 3135-3136 (PDF)
Intimidatiepraktijken binnen de fiscale administratie (1-558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3054-3055 1-60 p. 3054-3055 (PDF)
Inventarisering van de Belgische schuldvorderingen op Rusland van vůůr 1917      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-58
p. 2969 1-58 p. 2969 (PDF)
Investeringsaftrek - Overdracht van vaste activa - Terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan een bestuurder of zaakvoerder (1-608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3107-3108 1-61 p. 3107-3108 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3190 1-62 p. 3190 (PDF)
Invoer van bananen - Herziening van het protocol van de Europese Unie      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 49-50 1-2 p. 49-50 (PDF)
Invoering euro - Kosten      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2778 1-55 p. 2778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2900-2901 1-57 p. 2900-2901 (PDF)
Invordering van belastingen bij feitelijke scheiding (1-893)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3622 1-70 p. 3622 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4271-4272 1-81 p. 4271-4272 (PDF)
Jaarverslag 1994 van de algemene administratie van de Belastingen - Wijziging van de aanslagen - Bezwaarschriften      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 116-117 1-4 p. 116-117 (PDF)
  Bul. 1-8
p. 354-355 1-8 p. 354-355 (PDF)
  Bul. 1-12
p. 537-538 1-12 p. 537-538 (PDF)
Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen - Ministerie FinanciŽn - Wachttijden en motivering van de beslissingen (1-867)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-69
p. 3560-3561 1-69 p. 3560-3561 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4267-4271 1-81 p. 4267-4271 (PDF)
KB's ter uitvoering van art. 275 WIB 1992 (Bedrijfsvoorheffing) - Bekrachtiging      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-50
p. 2535-2536 1-50 p. 2535-2536 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2876 1-57 p. 2876 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3077 1-60 p. 3077 (PDF)
Kadastraal inkomen - OuderdomscoŽfficient (1-882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-70
p. 3620-3621 1-70 p. 3620-3621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-71
p. 3710-3711 1-71 p. 3710-3711 (PDF)
Kadastraal inkomen - Vrijstelling      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 77 1-3 p. 77 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 561 1-12 p. 561 (PDF)
Kinderen ten laste - Maximuminkomsten - Jobstudenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1459 1-30 p. 1459 (PDF)
Kinesitherapeuten - Verplichte overgang van de derdebetalersregeling naar de contante-ontvangstenregeling - Eenmalige laattijdige inkomsten - Achterstallige erelonen      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 730 1-15 p. 730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 811 1-16 p. 811 (PDF)
Koninklijke Schenking - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 2000 1-41 p. 2000 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2184-2186 1-44 p. 2184-2186 (PDF)
Koninklijke Schenking - Personeelsleden - Beheerraad      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2625 1-52 p. 2625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2740-2741 1-54 p. 2740-2741 (PDF)
Korting op de verkoopprijs - Forfaitaire bedragen (1-1047)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-78
p. 4089-4090 1-78 p. 4089-4090 (PDF)
Kostprijs van buitenlandse reizen en verblijven (Missie naar Japan ingericht door de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel) (1-1060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3892-3893 1-75 p. 3892-3893 (PDF)
Kostprijs van het afschrift van een bestuursdocument (Bezwaarprocedure) - KB van 30 augustus 1996 (1-607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3107 1-61 p. 3107 (PDF)
Laattijdige mededeling door de BTW-administratie van een rechtzetting van de verhoging van het omzetcijfer      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2151 1-44 p. 2151 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2579 1-51 p. 2579 (PDF)
Laattijdige mededeling in de buitendiensten van de uitschrijving van een wervingsexamen (1-712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3332-3333 1-65 p. 3332-3333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3581-3582 1-69 p. 3581-3582 (PDF)
Leasing - Erkenning als belastingplichtige voor het betalen van het eurovignet (1-953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3742 1-72 p. 3742 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3987-3988 1-76 p. 3987-3988 (PDF)
Legaliteitsbeginsel - Reglementaire bestuurlijke omzendbrief - Plichten van de belastingplichtige      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2560 1-51 p. 2560 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-55
p. 2792 1-55 p. 2792 (PDF)
Lening door het IMF aan Rusland      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-16
p. 812-813 1-16 p. 812-813 (PDF)
Levensverzekering - Mogelijkheid om verzekeringen met beleggingsfondsen te verbinden      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2394-2395 1-48 p. 2394-2395 (PDF)
Levensverzekering - Mogelijkheid om verzekeringen met een beleggingsfonds te verbinden      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 983 1-20 p. 983 (PDF)
Levensverzekeringscontracten - Fiscaal statuut van de betaalde premies (1-689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3279-3280 1-64 p. 3279-3280 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-65
p. 3347-3348 1-65 p. 3347-3348 (PDF)
Luxemburgs fraudecircuit      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1343 1-28 p. 1343 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1403-1405 1-29 p. 1403-1405 (PDF)
Mandaat van de EU-onderhandelaars betreffende de oprichting van een vrijhandelszone met Zuid-Afrika      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-33
p. 1638-1640 1-33 p. 1638-1640 (PDF)
Mede-eigendom - Syndicus - BTW      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 628 1-13 p. 628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 704-706 1-14 p. 704-706 (PDF)
Meerwaarde op gebouwen gelegen in BelgiŽ (1-1150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4061-4062 1-78 p. 4061-4062 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4460-4461 1-84 p. 4460-4461 (PDF)
Methode voor de controle van de omzet - Rectificatie (1-1149)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4061 1-78 p. 4061 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-85
p. 4527 1-85 p. 4527 (PDF)
Milieuheffing voor bedrijven - Vrijstelling - Recyclagepercentage      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-47
