S. 1-587 Dossierfiche K. 49-535

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
Regering J.-L. Dehaene II  

machtsconflict
Vlaams Gewest
rechtstreeks gekozen kamer
buitenlandse handel
regionaal parlement
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
Overlegcomité
Agentschap voor Buitenlandse Handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-535/1 Wetsontwerp 18/4/1996
K. 49-535/2 Amendementen 7/5/1996
K. 49-535/3 Verslag namens de commissie 21/5/1996
K. 49-535/4 Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 7/6/1996
K. 49-535/5 Amendementen 10/6/1996
K. 49-535/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 11/6/1996
K. 49-535/7 Advies van de Raad van State 26/6/1996
K. 49-535/8 Beslissing van het Overlegcomité 19/2/1997
K. 49-535/9 Aanvullend verslag 7/3/1997
K. 49-535/10 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 12/3/1997
K. 49-535/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/3/1997
1-587/1 1-587/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/3/1997
1-587/2 1-587/2 (PDF) Amendementen 15/5/1997
1-587/3 1-587/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/5/1997
1-587/4 1-587/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/5/1997
1-587/5 1-587/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 5/6/1997
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
18/4/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-535/1
11/6/1996   Bespreking
13/6/1996   Bespreking
3/7/1996   Bespreking
19/3/1997   Bespreking
20/3/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-535/11
20/3/1997   Aanneming zonder amendering
21/3/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-587/1 1-587/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
18/4/1997   Uitoefening evocatierecht
18/4/1997   Verzending naar commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
29/5/1997   Inschrijving op agenda plenaire
5/6/1997   Algemene bespreking Hand. 1-114 Hand. 1-114 (PDF)
5/6/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-115 Hand. 1-115 (PDF)
Doc. 1-587/5 1-587/5 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
18/4/1997   Verzending naar commissie
14/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
14/5/1997   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
14/5/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-2/o1)
14/5/1997   Beslissing schriftelijk verslag
15/5/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-587/2 1-587/2 (PDF)
15/5/1997   Bespreking
22/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
22/5/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-587/3 1-587/3 (PDF)
22/5/1997   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-587/4 1-587/4 (PDF)
5/6/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/1997   Bekendmaking (19615)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 11/6/1996, 13/6/1996, 3/7/1996, 19/3/1997, 20/3/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 5/6/1997
Commissie: Buitenlandse Aangelegenheden
Behandeling in commissie beëindigd 14/5/1997, 15/5/1997, 22/5/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 22/3/1997 15 21/4/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 92 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 19/4/1997 60 17/6/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/1997 31/7/1997, blz 19615