Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mayence-Goossens Jacqueline" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Kinshasa op 26 november 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en onze bijstand aan dat land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Dankwoord van de heer Lallemand n.a.v. het huldebetoon aan de heer Olivier voor zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan mevrouw Mayence-Goossens en aan de heren Lallemand en Busquin n.a.v. hun twintigjarig ambtsjubileum      
  1-253
p. 7342-7343 1-253 p. 7342-7343 (PDF)
De Belgische betrokkenheid bij de levering van wapens naar de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De Belgische politiek ten aanzien van de gebeurtenissen in ZaÔre en onze betrekkingen met Oeganda en Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De Europese wapenhandel en de invloed daarvan op de toestand in de regio van de Grote Meren (Afrika)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-PÍtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Bespreking
1-86 COM
p. 676-681 1-86 COM p. 676-681 (PDF)
De aanwijzing van een ABOS-ambtenaar als permanent vertegenwoordiger van BelgiŽ bij de VN (1-698)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-145
p. 3845-3846 1-145 p. 3845-3846 (PDF)
De behandeling en de analyse van de informatie die voor en ten tijde van de genocide in Rwanda en bij de moord op de paracommando's werd verstrekt      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De belemmering van het onderzoek van het OSI-team (Fraude en corruptie bij het ABOS)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 21-26 1-4 COM p. 21-26 (PDF)
De betrekkingen met Algerije      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
De cofinanciering van de projecten en de reactie van de Franstalige NGO's      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-50 COM
p. 413-417 1-50 COM p. 413-417 (PDF)
De crisis in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De difibrillatoren (Hartstilstand - Ziekenwagen)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, gebracht door de heer Desmedt
1-37
p. 846-847 1-37 p. 846-847 (PDF)
De genocide in Rwanda en de falende informatievergaring      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De hervatting van de betrekkingen met de Rwandese regering (1-427)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Dehaene, eerste minister
1-158
p. 4224-4226 1-158 p. 4224-4226 (PDF)
De hervorming van het ABOS en het advies van de Raad van State (1-376)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-141
p. 3775-3777 1-141 p. 3775-3777 (PDF)
De hulp aan de vluchtelingen in de regio van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De inschrijving van het nieuw adres in de bevolkingsregisters in geval van verhuizing naar het buitenland      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-75
p. 2005 1-75 p. 2005 (PDF)
De maatregelen ter voorkoming van zelfmoord in gevangenissen (1-1128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-252
p. 7323-7324 1-252 p. 7323-7324 (PDF)
De mensonwaardige toestanden in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De mogelijkheid om vanuit het Vlaamse Gewest nummer 107 van Tťlť-Accueil te bereiken (Opvang van depressieven)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-125
p. 3310-3311 1-125 p. 3310-3311 (PDF)
De moord op de Belgische Blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
De ontvangst van president Mobutu door de Franse autoriteiten en de toekomst van de troÔka met betrekking tot ZaÔre      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44
p. 1031-1032 1-44 p. 1031-1032 (PDF)
De overheidsparticipatie van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) in Shanghai Bell      
  Vraag om uitleg van de heer Delcroix aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 684-688 1-87 COM p. 684-688 (PDF)
De palliatieve zorg      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-109
p. 2956 1-109 p. 2956 (PDF)
De resultaten van de recente reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Rwanda      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-4 COM
p. 14-21 1-4 COM p. 14-21 (PDF)
De resultaten van het bezoek van de minister aan Algiers      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
De rol van de Belgische strijdkrachten in de NAVO-vredesmacht voor BosniŽ en KroatiŽ      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-10 COM
p. 74-78 1-10 COM p. 74-78 (PDF)
De situatie in het gebied van de Grote Meren      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-100
p. 2699-2706 1-100 p. 2699-2706 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de Belgische ontwikkelingssamenwerking met Rwanda (1-485)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-176
p. 5195-5199 1-176 p. 5195-5199 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met de Republiek Rwanda (1-483)      
  Vraag om uitleg van de heer Jonckheer aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-176
p. 5195-5199 1-176 p. 5195-5199 (PDF)
De toepassing van de richtlijn betreffende de veiligheid in voetbalstadia tijdens zogenoemde "risicomatchen" (1-754)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4215-4217 1-158 p. 4215-4217 (PDF)
De toestand in AziŽ van april 1996 tot maart 1998 (FinanciŽle en monetaire crisis - Ontwikkelingssamenwerking - Buitenlandse handel) (1-855)      
  Debat
1-209
p. 6022-6034 1-209 p. 6022-6034 (PDF)
De toestand in Centraal-Afrika (1-364)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Intrekking
1-139
p. 3725 1-139 p. 3725 (PDF)
De toestand in het oosten van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
De toestand van de Hutu-vluchtelingen in Oost-ZaÔre      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-107
p. 2903-2908 1-107 p. 2903-2908 (PDF)
De wapenhandel en de zwarte lijst van landen aan wie geen wapens mogen worden geleverd      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-32 COM
p. 228-232 1-32 COM p. 228-232 (PDF)
De werking van de Belgische ambassade in ZaÔre inzake adopties      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-20 COM
p. 148-154 1-20 COM p. 148-154 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Mayence-Goossens, senator gekozen door het Franse kiescollege
1-1
p. 8 1-1 p. 8 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Vragenuurtje voorgezeten door de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