p. 2368 1-47 p. 2368 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Ambtenaren - Taal      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 985 1-20 p. 985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1193-1194 1-24 p. 1193-1194 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Fiscale Gids voor de belastingplichtige - Agressieve praktijken voor het ronselen van advertenties      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-7
p. 306-307 1-7 p. 306-307 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-8
p. 381-382 1-8 p. 381-382 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 78 1-3 p. 78 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 204-205 1-5 p. 204-205 (PDF)
Ministers - Buitenlandse reizen en verblijven (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3489 1-68 p. 3489 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3633-3634 1-70 p. 3633-3634 (PDF)
Moratoriumintresten verschuldigd door de fiscus (1-1034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3845 1-74 p. 3845 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-92
p. 4864-4865 1-92 p. 4864-4865 (PDF)
Motivering van de beslissingen van de directeurs      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2153 1-44 p. 2153 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4265 1-81 p. 4265 (PDF)
Motivering van de beslissingen van de directeurs (1-1098)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3949 1-76 p. 3949 (PDF)
Munitiefabriek van Eldoret in Kenia (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3056 1-60 p. 3056 (PDF)
Nadeel berokkend aan de bedrijfswereld door de indexering van het kadastraal inkomen van materieel en outillage      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2874-2875 1-57 p. 2874-2875 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-59
p. 3016-3017 1-59 p. 3016-3017 (PDF)
Nalatenschap - Tekortschatting - Formulier in overeenstemming met de wet op de openbaarheid van bestuur      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1304-1305 1-27 p. 1304-1305 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1402-1403 1-29 p. 1402-1403 (PDF)
Nationale Bank van BelgiŽ - Informatieverstrekking - Taalgebruik      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2393 1-48 p. 2393 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-50
p. 2534-2535 1-50 p. 2534-2535 (PDF)
Nationale Loterij - Advies van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie - Communautarisering      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2625-2626 1-52 p. 2625-2626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2958-2959 1-58 p. 2958-2959 (PDF)
Nationale Loterij - Besteding van de gelden      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2149-2150 1-44 p. 2149-2150 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2253 1-45 p. 2253 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2778 1-55 p. 2778 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2959-2960 1-58 p. 2959-2960 (PDF)
Nationale Loterij - Raad van bestuur en directiecomitť      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2626 1-52 p. 2626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2742-2743 1-54 p. 2742-2743 (PDF)
Nationale Loterij - Winstverdeling      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2818 1-56 p. 2818 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3133 1-61 p. 3133 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3493 1-68 p. 3493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3586 1-69 p. 3586 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3795-3796 1-73 p. 3795-3796 (PDF)
Niet efficiŽnt kunnen doorvoeren van de hervorming van de fiscale administratie wegens gebrek aan ambtenaren en een groot verloop van hoge ambtenaren (1-969)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3795 1-73 p. 3795 (PDF)
Niet-erkenning van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond als culturele instelling (Aftrekbare giften) (1-1136)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-78
p. 4092 1-78 p. 4092 (PDF)
Nieuw Ensor-bankbiljet van 100 frank - Weglating van het doodshoofd      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 48-49 1-2 p. 48-49 (PDF)
Nieuwe BTW-tarieven voor bouwwerken aan verzorgingsinstellingen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1853 1-38 p. 1853 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1906-1907 1-39 p. 1906-1907 (PDF)
Nieuwe fiscale situatie van jobstudenten - Sociale bijdragen - Toekomst      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2731-2732 1-54 p. 2731-2732 (PDF)
Nog onbeantwoorde schriftelijke vragen      
  1-46
p. 1077 1-46 p. 1077 (PDF)
Occasionele drankgelegenheden - Vergunningsrecht      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1875-1877 1-38 p. 1875-1877 (PDF)
Omrekeningskoers van de Belgische frank in euro      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-28
p. 1343-1344 1-28 p. 1343-1344 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-29
p. 1405-1407 1-29 p. 1405-1407 (PDF)
Omzetverlies van de kleinhandel in de regio Zuid-West-Vlaanderen ingevolge de concurrentie van de grootwarenhuizen in de Franse grensstreek      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2150 1-44 p. 2150 (PDF)
  Bul. 1-60
p. 3056 1-60 p. 3056 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3188-3189 1-62 p. 3188-3189 (PDF)
Ondertekening van het Multilateraal Akkoord over Investeringen - Parlementair debat (1-883)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-70
p. 3631-3633 1-70 p. 3631-3633 (PDF)
Onderzoek van de bezwaarschriften ingediend tegen bijdragen opgelegd door de Bijzondere Belastingsinspectie (1-810)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3491 1-68 p. 3491 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-74
p. 3866-3867 1-74 p. 3866-3867 (PDF)
Onroerende voorheffing - Ambtshalve vermindering      
  Schriftelijke vraag van de heer Verhofstadt aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2818 1-56 p. 2818 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3184-3185 1-62 p. 3184-3185 (PDF)
Onroerende voorheffing - Gehandicapten - Vermindering - Leeftijdsgrens      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-61
p. 3136-3137 1-61 p. 3136-3137 (PDF)
Onroerende voorheffing - Vermindering - Kinderen ten laste      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1517-1518 1-31 p. 1517-1518 (PDF)
Onroerende voorheffing - Vermindering voor gezinnen met minstens twee kinderen      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2496 1-50 p. 2496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2698-2700 1-53 p. 2698-2700 (PDF)
Ontduiking successierechten - Maatregelen (1-643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3172-3173 1-62 p. 3172-3173 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3580-3581 1-69 p. 3580-3581 (PDF)
