Voorstellen van Erika Thijs (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-163 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 20/11/1995
S. 1-235 Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van kinderen in weeshuizen in de Volksrepubliek China 19/1/1996
S. 1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996
S. 1-238 Voorstel van resolutie over het lot van het Tibetaanse volk en van de Tibetaanse cultuur 30/1/1996
S. 1-239 Voorstel van resolutie over de situatie in Irak 30/1/1996
S. 1-302 Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid 21/3/1996
S. 1-416 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in de West-Afrikaanse republiek Liberia 13/9/1996
S. 1-473 Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van homoseksuelen in RoemeniŽ 14/11/1996
S. 1-755 Voorstel van resolutie betreffende de vluchtelingen in Congo 23/10/1997
S. 1-785 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland 18/11/1997
S. 1-914 Voorstel van resolutie betreffende het Koerdische vraagstuk en de Koerdische vluchtelingen 19/3/1998
S. 1-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek 14/10/1998
S. 1-1119 Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten 20/10/1998
S. 1-1142 Voorstel van resolutie betreffende Taslima Nasreen 6/11/1998
S. 1-1149 Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten in verband met de revalidatie 12/11/1998
S. 1-1220 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 7/1/1999
S. 1-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek 21/1/1999

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003