   Vraag van mevrouw Mayence-Goossens en antwoord van de heer Messine, lid van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
1-147
p. 3911-3912 1-147 p. 3911-3912 (PDF)
   Vraag van mevrouw Mayence-Goossens en antwoorden van de heer Cassiers, covoorzitter van de Beperkte Commissie "Euthanasie" van het Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek, van de heer Vermylen, lid van de Beperkte Commissie en van de heer Distelmans, permanent externe deskundige bij het Raadgevend Comitť
1-147
p. 3919 1-147 p. 3919 (PDF)
  Hervatting van het debat
1-149
p. 3937-3954 1-149 p. 3937-3954 (PDF)
Het Algerije-beleid van BelgiŽ      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-40 COM
p. 280-286 1-40 COM p. 280-286 (PDF)
Het aandeel van het ABOS in Shanghai Bell      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel en de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-87 COM
p. 684-688 1-87 COM p. 684-688 (PDF)
Het bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan ZaÔre en de situatie in het oosten van dit land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Het elektronisch huisarrest      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-104
p. 2836 1-104 p. 2836 (PDF)
Het gebrek aan samenhang in het Belgisch buitenlands beleid, in het bijzonder met betrekking tot "de gebonden hulp" die door de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking wordt geweigerd of betwist (Buitenlandse Handel)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Dehaene, eerste minister
1-124
p. 3296-3299 1-124 p. 3296-3299 (PDF)
Het onderzoek naar de verantwoordelijkheid van Belgische militairen, burgerlijke of politieke instanties bij de moord op 10 Belgische para's en honderdduizenden Tutsi's in de eerste maanden van 1994      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-8 COM
p. 48-59 1-8 COM p. 48-59 (PDF)
Het probleem van de risicomatchen in het voetbal (1-752)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-158
p. 4215-4217 1-158 p. 4215-4217 (PDF)
Het regeringsbeleid ten aanzien van ZaÔre      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-8
p. 186-187 1-8 p. 186-187 (PDF)
Het zinken van het Tanzaniaanse schip MV Bukoba (Administratieve enquÍte van het ABOS)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-49
p. 1135-1136 1-49 p. 1135-1136 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan de heer Olivier voor zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan mevrouw Mayence-Goossens en aan de heren Lallemand en Busquin n.a.v. hun twintigjarig ambtsjubileum
1-253
p. 7337-7342 1-253 p. 7337-7342 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Franse kiescollege
   Verslag van mevrouw Mayence-Goossens
1-1
p. 7-8 1-1 p. 7-8 (PDF)
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Verslag van mevrouw Mayence-Goossens
1-1
p. 5-6 1-1 p. 5-6 (PDF)
  Senatoren aangewezen door de Vlaamse Raad, senatoren aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap en senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
   Verslag van mevrouw Mayence-Goossens
1-2
p. 17-18 1-2 p. 17-18 (PDF)
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Verslag van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven over de door de Senaat voorgeschreven hertelling
1-2
p. 12-17 1-2 p. 12-17 (PDF)
  GecoŲpteerde senatoren
   Verslag van mevrouw Mayence-Goossens
1-3
p. 27 1-3 p. 27 (PDF)
Reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar ZaÔre en de toestand in ZaÔre en Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Statuut van de informatici van het Rijk      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 670 1-13 p. 670 (PDF)
Toekomstplan voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-59 COM
p. 480-486 1-59 COM p. 480-486 (PDF)
Toestand in ZaÔre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Verklaringen van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over een genocide in Kivu      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-99
p. 2629-2643 1-99 p. 2629-2643 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS (1-186)      
  Amendement nr 1 van de heer Devolder en mevrouw Mayence-Goossens
1-186/2
p. 1 1-186/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda (1-526)      
  Bespreking
1-88
p. 2329-2336 1-88 p. 2329-2336 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre      
  Algemene beraadslaging
1-28
p. 626-633 1-28 p. 626-633 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervatting van de bilaterale betrekkingen tussen BelgiŽ en ZaÔre (1-156)      
  Voorstel van mevrouw Mayence-Goossens
1-156/1
p. 1-2 1-156/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de non-proliferatie van oorlogswapens)      
  Beraadslaging
1-11
p. 239-244 1-11 p. 239-244 (PDF)
  Stemverklaringen van de heer Devolder en mevrouw Mayence-Goossens en eindstemming
1-13
p. 294-295 1-13 p. 294-295 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder (1-466)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van het amendement
1-73
p. 1954-1955 1-73 p. 1954-1955 (PDF)
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie over de rol van Taiwan in internationale organisaties (1-603)      
  Verslag van mevrouw Mayence-Goossens
1-603/2
p. 1 1-603/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toelating van Taiwan tot de Verenigde Naties (1-43)      
  Verslag van mevrouw Mayence-Goossens
1-43/4
p. 1-31 1-43/4 p. 1-31 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid (1-302)      
  Beraadslaging en onderzoek van de amendementen
1-45
p. 1055-1068 1-45 p. 1055-1068 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Agentschap voor Culturele en Technische Samenwerking, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 (1-830)      
  Verslag van mevrouw Mayence-Goossens
1-830/2
p. 1-2 1-830/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Budgettaire, fiscale en financiŽle bepalingen - Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut der zelfstandigen) (1-612)      
  Verslag van mevrouw Mayence-Goossens (Buitenlandse Zaken)
   Vergoeding verschuldigd door ZaÔre wegens nationalisering
1-612/6
p. 1-7 1-612/6 p. 1-7 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heer Verreycken en van mevrouw Mayence-Goossens
1-117
p. 3135-3147 1-117 p. 3135-3147 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Samenwerking met de Gewesten) (1-587)      
  Amendementen nrs 1 tot 18 van de heer Hatry en mevrouw Mayence-Goossens
1-587/2
p. 1-6 1-587/2 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999