Ontheffing van de verplichting tot facturatie inzake BTW      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2223-2225 1-45 p. 2223-2225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2956-2958 1-58 p. 2956-2958 (PDF)
Ontslag en benoeming van regeringsleden (1995-1996)      
  Benoeming van de heer Maystadt tot vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse handel
1-5
p. 72 1-5 p. 72 (PDF)
Ontslag en benoeming van regeringsleden (1997-1998)      
  Ontslag van de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en van Buitenlandse Handel
1-200
p. 5746 1-200 p. 5746 (PDF)
Ontwerp van Europees besluit inzake energiebelasting      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2186-2187 1-44 p. 2186-2187 (PDF)
Opbrengst eurovignetten - Grensovergangen (1-705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3280 1-64 p. 3280 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3982-3983 1-76 p. 3982-3983 (PDF)
Openbaarheid van bestuur - Richtlijnen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3281 1-64 p. 3281 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4454 1-84 p. 4454 (PDF)
Oprichting van de commissie ingesteld bij art. 24 wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Commissie van beroep m.b.t. de beursvennootschappen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-42
p. 2079 1-42 p. 2079 (PDF)
Oprichting van een Instituut voor fiscaal adviseurs      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 79 1-3 p. 79 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 206-207 1-5 p. 206-207 (PDF)
Opschorting van de vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2148 1-44 p. 2148 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2895-2896 1-57 p. 2895-2896 (PDF)
Opstelling en uitvoering van het forfaitair stelsel      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1136-1137 1-23 p. 1136-1137 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2954-2956 1-58 p. 2954-2956 (PDF)
Opzoeking eigendom van een pand - Vergoeding voor de ontvangers van de Registratie (1-611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Erdman aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3168-3169 1-62 p. 3168-3169 (PDF)
  Bul. 1-72
p. 3738-3739 1-72 p. 3738-3739 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4449-4453 1-84 p. 4449-4453 (PDF)
Opzoeking eigendom van een pand - Vergoeding voor de ontvangers van de Registratie (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3169 1-62 p. 3169 (PDF)
Outplacementkosten gedragen door de werkgever - Belasting van de tegenwaarde      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 356-357 1-8 p. 356-357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 809-810 1-16 p. 809-810 (PDF)
Overdreven huurprijzen - Definitie van gebouwde onroerende goederen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-35
p. 1742-1743 1-35 p. 1742-1743 (PDF)
Overname van een beroepswerkzaamheid - Voortzettingsstelsel - Afschrijvingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-35
p. 1741-1742 1-35 p. 1741-1742 (PDF)
Overname van vennootschappen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2052-2053 1-42 p. 2052-2053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2308-2309 1-46 p. 2308-2309 (PDF)
PWA - Stand van zaken (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2392 1-48 p. 2392 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2583 1-51 p. 2583 (PDF)
Participatie van de Belgische Staat in de naamloze vennootschap Ares (Herstructurering staalnijverheid)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2221 1-45 p. 2221 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-47
p. 2363-2364 1-47 p. 2363-2364 (PDF)
Personeel - Taalrollen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-27
p. 1313 1-27 p. 1313 (PDF)
Personen ten laste - Fiscale aftrekbaarheid (1-1010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3796 1-73 p. 3796 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3989-3990 1-76 p. 3989-3990 (PDF)
Personenbelasting - Bewijs van afgifte van de aangifte      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 537 1-12 p. 537 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 703-704 1-14 p. 703-704 (PDF)
Personenbelasting - Loonbeslag - Aftrek van kapitaal en interesten van hypothecaire leningen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3106 1-61 p. 3106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3237-3238 1-63 p. 3237-3238 (PDF)
Personenbelasting - Loonbeslag - Aftrek van kapitaal en interesten van hypothecaire leningen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2625 1-52 p. 2625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2741-2742 1-54 p. 2741-2742 (PDF)
Personenbelasting - Terugbetaling van het te veel ingehouden remgeld - Begrip fiscaal gezin      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 626-627 1-13 p. 626-627 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1012-1013 1-20 p. 1012-1013 (PDF)
Personenbelasting - Tijdige informatie over het remgeld      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-49
p. 2442 1-49 p. 2442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-50
p. 2535 1-50 p. 2535 (PDF)
Plaatsen van inrichtingen op het openbaar domein (langs gewestwegen) - Taksen - Beginsel "non bis in idem" (Gewest en gemeente)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2053-2054 1-42 p. 2053-2054 (PDF)
Politieke benoemingen bij de fiscale administratie (1-549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3050-3051 1-60 p. 3050-3051 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3460 1-67 p. 3460 (PDF)
Procedure voor het Hof van Beroep te Brussel - Fiscale zaken      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2151-2152 1-44 p. 2151-2152 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2310 1-46 p. 2310 (PDF)
Provisies voor risico's en lasten i.v.m. pensioenkapitalen bedrijfsleiders (1-1082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3946 1-76 p. 3946 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4167 1-79 p. 4167 (PDF)
Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 354 1-8 p. 354 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-10
p. 473 1-10 p. 473 (PDF)
Recente wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 146-147 1-4 p. 146-147 (PDF)
Receptiekosten in cafťs enz. (1-925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3678 1-71 p. 3678 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3985 1-76 p. 3985 (PDF)
Rechten van het kind (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-1126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4011 1-77 p. 4011 (PDF)
