Voorstellen van Erika Thijs (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

19 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-9 Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten 14/7/1999
S. 2-102 Voorstel van resolutie betreffende de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking 10/10/1999
S. 2-103 Voorstel van resolutie betreffende schuldkwijtschelding voor de armste landen 10/10/1999
S. 2-161 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris 17/11/1999
S. 2-481 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover 21/6/2000
S. 2-484 Voorstel van resolutie over het vluchtelingenbeleid 21/6/2000
S. 2-648 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 8/2/2001
S. 2-694 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren 19/3/2001
S. 2-732 Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten 3/5/2001
S. 2-917 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de nieuwe gemeentewet 2/10/2001
S. 2-964 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 28/11/2001
S. 2-966 Voorstel van resolutie betreffende het democratische debat met het oog op de Intergouvernementele Conferentie van 2004 29/11/2001
S. 2-1053 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens wegens schending van artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 18/2/2002
S. 2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
S. 2-1174 Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta 30/5/2002
S. 2-1193 Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo 5/6/2002
S. 2-1306 Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen 14/10/2002
S. 2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
S. 2-1468 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 12/2/2003

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999