5-1349/3

5-1349/3

Belgische Senaat

ZITTING 2013-2014

26 NOVEMBER 2013


Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika


AMENDEMENTEN


Nr. 4 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 10, de woorden « roept op tot » vervangen door de woorden « roept de regering op tot ».

Verantwoording

In de huidige versie weet men niet aan wie het verzoek is gericht.

Nr. 5 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 11, de woorden « dringt erop aan » vervangen door de woorden « verzoekt de regering er bij de partnerlanden en gezondheidsorganisaties waaraan België bijdraagt, op aan te dringen ».

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 4.

Vanessa MATZ.

Nr. 6 VAN DE DAMES SAÏDI EN ARENA

In de considerans, punt D vervangen als volgt :

« gelet op resoluties 23/13 van 13 juni 2013 en 24/33 van 8 oktober 2013 van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties; ».

Fatiha SAÏDI.
Marie ARENA.

Nr. 7 VAN MEVROUW SAÏDI

In de considerans, punt L vervangen als volgt :

« overwegende dat, naast de moorden op albino's, Kameroen, Nigeria, Kenia, maar ook partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals de Democratische Republiek Congo, Oeganda, Burundi, Tanzania en Mali, ook berucht zijn voor het vermoorden van mensen van wie wordt geloofd dat ze heksen of tovenaars zijn; ».

Fatiha SAÏDI.