Registratie als aannemer - Verschillen in de beslissingen genomen door de provinciale commissies      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Milquet aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-47
p. 2367 1-47 p. 2367 (PDF)
Registratie van aannemers - Voorafgaande BTW-inschrijving      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2222-2223 1-45 p. 2222-2223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2580-2582 1-51 p. 2580-2582 (PDF)
Registratierecht - Inbreng van onroerende goederen in vennootschap - Bejaardentehuis      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 118-119 1-4 p. 118-119 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 641-642 1-13 p. 641-642 (PDF)
Registratierecht op de verkoop van onroerend goed - Gevolgen qua mutaties van bedrijfsgebouwen en onroerende mobiliteit van werknemers (1-942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3741 1-72 p. 3741 (PDF)
Regularisaties toegestaan aan belastingplichtigen - Termijnen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-2
p. 25 1-2 p. 25 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 205-206 1-5 p. 205-206 (PDF)
Rekrutering van vreemdelingen in de openbare diensten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 839 1-17 p. 839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 957-958 1-19 p. 957-958 (PDF)
Roerende voorheffing - Toepassing richtlijn 90/435 EEG betreffende de fiscale voorschriften van toepassing op de betrekkingen tussen moeder- en dochtervennootschappen (Vrijstelling op dividenden)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1761-1762 1-36 p. 1761-1762 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2459-2460 1-49 p. 2459-2460 (PDF)
Roerende voorheffing - Toepassing van de "bijzondere compenserende heffing"      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-34
p. 1695 1-34 p. 1695 (PDF)
Roerende voorheffing - Voorschotinteresten (1-1124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4010-4011 1-77 p. 4010-4011 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-91
p. 4818-4820 1-91 p. 4818-4820 (PDF)
Rol van de accountant bij de behandeling van fiscale geschillen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 207-208 1-5 p. 207-208 (PDF)
Samenstelling van het college van diensthoofden van het ministerie van FinanciŽn - Taalpariteit      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1387 1-29 p. 1387 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-31
p. 1517 1-31 p. 1517 (PDF)
Samenwerking met de Raad van de Gelijke Kansen voor mannen en vrouwen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-45
p. 2251 1-45 p. 2251 (PDF)
Schuld t.o.v. het ministerie van FinanciŽn waartegen beroep is aangetekend - Toepassing van het beginsel van de schuldvergelijking      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 840 1-17 p. 840 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 958-959 1-19 p. 958-959 (PDF)
Schuldinvordering - Intrestvoeten      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 688 1-14 p. 688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 810-811 1-16 p. 810-811 (PDF)
Schuldsaldoverzekering - Overlijden van de ontlener - Belasting van de begunstigde op de omzettingsrente      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2817 1-56 p. 2817 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4163-4164 1-79 p. 4163-4164 (PDF)
Slijterijen van gegiste dranken - KB 3 april 1953 - Vermindering van de openingsbelasting - Artikel 15 (1-795)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3445-3446 1-67 p. 3445-3446 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3524-3526 1-68 p. 3524-3526 (PDF)
Smokkel van namaakgoederen in BelgiŽ      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-29
p. 1411-1414 1-29 p. 1411-1414 (PDF)
Sociaal-ethische beleggingsvormen      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-10
p. 462 1-10 p. 462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 562-563 1-12 p. 562-563 (PDF)
Sociale huisvesting - Bestaansminimumgerechtigde - Vrijstelling van het zegelrecht      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1622-1623 1-33 p. 1622-1623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2072-2073 1-42 p. 2072-2073 (PDF)
Sociale huisvesting - Inkomensgetuigschriften - Problemen      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2561-2562 1-51 p. 2561-2562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2840-2841 1-56 p. 2840-2841 (PDF)
Sommige praktijken binnen de administratie der Douane en Accijnzen (minerale oliŽn vrijgesteld van accijnzen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1872-1873 1-38 p. 1872-1873 (PDF)
Sporting Anderlecht-omkoopschandaal - Gevolgen voor de financiŽle steun aan de KBVB      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2874 1-57 p. 2874 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2964-2965 1-58 p. 2964-2965 (PDF)
Standpunt van de Belgische BTW-administratie na het "Aro Lease"-arrest (Leasing van auto's) (1-926)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3678-3679 1-71 p. 3678-3679 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4041-4043 1-77 p. 4041-4043 (PDF)
Statuut en toekomstige bestemming van de gebouwen van Douane en Accijnzen op de grensovergang langs de N32 tussen Menen en Halluin      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 249-250 1-6 p. 249-250 (PDF)
Statuut van de toeristische gidsen - Fiscale kwalificatie van de vergoedingen (1-1127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4011-4012 1-77 p. 4011-4012 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-78
p. 4091-4092 1-78 p. 4091-4092 (PDF)
Stopzettingsmeerwaarden - Bedrijfsafdeling      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1871-1872 1-38 p. 1871-1872 (PDF)
Studentenarbeid - Fiscale gevolgen - Alimentatievergoeding      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 688 1-14 p. 688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 753-754 1-15 p. 753-754 (PDF)
Studie- en onderzoeksopdrachten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-30
p. 1458-1459 1-30 p. 1458-1459 (PDF)
Subsidie aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Bedrag subsidies uit loterijwinsten (1-561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3055 1-60 p. 3055 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-62
p. 3187-3188 1-62 p. 3187-3188 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3493 1-68 p. 3493 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3631 1-70 p. 3631 (PDF)
SubsidiŽringsbeleid van de Nationale Loterij (1-781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-67
p. 3444 1-67 p. 3444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3582-3583 1-69 p. 3582-3583 (PDF)
SubsidiŽringsbevoegdheid van de Nationale Loterij na de communautarisering en de federalisering van bepaalde bevoegdheden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1853-1854 1-38 p. 1853-1854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1908-1909 1-39 p. 1908-1909 (PDF)
Taaltoestanden in de administratie der Belastingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 182-183 1-5 p. 182-183 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-7
p. 321-322 1-7 p. 321-322 (PDF)
Taken van algemeen belang en kosten van de Deposito- en Consignatiekas      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-40
p. 1971-1973 1-40 p. 1971-1973 (PDF)
Tegenstelbaarheid aan de fiscus van de overdracht van een handelszaak in geval van fiscale schulden - Gerechtsdeurwaarder-vereffenaar (1-546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3050 1-60 p. 3050 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3134-3135 1-61 p. 3134-3135 (PDF)
Ter beschikking stellen van kamers door religieuze en andere gemeenschappen op basis van giften (Rechtspersonenbelasting - BTW op onroerend verhuur - Registratierecht op huurovereenkomsten en op giften)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2562-2563 1-51 p. 2562-2563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3231-3233 1-63 p. 3231-3233 (PDF)
Termijnen waarover de belastingplichtigen tijdens de zomermaanden beschikken om te antwoorden op vragen van de belastingdiensten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1305 1-27 p. 1305 (PDF)
  Bul. 1-32
p. 1563 1-32 p. 1563 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1967-1968 1-40 p. 1967-1968 (PDF)
Terugbetaling van kapitaal aan een vennootschap door een dochteronderneming      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2152 1-44 p. 2152 (PDF)
Terugbetaling van kapitaal aan een vennootschap door een dochteronderneming (1-1096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3948 1-76 p. 3948 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4459 1-84 p. 4459 (PDF)
Terugbetaling van het persoonlijk aandeel van het remgeld      
  Schriftelijke vraag van de heer Vergote aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1999-2000 1-41 p. 1999-2000 (PDF)
  Bul. 1-62
p. 3172 1-62 p. 3172 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-78
p. 4088-4089 1-78 p. 4088-4089 (PDF)
Tewerkstelling van mindervaliden bij de rijksdiensten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-33
p. 1636-1638 1-33 p. 1636-1638 (PDF)
Toegekende overheidswaarborgen op leningen uitgegeven of aangegaan door overheidsbedrijven en parastatalen      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-4
p. 145-146 1-4 p. 145-146 (PDF)
Toegelaten inbreng van specifieke kosten - Verblijfskosten en andere werkelijke kosten van studenten-specialisten geneesheer      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-58
p. 2968 1-58 p. 2968 (PDF)
Toekenning van het recht van opstal door een aandeelhouder aan zijn vennootschap en recht van natrekking - Voordeel in hoofde van de aandeelhouder - Opstalgever - Onroerend inkomen versus bedrijfsinkomen      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2561 1-51 p. 2561 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2701-2702 1-53 p. 2701-2702 (PDF)
Toekenning van loten van de Nationale Loterij aan instellingen en culturele verenigingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-34
p. 1695 1-34 p. 1695 (PDF)
Toekomst van de dranksector - Milieutakswetgeving - Invoering van een registratienummer      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-58
p. 2965-2968 1-58 p. 2965-2968 (PDF)
Toekomst van het Kantoor van de controle der Douane en Accijnzen te Aalst      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-37
p. 1811-1812 1-37 p. 1811-1812 (PDF)
Toepasselijkheid van de waarborgen van art. 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en art. 14 van het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) in fiscale aangelegenheden ("non bis in idem")      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1722-1723 1-35 p. 1722-1723 (PDF)
Toepassing KB van 1 december 1995 tot wijziging van KB nr. 20 van 20 juli 1970 (Verminderd BTW- tarief voor goedkope woning)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1848 1-38 p. 1848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2015-2016 1-41 p. 2015-2016 (PDF)
Toepassing artt. 60 en 60 bis van de vennootschapswet      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1723-1724 1-35 p. 1723-1724 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-36
p. 1772-1773 1-36 p. 1772-1773 (PDF)
Toepassing van de taalwetgeving - Fiscale administraties      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 537 1-12 p. 537 (PDF)
  Bul. 1-19
p. 948 1-19 p. 948 (PDF)
Toepassing van de taalwetgeving binnen de fiscale administratie (1-954)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3743-3744 1-72 p. 3743-3744 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-74
p. 3867-3868 1-74 p. 3867-3868 (PDF)
Toewijzing van zaken met betrekking tot het departement van de minister aan advocaten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-41
p. 1999 1-41 p. 1999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2111-2112 1-43 p. 2111-2112 (PDF)
Tuinaanleg - BTW-tarief op sierteeltproducten      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2871-2872 1-57 p. 2871-2872 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-58
p. 2963-2964 1-58 p. 2963-2964 (PDF)
Tussenkomsten van de minister bij geschillen over fiscale boetes aan bepaalde banken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1951 1-40 p. 1951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2076-2077 1-42 p. 2076-2077 (PDF)
Uitvoervergunningen van wapens en munitie - Diverse inlichtingen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2995 1-59 p. 2995 (PDF)
Vakantiegeld - Franstalige loonfiches 281.10 voor Nederlandstalige belastingplichtigen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2776 1-55 p. 2776 (PDF)
Vennootschap in vereffening - Belastbaarheid van de reserves als dividenden      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2152 1-44 p. 2152 (PDF)
  Bul. 1-76
p. 3949 1-76 p. 3949 (PDF)
Vennootschap in vereffening - Belastbaarheid van de reserves als dividenden (1-1097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4459-4460 1-84 p. 4459-4460 (PDF)
Vennootschapsbelasting - "Uitdovende" vennootschappen - Verliezen die niet aftrekbaar zijn      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-18
p. 902-903 1-18 p. 902-903 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1013-1014 1-20 p. 1013-1014 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Datum inkohiering (1-828)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3496 1-68 p. 3496 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3983-3984 1-76 p. 3983-3984 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Verminderd tarief      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 117 1-4 p. 117 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 277 1-6 p. 277 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Gevolgen voor bestuurders van ziekenfondsen en/of landsbonden (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-1069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3894 1-75 p. 3894 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4044-4045 1-77 p. 4044-4045 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Juiste definitie van "bankproduct" (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-1073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3894 1-75 p. 3894 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4045-4046 1-77 p. 4045-4046 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Toepasselijkheid en vergelijkbaarheid met andere EU-lidstaten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-1070)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3894 1-75 p. 3894 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4045 1-77 p. 4045 (PDF)
Verbod tot fiscale publicaties - Dubbelzinnige houding van de adjunct-administrateur-generaal van de administratie van de fiscale zaken (1-557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3053-3054 1-60 p. 3053-3054 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-67
p. 3461-3462 1-67 p. 3461-3462 (PDF)
Verdeling van ontvangsten uit accijnzen gemeenschappelijk voor BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Milquet aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-45
p. 2255-2256 1-45 p. 2255-2256 (PDF)
Vereenvoudigd derdenbeslag - Procedure - Taak van de ontvanger (1-688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3278-3279 1-64 p. 3278-3279 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4164-4165 1-79 p. 4164-4165 (PDF)
Vereenvoudiging van het belastingformulier      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2562 1-51 p. 2562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2702 1-53 p. 2702 (PDF)
Verenigbaarheid van de procedure van vereenvoudigd derdenbeslag (art. 164 WIB) met het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1724 1-35 p. 1724 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1903-1905 1-39 p. 1903-1905 (PDF)
Vererving van aandelen van Amerikaanse vennootschappen - Verdrag tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten ter voorkoming van dubbele successierechten      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-35
p. 1726 1-35 p. 1726 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-39
p. 1905-1906 1-39 p. 1905-1906 (PDF)
Vergoeding uitgekeerd door het Rampenfonds aan een onderneming - Belastbaarheid      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 118 1-4 p. 118 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 277 1-6 p. 277 (PDF)
Vergunningsrecht op het verstrekken van sterke dranken - Gevolgen van de verlaging van de alcoholdrempel (1-1036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3846 1-74 p. 3846 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4383-4384 1-83 p. 4383-4384 (PDF)
Vergunningsrecht voor het verstrekken van sterke dranken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2293-2294 1-46 p. 2293-2294 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3981-3982 1-76 p. 3981-3982 (PDF)
Verhoogde verkeersbelasting op dieselwagens met een hoge cylinderinhoud (1-1035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3845-3846 1-74 p. 3845-3846 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4382-4383 1-83 p. 4382-4383 (PDF)
Verkeersbelasting - Ter beschikking stellen van een wagen aan een bediende of bestuurder met gewone verblijfplaats in een buurland      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Milquet aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-45
p. 2221-2222 1-45 p. 2221-2222 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2837-2839 1-56 p. 2837-2839 (PDF)
Verkeersbelasting - Vrijstellingen en verminderingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1585 1-32 p. 1585 (PDF)
Verkeersbelasting op het wagenpark van Electrabel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 787 1-16 p. 787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 864 1-17 p. 864 (PDF)
Verkoop van Belgische bedrijven aan buitenlandse ondernemingen - Belastingstelsel naar holdingvennootschappen - Europese rechtsregels      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 787 1-16 p. 787 (PDF)
Verkoop van goud door de Schatkist      
  Schriftelijke vraag van de heer Bock aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-42
p. 2077 1-42 p. 2077 (PDF)
Verkoop van onroerende goederen door notarissen zonder toepassing van de BTW op de commissie (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3335-3336 1-65 p. 3335-3336 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3524 1-68 p. 3524 (PDF)
Verlaagd BTW-tarief op CD's      
  Schriftelijke vraag van de heer Daras aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 625 1-13 p. 625 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-15
p. 752-753 1-15 p. 752-753 (PDF)
Verlenging van het verlaagde BTW-tarief in de bouwsector (1-1107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3951 1-76 p. 3951 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4277-4278 1-81 p. 4277-4278 (PDF)
Verlenging verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-58
p. 2940-2941 1-58 p. 2940-2941 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4376-4377 1-83 p. 4376-4377 (PDF)
  Bul. 1-93
p. 4904 1-93 p. 4904 (PDF)
Verlies aan fiscale inkomsten voor de federale overheid n.a.v. illegale vleeshandel en particuliere slachtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 354 1-8 p. 354 (PDF)
Verlies van schuldvorderingen bij faillissement - BTW      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-10
p. 461-462 1-10 p. 461-462 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-11
p. 506-508 1-11 p. 506-508 (PDF)
Verlies van verworven rechten voor ambtenaren van FinanciŽn      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2340-2341 1-47 p. 2340-2341 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-48
p. 2415-2417 1-48 p. 2415-2417 (PDF)
Vermelding van een nationaal symbool op ťťn zijde van de euro-muntstukken      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 984-985 1-20 p. 984-985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-21
p. 1066-1067 1-21 p. 1066-1067 (PDF)
Verplichte inschrijving in het bevolkingsregister - Mutatie - Beroep bij de Raad van State - Schorsend karakter - Verschuldigde gemeentebelasting en aanslag in de personenbelasting      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-29
p. 1387 1-29 p. 1387 (PDF)
  Bul. 1-38
p. 1852-1853 1-38 p. 1852-1853 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1968-1969 1-40 p. 1968-1969 (PDF)
Verplichte neerlegging van de balansen en jaarrekeningen bij de Nationale Bank van BelgiŽ - Gebruik der talen      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-32
p. 1585-1586 1-32 p. 1585-1586 (PDF)
Verplichting voor de Bijzondere Belastingsinspectie om de wet na te leven betreffende de openbaarheid van bestuur (1-806)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3489-3491 1-68 p. 3489-3491 (PDF)
Verschillende behandeling van de herbeleggingstermijnen en bijgevolg van de meerwaarden naargelang het gaat om een vrijwillige of gedwongen overdracht (Vrijgestelde bedrijfsinkomsten : onroerende meerwaarden)      
  Schriftelijke vraag vande heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1897 1-39 p. 1897 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1969-1970 1-40 p. 1969-1970 (PDF)
Vertegenwoordiging van de fiscale administratie in de raad van bestuur van de Nationale Loterij (1-550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3051 1-60 p. 3051 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-69
p. 3579-3580 1-69 p. 3579-3580 (PDF)
Vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in het kabinet (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 249 1-6 p. 249 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 431-432 1-9 p. 431-432 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 1-31
p. 1518-1520 1-31 p. 1518-1520 (PDF)
Vertraging in de verzending van de aangiften in de vennootschapsbelasting      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2562 1-51 p. 2562 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-57
p. 2896-2897 1-57 p. 2896-2897 (PDF)
Vervangingsinkomens - Aanslagen in de personenbelasting van oudere werklozen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-41
p. 2018-2019 1-41 p. 2018-2019 (PDF)
Verzaking aan de inning van roerende voorheffing in een Europese context (Belgische dochter - EU-moeder)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2393-2394 1-48 p. 2393-2394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2463-2464 1-49 p. 2463-2464 (PDF)
Voertuigen - Inschrijving in het groothertogdom Luxemburg (1-1083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3946 1-76 p. 3946 (PDF)
Vogels die zich te pletter vliegen tegen ramen - Maatregelen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1-1006)      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3796 1-73 p. 3796 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4381-4382 1-83 p. 4381-4382 (PDF)
Voordelen van alle aard      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 786-787 1-16 p. 786-787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 956-957 1-19 p. 956-957 (PDF)
Voordelen van alle aard - Bedrijfsvoertuig kosteloos ter beschikking gesteld (1-924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-71
p. 3677-3678 1-71 p. 3677-3678 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3984-3985 1-76 p. 3984-3985 (PDF)
Voordelen van alle aard - Evaluatie      
  Schriftelijke vraag vande heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1897 1-39 p. 1897 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2251 1-45 p. 2251 (PDF)
Voortdurende discriminaties tegenover Nederlandstaligen binnen de Diensten van FinanciŽn      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-23
p. 1137 1-23 p. 1137 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1194-1195 1-24 p. 1194-1195 (PDF)
Vormingspremie voor contractuelen bij de fiscale administratie (1-555)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3053 1-60 p. 3053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3300-3301 1-64 p. 3300-3301 (PDF)
Vormingsverlof - Ministerieel besluit van 8 augustus 1991      
  Schriftelijke vraag van de heer G. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2623 1-52 p. 2623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-55
p. 2793-2794 1-55 p. 2793-2794 (PDF)
Vormingsverlof van het rijkspersoneel - MB van 8 augustus 1991      
  Schriftelijke vraag van de heer G. Charlier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2876-2877 1-57 p. 2876-2877 (PDF)
Vrije beroepen (Advocaten - Gerechtsdeurwaarders) - Representatie- en diverse kosten - Professionele vennootschap      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1855 1-38 p. 1855 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1969 1-40 p. 1969 (PDF)
Vrijstelling toegekend aan ongehuwde vaders of moeders      
  Schriftelijke vraag van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-20
p. 1015 1-20 p. 1015 (PDF)
Vrijstelling van BTW voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door erkende vzw's      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 840-841 1-17 p. 840-841 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 959-960 1-19 p. 959-960 (PDF)
Vrijstelling van het eurovignet voor havenvoertuigen die zich beperken tot transferten binnen de haven (1-628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3170-3171 1-62 p. 3170-3171 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4453-4454 1-84 p. 4453-4454 (PDF)
Vrijstelling van het kadastraal inkomen van musea - Beschermde monumenten met educatieve waarde      
  Schriftelijke vraag van de heer Loones aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-57
p. 2870-2871 1-57 p. 2870-2871 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3234-3235 1-63 p. 3234-3235 (PDF)
Vrijstellingen van de verkeersbelasting      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2053 1-42 p. 2053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-43
p. 2112 1-43 p. 2112 (PDF)
Vrijstellingsnummer milieutaks - Voorwaarden (1-519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2994 1-59 p. 2994 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-60
p. 3077-3078 1-60 p. 3077-3078 (PDF)
Vrouwen - Beleidsintenties (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (1)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 357 1-8 p. 357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 561-562 1-12 p. 561-562 (PDF)
Vrouwen - Beleidsintenties (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel) (2)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 357-358 1-8 p. 357-358 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 434-435 1-9 p. 434-435 (PDF)
WIB - Mede-eigendom      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 78 1-3 p. 78 (PDF)
Waarborgen van onpartijdigheid - Nieuw beoordelingssysteem van de ambtenaren op het ministerie van FinanciŽn      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2150-2151 1-44 p. 2150-2151 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-45
p. 2253-2254 1-45 p. 2253-2254 (PDF)
Waardebepaling van goederen - Bijkomende aanslag en boete (1-610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-62
p. 3168 1-62 p. 3168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3408-3409 1-66 p. 3408-3409 (PDF)
Waardeverminderingen op effecten (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1896-1897 1-39 p. 1896-1897 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2017-2018 1-41 p. 2017-2018 (PDF)
Wapenlevering aan Guatemala - Schending van de mensenrechten(vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-17
p. 865-866 1-17 p. 865-866 (PDF)
Werkende vennoten - Toekenning van een gedeelte van de winst aan de meewerkende echtgenoot      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nelis-Van Liedekerke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1951 1-40 p. 1951 (PDF)
  Bul. 1-44
p. 2149 1-44 p. 2149 (PDF)
  Bul. 1-47
p. 2342 1-47 p. 2342 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2578-2579 1-51 p. 2578-2579 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2622 1-52 p. 2622 (PDF)
Werkende vennoten of bestuurders van vennootschappen - Beroepskosten - Interesten van leningen of nalatigheidsinteresten      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-29
p. 1411 1-29 p. 1411 (PDF)
Werving van europrogrammeurs op het departement FinanciŽn (1-1131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Devolder aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4059 1-78 p. 4059 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4167-4169 1-79 p. 4167-4169 (PDF)
Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld - Resultaten      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-5
p. 208 1-5 p. 208 (PDF)
Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld - Resultaten (1-1037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Olivier aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-74
p. 3846-3847 1-74 p. 3846-3847 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-84
p. 4455-4456 1-84 p. 4455-4456 (PDF)
Wet van 20 juli 1990 - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 353 1-8 p. 353 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-17
p. 861-863 1-17 p. 861-863 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de achtste algemene verhoging der werkmiddelen van de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-28
p. 643-646 1-28 p. 643-646 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Algemene beraadslaging (Sectie : FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
   Strategische consolidatie van Belgacom en privatisering - Conjunctuur en economische groei - Toetreding van BelgiŽ tot de EMU - Evolutie van de rijksschuld
1-15
p. 335 1-15 p. 335 (PDF)
  1-15
p. 337-338 1-15 p. 337-338 (PDF)
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over artikelen en amendementen
1-15
p. 325-339 1-15 p. 325-339 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 28 oktober 1996 (1-787)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-166
p. 4428-4429 1-166 p. 4428-4429 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard) (1-389)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Toetreding tot de EMU - Eenheidsmunt - Maastrichtnormen - Gezondmaking van de overheidsfinanciŽn - Inkrimping van de overheidsschuld - Hoge spaarquote van de Belgen - Stabiliteitspact - Procťdť van machtigingswetten - Belasting van de werkelijke huurinkomsten van onroerende goederen - Progressiviteit van de personenbelasting - Belasting op roerende inkomsten - Europese fiscaliteit - Fiscale harmonisering in de EU
1-66
p. 1655-1657 1-66 p. 1655-1657 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (1-707)      
  Algemene beraadslaging
1-161
p. 4303-4306 1-161 p. 4303-4306 (PDF)
  Algemene beraadslaging : verzoek om advies van de Raad van State
1-161
p. 4306-4307 1-161 p. 4306-4307 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de onafscheurbaarheid van de fiscale strook door de zorgverstrekkers (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het verbod voor de zorgverleners om de fiscale strook van de getuigschriften voor verstrekte hulp af te scheuren) (1-640)      
  Algemene beraadslaging
1-133
p. 3572-3573 1-133 p. 3572-3573 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Milieuheffing op papier en op wegwerpscheerapparaten) (1-618)      
  Algemene beraadslaging
1-127
p. 3339-3343 1-127 p. 3339-3343 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Samenwerking met de Gewesten) (1-587)      
  Algemene beraadslaging
1-114
p. 3054-3057 1-114 p. 3054-3057 (PDF)
Wetsvoorstel op het spel - Verhouding belastingaangifte / drinkgeld (1-943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buelens aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3741-3742 1-72 p. 3741-3742 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3986-3987 1-76 p. 3986-3987 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de onroerende voorheffing voor de niet-confessionele gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende vrijstelling van kadastraal inkomen voor het openbaar uitoefenen van de vrijzinnige morele dienstverlening)      
  Algemene beraadslaging, beraadslaging over de artikelen en stemming over artikel 1
1-28
p. 640-643 1-28 p. 640-643 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector : uitbreiding van de maatregel) (1-308)      
  Terugzending naar de commissie
1-75
p. 2007-2008 1-75 p. 2007-2008 (PDF)
Wettelijke draagwijdte van een administratieve circulaire - Kosten (interesten e.a.) gedaan ter verwerving van aandelen - Circulaire 421/439.105 versus artt. 49 en 198 WIB 1992      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2392 1-48 p. 2392 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-51
p. 2583-2584 1-51 p. 2583-2584 (PDF)
Wijze van aangifte van een dividend geÔnd door een vennootschap (1-1086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hatry aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3947 1-76 p. 3947 (PDF)
Witwasoperaties mee te delen aan de Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-42
p. 2077-2079 1-42 p. 2077-2079 (PDF)
Witwaspraktijken en valsheid in geschrifte - Betrokken financiŽle instellingen - Houding van de Belastingsinspectie t.o.v. de Antwerpse diamantsector      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2497 1-50 p. 2497 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-56
p. 2839-2840 1-56 p. 2839-2840 (PDF)
Witwaspraktijken in casino's      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1949 1-40 p. 1949 (PDF)
Zwartwerk en bruto binnenlands product      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2819 1-56 p. 2819 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999